• Διεθνές συνέδριο της Europol για την αντιμετώπιση θεμάτων ασφάλειας αναφορικά με το «Διαδίκτυο των Πραγμάτων»
  • Διεθνές συνέδριο της Europol για την αντιμετώπιση θεμάτων ασφάλειας αναφορικά με το «Διαδίκτυο των Πραγμάτων»
  • Διεθνές συνέδριο της Europol για την αντιμετώπιση θεμάτων ασφάλειας αναφορικά με το «Διαδίκτυο των Πραγμάτων»

Διεθνές συνέδριο της Europol για την αντιμετώπιση θεμάτων ασφάλειας αναφορικά με το «Διαδίκτυο των Πραγμάτων»

Διεθνές συνέδριο της Europol για την αντιμετώπιση θεμάτων ασφάλειας αναφορικά με το «Διαδίκτυο των Πραγμάτων»

Posted in:
0 comments

Με τουλάχιστον 20 δισεκατομμύρια συσκευές, διαδικτυκά συνδεμένες μέχρι το 2020, το «Διαδίκτυο των πραγμάτων» (Internet of Things) ήρθε για να μείνει.  Παρόλο που η τεχνολογική αυτή καινοτομία έχει αδιαμφισβήτητα οφέλη, ταυτόχρονα εγκυμονεί  κινδύνους από διαδικτυακές απειλές που εξελίσσονται ταχύτατα. Για τον λόγο αυτό η ENISA (Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών) από κοινού με την Europol ένωσαν τις δυνάμεις τους για να αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις ασφάλειας, διοργανώνοντας ένα διήμερο συνέδριο στις 18 και 19 Οκτωβρίου, το οποίο παρακολούθησαν περισσότεροι από 250 συμμετέχοντες από τον ιδιωτικό τομέα, την κοινότητα ασφάλειας, Αστυνομικά Σώματα και την Ευρωπαϊκή Ομάδα Αντίδρασης σε θέματα ασφάλειας υπολογιστών (CSIRT).

Το «Διαδίκτυο των Πραγμάτων» είναι ένα ευρύ και ποικιλόμορφο περιβάλλον όπου διαδικτυακά συνδεμένες συσκευές και υπηρεσίες, συλλέγουν, ανταλλάσουν και επεξεργάζονται δεδομένα προκειμένου να προσαρμοστούν και να δράσουν δυναμικά σε διάφορες συνθήκες.  Ένα παράδειγμα είναι ένα κτήριο που χρησιμοποιεί αισθητήρες για την αυτόματη ρύθμιση της θέρμανσης ή του φωτισμού ή ένας εξοπλισμός παραγωγής που προειδοποιεί το προσωπικό συντήρησης για μια επικείμενη βλάβη.

Λόγω της ραγδαίας εξέλιξης και εξάπλωσης της τεχνολογίας αυτής, κατέστη αναγκαίο αυτές οι συσκευές να αναπτύξουν συστήματα ασφαλείας, προκειμένου να προστατευτεί το Διαδίκτυο των Αντικειμένων από κυβερνοεπιθέσεις. Ο κίνδυνος οι συσκευές του Δικτύου αυτού να μετατραπούν σε όπλο στα χέρια εγκληματικών οργανώσεων είναι μεγάλος. Κάτι τέτοιο συνέβη στο τέλος του 2016 μετά από πολλαπλές επιθέσεις DDoS (κατανεμημένες επιθέσεις άρνησης εξυπηρέτησης) σε πρωτοφανή κλίμακα.

Ο Εκτελεστικός Διευθυντής της Europol κ. Rob Wainwright επεσήμανε: «Οι κυβερνοεγκληματίες προσαρμόζονται και εκμεταλλεύονται ταχύτατα τις νέες τεχνολογίες. Υιοθετούν κάθε φορά νέες μεθόδους για να «θυματοποιήσουν» και να επηρεάσουν τις ζωές των ανθρώπων, εισβάλλοντας στην ιδιωτική τους ζωή με τη συλλογή και εκμετάλλευση προσωπικών δεδομένων. Το «Διαδίκτυο των Πραγμάτων» είναι μια πραγματικότητα και θα επεκταθεί σημαντικά καθώς όλο και περισσότερα νοικοκυριά, πόλεις, βιομηχανίες συνδέονται σε αυτό.  Οι ανασφαλείς συσκευές του Δικτύου γίνονται με αυξανόμενο ρυθμό εργαλεία στα χέρια κυβερνοεγκληματιών… … Η ENISA από κοινού με την Europol ενημερώνουν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για τον σπουδαίο ρόλο που διαδραματίζει το «Διαδίκτυο των Πραγμάτων» και την ανάγκη λήψης των αναγκαίων μέτρων διαδικτυακής ασφάλειας εναντίον των εγκληματικών στοιχείων που δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο και εκμεταλλεύονται τις δυνατότητές του».

ΠΗΓΗ: https://www.europol.europa.eu