• Η Εuropol παρουσίασε την πλατφόρμα Serius για να διευκολύνει τις διαδικτυακές έρευνες

Η Εuropol παρουσίασε την πλατφόρμα Serius για να διευκολύνει τις διαδικτυακές έρευνες

Η Εuropol παρουσίασε την πλατφόρμα Serius για να διευκολύνει τις διαδικτυακές έρευνες

Posted in:
0 comments

H EUROPOL ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ SERIUS ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΙ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ

Καθώς οι εγκληματικές οργανώσεις υιοθετούν όλο και περισσότερο το μοντέλο των εγκληματικών πράξεων με τη μορφή διαδικτυακών υπηρεσιών, έχοντας εύκολη πρόσβαση στα κατάλληλα εργαλεία και υπηρεσίες, οι αστυνομικές αρχές αντιμετωπίζουν μια πολύπλοκη πρόκληση, όταν διεξάγουν διαδικτυακές εγκληματολογικές έρευνες.

Για να αντιμετωπίσει αυτήν την πρόκληση και να προσφέρει την βέλτιστη υποστήριξη στις διαδικτυακές έρευνες των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Europol παρουσίασε επίσημα την πλατφόρμα SIRIUS  κατά τη διάρκεια συνάντησης στην Χάγη το διάστημα μεταξύ 30 και 31 Οκτωβρίου 2017.

Το SIRIUS είναι μια ασφαλής διαδικτυακή πλατφόρμα για τις αστυνομικές αρχές της Ευρώπης, η οποία τις επιτρέπει να μοιράζονται γνώση, άριστες πρακτικές και εξειδίκευση στο πεδίο των διαδικτυακών εγκληματολογικών ερευνών, με εστίαση στην αντιτρομοκρατία. Προσφέρει μια καινοτόμα, συνεργατική προσέγγιση, παρέχοντας στους ερευνητές  μια πλατφόρμα όπου ταχύτατα και αποτελεσματικά ανταλλάσουν πληροφορίες ταυτοποίησης προσώπων, εγχειρίδια και οδηγίες καθώς επίσης και εργαλεία  για την ανάλυση πληροφοριών προερχόμενων από διαφορετικούς διαδικτυακούς πάροχους υπηρεσιών. Η πλατφόρμα αυτή αντιμετωπίζει και άλλου είδους προκλήσεις στις εγκληματολογικές έρευνες, όπως η βελτιστοποίηση των αιτημάτων προς τους διαδικτυακούς παρόχους υπηρεσιών και η βελτίωση της ποιότητας των αποκρινόμενων εγγραφών.

Το SERIUS στοχεύει στο να ενθαρρύνει την συνεργασία των μελών της Europol στην ανάπτυξη εργαλείων και λύσεων που θα υποστηρίζουν τις διαδικτυακές έρευνες. Για το λόγο αυτό, η Europol θα οργανώνει ανά διετία πληροφορικό συνέδριο στην έδρα της στη Χάγη,  όπου θα συναντώνται εξειδικευμένοι στα  πληροφοριακά συστήματα αστυνομικοί, ώστε από κοινού να αναπτύσσουν εργαλεία και λύσεις.

Στην συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στη Χάγη για την παρουσίαση του SIRIUS, παρευρέθηκαν περισσότεροι από 100 επαγγελματίες από 30 χώρες και περισσότεροι από 60 οργανισμοί, περιλαμβανομένων αστυνομικών και κυβερνητικών αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνεργαζόμενων χωρών, καθώς επίσης και εκπρόσωποι των εταιριών Facebook, Google, Microsoft, Twitter, and Uber.

ΠΗΓΗ: https://www.europol.europa.eu/