Ταυτότητα Περιοδικού

Περιοδικό «Αστυνομική Ανασκόπηση»
“POLICE REVIEW”
Διμηνιαία έκδοση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας
Bimonthly magazine of the Hellenic Police Headquarters

Εκδότης
Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας
Διεύθυνση Επικοινωνίας
Τμήμα Ιστορίας – Εκδόσεων

(Σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 9010/1/16-γ΄ από 05-01-2001 απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης (ΦΕΚ Β΄ 20/16-01-2001) όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθ. 9010/1/17-α΄ από 18-09-2002 (ΦΕΚ Β΄ 1244/23-09-2002), την υπ΄ αριθ. 9010/1/16-η΄ από 02-05-2011 (ΦΕΚ Β΄ 745/05-05-2011), την υπ΄ αριθ. 9010/1/16-ιβ΄ από 30-06-2014 (ΦΕΚ Β΄ 1821/03-07-2014), την υπ΄ αριθ. 9010/1/16-ιδ΄ από 16-09-2014 (ΦΕΚ Β΄ 2858/23-10-2014) και την υπ΄ αριθ. 9010/1/16-ζ΄ από 6-8-2015 απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΦΕΚ Β΄ 1688), αντίστοιχα.

 Διευθυντής
Αλέξανδρος Γεροχρήστος
Διευθυντής Δ/νσης Επικοινωνίας/ΑΕΑ
τηλ. 210-6911768

Υπεύθυνη Διαφήμισης
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Τμηματάρχης Τμ. Ιστορίας – Εκδόσεων / Δ-νσης Επικοινωνίας / ΑΕΑ
τηλ. 210-6845062

Αρχισυντάκτης
Ανθ/μος Αικατερίνη Κίκη
τηλ 210-6854609,  φαξ 210-6849352

Συντάκτες
Ανθ/μος Αντώνιος Τζιβανόπουλος
Ανθ/μος Οδυσσέας Παππάς
Αρχ/κας Αναστάσιος Τρίκκας
Π.Υ. Μαρία Νέζερη

Υπηρεσιακές Φωτογραφίες
Φωτογραφικό Συνεργείο Δ/νσης Επικοινωνίας/ΑΕΑ

Διαχείριση – Διανομή
Π.Υ. Μαρίνα Βασαρμίδου

Παραγωγή – Εκτύπωση Έντυπου Περιοδικού
“DIAMOND PRINT” ΑΕ

Ψηφιοποίηση – Επιμέλεια Ιστοσελίδας
“MAINSYS” ΑΕ

Ετήσιες Συνδρομές
Υπάλληλοι Ελληνικής Αστυνομίας εν ενεργεία : 9 ευρώ
Ιδιώτες : 15 ευρώ
Οργανισμοί, Ο.Τ.Α., Εταιρίες : 25 ευρώ
Συνδρομητές εξωτερικού : 30 ευρώ

Διεύθυνση : Λεωφ. Κηφισίας 23, Τ.Κ. 15123 Μαρούσι
τηλ.: 210-6854609
23 Kifisia Ave. Marousi, 15123, Hellas
e-mail : anaskophsh@yahoo.gr

Κωδ. Γεν. Γραμ. Ενημέρωσης : 1061