• 1 Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα αναγνώρισης φωνής SiiP πέρασε το τελικό επιχειρησιακό τεστ

1 Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα αναγνώρισης φωνής SiiP πέρασε το τελικό επιχειρησιακό τεστ

1 Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα αναγνώρισης φωνής SiiP πέρασε το τελικό επιχειρησιακό τεστ

Posted in:
0 comments

Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα αναγνώρισης ομιλητή

SiiP πέρασε το τελικό επιχειρησιακό τεστ.

Στο τελικό επιχειρησιακό τεστ, το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Αναγνώρισης Ομιλητή (SiiP) παρουσίασε με επιτυχία τις καινοτόμες δυνατότητες του συστήματος, ως ανεξάρτητου συστήματος αναγνώρισης φωνής.

Χρησιμοποιώντας μια Βάση Δεδομένων με πραγματικές ηχητικές καταγραφές, η Μητροπολιτική Αστυνομία του  Ηνωμένου Βασιλείου και η Δικαστική Αστυνομία της Πορτογαλίας, έκαναν επίδειξη του πως μπορούν να ταυτοποιηθούν άγνωστοι ομιλητές, που μιλούν διαφορετικές γλώσσες, είτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή από τις νόμιμα υποκλοπούμενες ομιλίες, κάνοντας χρήση μιας μίξης κλειδιών δεικτών όπως, ηλικία, φύλο, γλώσσα και προφορά.

Περίπου 110 ερευνητές και ειδικοί στην αναγνώριση ομιλητή, εγκληματολόγοι, αναλυτές πληροφοριών και αστυνομικοί ερευνητές από 50 χώρες συμμετείχαν στην εκδήλωση.

Το 4ετές ερευνητικό αυτό πρόγραμμα αναπτύχθηκε από μια διεθνή κοινοπραξία 19 εταιριών και οργανισμών, με σκοπό να βοηθήσει τις Αστυνομικές Υπηρεσίες να αποκτήσουν τη δυνατότητα αναγνώρισης φωνής άγνωστων ιδιωτών.

Ως πλήρης επιχειρησιακός εταίρος, η INTERPOL επικεντρώθηκε στη διασφάλιση της κάλυψης των επιχειρησιακών αναγκών και απαιτήσεων των Αστυνομικών Υπηρεσιών από το εν λόγω Σύστημα Αναγνώρισης Ομιλητή. Ταυτόχρονα εξασφάλισε τα νομικά ζητήματα που αφορούν το τεχνολογικό αυτό προϊόν, προκειμένου να είναι συμβατά με τις υπάρχουσες εθνικές νομοθεσίες, καθώς και τους κανονισμούς της INTERPOL που αφορούν την επεξεργασία δεομένων και την εξασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των πολιτών.

ΠΗΓΗ: https://www.interpol.int/