Ανακαίνιση του Οδοντιατρικού Τμήματος του Κεντρικού Ιατρείου Αθηνών (Κ.Ι.Α.)

Ανακαίνιση του Οδοντιατρικού Τμήματος του Κεντρικού Ιατρείου Αθηνών (Κ.Ι.Α.)

0 comments

Στα μέσα Οκτωβρίου τρέχοντος έτους υλοποιήθηκε η ανακαίνιση του Οδοντιατρικού Τμήματος του Κ.Ι.Α. Μετά από απόφαση της επιτροπής Βαφειάδη που πάρθηκε  15/9/2017 εγκρίθηκε το αναγκαίο ποσό για την ανανέωση του οδοντιατρικού εξοπλισμού.  Με την απόφαση αυτή δόθηκε αφορμή για την ανακαίνιση των δύο αντίστοιχων χώρων.

Για την έγκριση και υλοποίηση ελήφθησαν υπ’ όψη σημαντικοί παράγοντες όπως ο μεγάλος όγκος ασθενών που επισκέπτονται το οδοντιατρικό τμήμα μηνιαίως καθώς επίσης και το γεγονός ότι σχετικές δαπάνες δεν εγκρίνονται από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ).  Έτσι κρίθηκε αναγκαίος ο άμεσος εκσυγχρονισμός του τμήματος προς όφελος των περιθαλπτομένων  αστυνομικών και μελών.

Σχετική πρόταση είχε υποβληθεί από το αντίστοιχο τμήμα για αντικατάσταση παλαιών εδρών και κλιβάνων καθώς και λοιπών υλικών.

Το υψηλό κόστος υλικών, αναλώσιμων και εξοπλισμού θα ήταν απαγορευτικό για την υλοποίηση τέτοιου αιτήματος με τις υπάρχουσες οικονομικές συνθήκες  στη χώρα. Η δυνατότητα υπήρξε μέσω της δωρεάς κ. Βαφειάδη, η οποία αξιοποιείται από την αντίστοιχη επιτροπή της Διεύθυνσης Υγειονομικού.

Πλέον το οδοντιατρικό τμήμα του Κ.Ι.Α. έχει σύγχρονο εξοπλισμό και τη δυνατότητα να παρέχει υψηλότερου επιπέδου υπηρεσίες στους δικαιούχους.