• 70 αντικείμενα προερχόμενα από υποθέσεις παιδικής κακοποίησης αναγνωρίστηκαν μέσω διαδικτύου

70 αντικείμενα προερχόμενα από υποθέσεις παιδικής κακοποίησης αναγνωρίστηκαν μέσω διαδικτύου

70 αντικείμενα προερχόμενα από υποθέσεις παιδικής κακοποίησης αναγνωρίστηκαν μέσω διαδικτύου

Posted in:
0 comments

Την 23/2/2018 η Europol ανάρτησε 25 νέα αντικείμενα στην ιστοσελίδα της Stop Child Abuse – Trace an Object. Τα αντικείμενα έχουν ληφθεί από το υπόβαθρο εικόνων παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης. Από την έναρξη του προγράμματος, όταν ζητήθηκαν πληροφορίες από το κοινό σχετικά με την πηγή των αντικειμένων, εστάλησαν περισσότερα από 18.300 μηνύματα. Οι πληροφορίες αυτές επεξεργάστηκαν προσεκτικά από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Κυβερνοεγκλήματος της Europol (EC3) αποδείχτηκαν εξαιρετικά χρήσιμες. Χάρη σε αυτές τις πληροφορίες 70 αντικείμενα έχουν αναγνωριστεί.

Από αυτά τα 70 αντικείμενα, τα 25 αναγνωρίστηκαν σε ένα αριθμό συγκεκριμένων χωρών προέλευσης και όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με τα 25 αυτά αντικείμενα, διοχετεύτηκαν στις αστυνομικές αρχές των χωρών αυτών, προκειμένου να ξεκινήσουν έρευνες. Αυτού του είδους οι έρευνες είναι πολύπλοκες και μπορούν να διαρκέσουν μήνες, ακόμα και χρόνια, αλλά οι πληροφορίες που συλλέγονται από το διαδικτυακό κοινό είναι πολύ σημαντικές, καθώς μπορούν να αποτελέσουν κρίσιμα στοιχεία για την έναρξη μια έρευνας ή να συνδέσουν άλλα συλλεχθέντα στοιχεία.

Τα υπόλοιπα 45 αντικείμενα που έχουν αναγνωρισθεί δεν έχουν οδηγήσει σε κάποια συγκεκριμένη τοποθεσία, γιατί απαντώνται σε ένα μεγάλο αριθμό χωρών. Αυτές οι ταυτοποιήσεις παραμένουν πολύ χρήσιμες γιατί διευκολύνουν τις αστυνομικές αρχές να περιορίσουν και συγκεκριμενοποιήσουν το εύρος μιας έρευνας. Έτσι μπορούν να αφιερώσουν περισσότερο χρόνο σε ενδείξεις με μεγαλύτερη πιθανότητα επιτυχίας.

Η Europol και όλες οι συνεργαζόμενες αστυνομικές αρχές ευχαριστούν όλους όσους επισκέφτηκαν την ιστοσελίδα www.europol.europa.eu/stopchildabuse και παρείχαν πληροφορίες και δεσμεύεται να ερευνήσει κάθε στοιχείο προκειμένου να βοηθήσει στον τερματισμό της παιδικής κακοποίησης.