Ταυτότητα Περιοδικού

Περιοδικό «Αστυνομική Ανασκόπηση»
“POLICE REVIEW”
Διμηνιαία έκδοση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας
Bimonthly magazine of the Hellenic Police Headquarters

Εκδότης
Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας
Διεύθυνση Επικοινωνίας
Τμήμα Εκδόσεων

(Σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 9010/1/16-γ΄ από 05-01-2001 απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης (ΦΕΚ Β΄ 20/16-01-2001) όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθ. 9010/1/17-α΄ από 18-09-2002 (ΦΕΚ Β΄ 1244/23-09-2002), την υπ΄ αριθ. 9010/1/16-η΄ από 02-05-2011 (ΦΕΚ Β΄ 745/05-05-2011), την υπ΄ αριθ. 9010/1/16-ιβ΄ από 30-06-2014 (ΦΕΚ Β΄ 1821/03-07-2014), την υπ΄ αριθ. 9010/1/16-ιδ΄ από 16-09-2014 (ΦΕΚ Β΄ 2858/23-10-2014) και την υπ΄ αριθ. 9010/1/16-ζ΄ από 6-8-2015 απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΦΕΚ Β΄ 1688), αντίστοιχα.

 Διευθυντής
Αλέξανδρος Γεροχρήστος
Διευθυντής Δ/νσης Επικοινωνίας/ΑΕΑ
τηλ. 210-6911768

Υπεύθυνη Διαφήμισης
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Τμηματάρχης Τμ. Ιστορίας – Εκδόσεων / Δ-νσης Επικοινωνίας / ΑΕΑ
τηλ. 210-6845062

Αρχισυντάκτης
Ανθ/μος Αικατερίνη Κίκη
τηλ 210-6854609,  φαξ 210-6849352

Συντάκτες
Ανθ/μος Αντώνιος Τζιβανόπουλος
Ανθ/μος Οδυσσέας Παππάς
Αρχ/κας Αναστάσιος Τρίκκας
Π.Υ. Μαρία Νέζερη

Υπηρεσιακές Φωτογραφίες
Φωτογραφικό Συνεργείο Δ/νσης Επικοινωνίας/ΑΕΑ

Διαχείριση – Διανομή
Π.Υ. Μαρίνα Βασαρμίδου

Παραγωγή – Εκτύπωση Έντυπου Περιοδικού
“DIAMOND PRINT” ΑΕ

Ψηφιοποίηση – Επιμέλεια Ιστοσελίδας
“MAINSYS” ΑΕ

Ετήσιες Συνδρομές
Υπάλληλοι Ελληνικής Αστυνομίας εν ενεργεία : 9 ευρώ
Ιδιώτες : 15 ευρώ
Οργανισμοί, Ο.Τ.Α., Εταιρίες : 25 ευρώ
Συνδρομητές εξωτερικού : 30 ευρώ

Διεύθυνση : Λεωφ. Κηφισίας 23, Τ.Κ. 15123 Μαρούσι
τηλ.: 210-6854609
23 Kifisia Ave. Marousi, 15123, Hellas
e-mail : anaskophsh@yahoo.gr

Κωδ. Γεν. Γραμ. Ενημέρωσης : 1061