• Τα βιομετρικά δεδομένα παίζουν σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση του εγκλήματος και της τρομοκρατίας
  • Τα βιομετρικά δεδομένα παίζουν σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση του εγκλήματος και της τρομοκρατίας
  • Τα βιομετρικά δεδομένα παίζουν σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση του εγκλήματος και της τρομοκρατίας

Τα βιομετρικά δεδομένα παίζουν σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση του εγκλήματος και της τρομοκρατίας

Τα βιομετρικά δεδομένα παίζουν σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση του εγκλήματος και της τρομοκρατίας

Posted in:
0 comments

Ανταποκρινόμενη στις διακηρυσσόμενες απειλές από διεθνείς τρομοκρατικές ομάδες, η INTERPOL εργάζεται  για να αυξήσει τη χρήση των βιομετρικών Βάσεων Δεδομένων της και των δυνατοτήτων που προσφέρουν, προκειμένου να γίνει ευκολότερος ο εντοπισμός των εξτρεμιστικών ομάδων παγκοσμίως.

          Στις αρχές του 2017 εφαρμόστηκε η δράση «Project First», για να βοηθήσει τις Αστυνομικές Υπηρεσίες των μελών κρατών στην αναβάθμιση της συνοριακής ασφάλειας, μέσω της χρησιμοποίησης βιομετρικών δεδομένων, όπως δακτυλικά αποτυπώματα και φυσιογνωμική αναγνώριση σε άτομα σχετιζόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες.

          Ομιλητές στο πρώτο Συμπόσιο Δακτυλικών Αποτυπωμάτων και Φυσιογνωμικής Αναγνώρισης, οργανωμένο από την INTERPOL στη Lyon της Γαλλίας, τόνισαν την αυξανόμενη αναγνώριση της αξίας των βιομετρικών δεδομένων, ως κρίσιμο εργαλείο ενάντια στο διεθνικό έγκλημα.

          Στο διήμερο συμπόσιο (5 και 6 Δεκεμβρίου) συγκεντρώθηκαν περισσότεροι από 125 ειδικοί στον τομέα εξερεύνησης δακτυλικών αποτυπωμάτων και φυσιογνωμικής αναγνώρισης από 58 χώρες, προερχόμενοι από ιδιωτικές επιχειρήσεις και την πανεπιστημιακή κοινότητα, για να συζητήσουν για τις τελευταίες εξελίξεις στη τεχνολογία της βιομετρικής.

          Οι συμμετέχοντες, έχοντας ανταλλάξει εμπειρίες από εν δυνάμει επικίνδυνα άτομα που ταυτοποιήθηκαν ως αποτέλεσμα της χρήσης των βιομετρικών Βάσεων Δεδομένων της INTERPOL κατά την διάρκεια συνοριακών ελέγχων, τόνισαν την ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας των βιομετρικών δεδομένων, προκειμένου να επιτυγχάνονται ακριβέστερες ταυτοποιήσεις που θα χρησιμοποιούνται σε ποινικές διώξεις.

          Η Βάση Δεδομένων δακτυλικών αποτυπωμάτων της INTERPOL περιέχει 180.000 εγγραφές, υποστηρίζοντας περισσότερες από 40.000 αναζητήσεις καθημερινά. Αυτό οδήγησε σε περισσότερες από 1.700 ταυτοποιήσεις παγκοσμίως, μέσα στο 2107. Η Βάση Δεδομένων φυσιογνωμικής αναγνώρισης ενεργοποιήθηκε το 2016, τροφοδοτούμενη με δεδομένα από 135 χώρες και παρήγαγε περίπου 50 θετικές ταυτοποιήσεις τον πρώτο χρόνο.

          Θέλοντας να καταδείξει την αποτελεσματικότητα του συστήματος, ο Γενικός Γραμματέας της INTERPOL αναφέρθηκε σε μια υπόθεση, όπου η Ελληνική Αστυνομία, εκτελώντας ελέγχους, μέσω της Βάσης Δεδομένων Δακτυλικών Αποτυπωμάτων της INTERPOL, στους μετανάστες που έφταναν με βάρκα από την Τουρκία, εντόπισε και ταυτοποίησε καταζητούμενο άτομο για τρομοκρατικές ενέργειες στον Καύκασο.

ΠΗΓΗ: https://www.interpol.int/