Λειτουργία μονάδας ιατρικών υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στο ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Σε λειτουργία τέθηκε από 27.03.2017 η Διακλαδική Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ΜΙΥΑ) που στεγάζεται σε ειδική πτέρυγα του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών. Η ΜΙΥΑ συστάθηκε και ενεργοποιήθηκε με σκοπό την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υγείας στους δικαιούχους ιατρικής περίθαλψης και των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) καθώς και των Σωμάτων Ασφαλείας (ΣΑ).

Αναβάθμιση του ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 Έχοντας την ευκαιρία να χρησιμοποιηθούν χρήματα της διαθήκης Υ/Α’ (ε.α) Κων/νου Βαφειάδη, προς Υγειονομικό όφελος της Ελληνικής Αστυνομίας, πάρθηκε απόφαση από την αρμόδια επιτροπή για την αναβάθμιση του φυσικοθεραπευτηρίου. Αυτή αφορούσε την αγορά υψηλού κόστους ιατρικών μηχανημάτων για την αποκατάσταση κατά βάση ορθοπεδικών βλαβών.

AΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ

     Με στόχο των εκσυγχρονισμό των διαδικασιών, τη μείωση της γραφειοκρατίας αλλά και των δαπανών που απαιτούνται για την προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή – συντήρηση των υπηρεσιακών οχημάτων της ΕΛ.ΑΣ., ανά την Επικράτεια, γνωρίζεται ότι η Διεύθυνση Τεχνικών Εφαρμογών σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πληροφορικής/Α.Ε.Α., προέβη στην υλοποίηση της μηχανογραφικής εφαρμογής POL «Υλικά – Διαχείριση ανταλλακτικών οχημάτων».

ΔΙΑΤΑΓΗ ΤΟΥ Κ. ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

1.Όπως είναι γνωστό, στο θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο  της Ελληνικής Αστυνομίας προβλέπονται, μεταξύ άλλων, όχι μόνον οι περιπτώσεις που οι πράξεις και η συμπεριφορά του προσωπικού αποκλίνουν από τους κανόνες και τις υποχρεώσεις τις οποίες η επαγγελματική ιδιότητα επιβάλλει και ως εκ τούτου καθίσταται επιβεβλημένη η ενεργοποίηση των διαδικασιών πειθαρχικού ελέγχου, αλλά και οι περιπτώσεις εκείνες των εξαίρετων δραστηριοτήτων ή προσπαθειών, που υπερβαίνουν σημαντικά το καλώς εννοούμενο υπηρεσιακό καθήκον και αναδεικνύουν την ηθική υποχρέωση της Διοίκησης να επιβραβεύσει τα πραγματικά άξια