Λειτουργία των Παιδικών Εξοχών της Ελληνικής Αστυνομίας στον Άγιο Ανδρέα - Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος Αττικής, κατά τη θερινή περίοδο έτους 2018, για φιλοξενία παιδιών του προσωπικού του Σώματος

Λειτουργία των Παιδικών Εξοχών της Ελληνικής Αστυνομίας στον Άγιο Ανδρέα - Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος Αττικής, κατά τη θερινή περίοδο έτους 2018, για φιλοξενία παιδιών του προσωπικού του Σώματος

0 comments

Με την υπ΄ αριθ. 8025/31/234-β΄ Απόφαση κ. Αρχηγού ΕΛ.ΑΣ., αποφασίσθηκε η λειτουργία, κατά  την ερχόμενη θερινή περίοδο, των Παιδικών Εξοχών  ΕΛ.ΑΣ., ως εξής:

 

Α. Παιδική  κατασκήνωση, όπου   θα  φιλοξενηθούν  παιδιά του   προσωπικού  του Σώματος  (εν ενεργεία και  εν αποστρατεία).

Β. Παιδική κατασκήνωση, όπου θα  φιλοξενηθούν οικογένειες του  προσωπικού του Σώματος  (εν ενεργεία και εν αποστρατεία).

 

Ειδικότερα,  για  τη  λειτουργία  των  Παιδικών  Εξοχών   ΕΛ.ΑΣ.,  κατά   την   περίοδο όπου θα φιλοξενηθούν αποκλειστικά παιδιά του  προσωπικού, καθορίζονται, ως κατωτέρω, οι προϋποθέσεις και οι λοιπές λεπτομέρειες για την εκπλήρωση του προαναφερόμενου σκοπού:

 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΩΝ

 

1.   Κατά   την   ερχόμενη  θερινή  περίοδο,  στις   Παιδικές  Εξοχές  της   Ελληνικής Αστυνομίας   στον  Άγιο  Ανδρέα  Νέας  Μάκρης  Αττικής, θα  φιλοξενηθούν παιδιά του  προσωπικού της  Ελληνικής Αστυνομίας, εν ενεργεία &  εν αποστρατεία, από όλη την Ελλάδα σε  τέσσερις_(04)   κατασκηvωτικέs περιόδουs, προκειμένου ικανοποιηθούν το δυνατόν περισσότερα αιτήματα, ωs  εξήs:

 

•Α'  ΠΕΡΙΟΔΟΣ,  από  24-06-2018,  ημέρα Κυριακή, έως 03-07-2018,  ημέρα Τρίτη,  κατά  την οποία  θα γίνουν  δεκτά  παιδιά και  των  δύο  φύλων που  έχουv γεννηθεί  τα έτη   2009, 2010 και  2011.

 

•Β'  ΠΕΡΙΟΔΟΣ,   από  07-07-2018, ημέρα Σάββατο, έως  18-07-2018,  ημέρα Τετάρτη, κατά  την  οποία θα  γίνουν δεκτά παιδιά και  των  δύο φύλων που έχουν  γεννηθεi. τα έτη 2007 και 2008.

 

•Γ'  ΠΕΡΙΟΔΟΣ,  από  22-07-2018, ημέρα Κυριακή, έως 02-08-2018,  ημέρα Πέμπτη, κατά  την  οποία  θα  γίνουν δεκτά   παιδιά και  των  δύο φύλων που έχουν γεννηθεi. τα έτη 2005 και 2006.

 

•Δ'  ΠΕΡΙΟΔΟΣ,  από  06-08-2018,  ημέρα Δευτέρα, έως  16-08-2018,  ημέρα Πέμπτη, κατά  την  οποία  θα  γίνουν δεκτά   παιδιά και  των  δύο φύλων που έχουν  γεννηθεi. τα έτη 2001 έωs και 2004.

 

Επισημαίνεται ότι τα παιδιά (αγόρια-κορίτσια)  θα  φιλοξενούνται σε  χωριστά κτιριακά  συγκροτήματα,  κατά   φύλο,  με   χωριστούs  κοιτώνεs  και   θα έχουν χωριστέs εγκαταστάσειςs υγιεινής.

 

 

2.       Οι γονείs που  επιθυμούν να φιλοξενηθούν τα παιδιά τους  στις Παιδικές Εξοχές της Ελληνικής Αστυνομίας θα πρέπει:

α) να υποβάλουν σχετική αίτηση φιλοξενίαs  η οποία θα επέχει και θέση     Υπεύθυνης Δήλωσης (άρθρο 8 Ν.1599/ 1986) συμπεριλαμβάνοντας        σε      ξεχωριστή παράγραφο του υποδεiγματος αδειοδότηση του γονέα να συμμετάσχει το  παιδί σε τυχόν οργανωμένες δράσεις της Κατασκήνωσης εκτός αυτής (π.χ.  επιμορφωτικές επισκέψεις, ψυχαγωγικές εκδρομές κ.λπ.).

β)  να  συμπληρώσουν το  Δελτίο  Κατασκηνωτή,  το οποίο επέχει επίσης θέση Υπεύθυνης Δήλωσης_,_

 

Το  εν  ενεργεία  προσωπικό να  υποβάλει  τα  ανωτέρω   δικαιολογητικά  στις Υπηρεσίες που  υπηρετεί, ενώ το εν αποστρατεία στα κατά τόπους Αστυνομικό Τμήματα του τόπου  διαμονής τους,  μέχρι και την  15-03-2018.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλ. 213-1520713 ή στο e-mail idryma.eksoxes@astynomia.gr