Λειτουργία μονάδας ιατρικών υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στο ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Λειτουργία μονάδας ιατρικών υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στο ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

0 comments

Σε λειτουργία τέθηκε από 27.03.2017 η Διακλαδική Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ΜΙΥΑ) που στεγάζεται σε ειδική πτέρυγα του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών. Η ΜΙΥΑ συστάθηκε και ενεργοποιήθηκε με σκοπό την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υγείας στους δικαιούχους ιατρικής περίθαλψης και των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) καθώς και των Σωμάτων Ασφαλείας (ΣΑ).

Η οργάνωση και η λειτουργία της είναι σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία και περιλαμβάνει χώρους υποδοχής, εξεταστήρια, εμβρυολογικό εργαστήριο, χειρουργείο, χώρο ανάνηψης, εργαστήριο σπέρματος και τράπεζα κρυοσυντήρησης.

Οι υπερσύχρονες  εγκαταστάσεις της μονάδος  είναι εξοπλισμένες και εφοδιασμένες με τεχνολογίες και προϊόντα υψηλών τεχνικών προδιαγραφών, ελέγχοντας και παρατηρώντας διαρκώς τις συνθήκες περιβάλλοντος, ώστε να επιτυγχάνονται τα μέγιστα ποσοστά επιτυχίας στα υπογόνιμα ζευγάρια που προσφεύγουν σε αυτήν.  Όλες οι διαδικασίες και διεργασίες εκτελούνται μέσω προτύπων διαχείρισης ποιότητας και ασφάλειας. Η λειτουργία της ΜΙΥΑ, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο της περαιτέρω ενίσχυσης της μέριμνας για το προσωπικό θα συμβάλει τόσο στην άρση προβλημάτων υπογονιμότητας στελεχών των ΕΔ όσο και στη δραστική περιστολή της οικονομικής επιβάρυνσης τους λόγω του υψηλού κόστους των σχετικών θεραπειών.  

Τα τηλέφωνα επικοινωνίας της ΜΙΥΑ είναι : 210 7261939, 2107261946.