• ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ 401 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
  • ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ 401 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ 401 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ 401 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

0 comments

Με Απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγου Αριστείδη Ανδρικόπουλου, ιδρύεται στις εγκαταστάσεις του 401 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αθηνών, Περιφερειακό Ιατρείο της Ελληνικής Αστυνομίας. Ειδικότερα, την 23 Απριλίου 2019, υπογράφηκε στην Αθήνα μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη Εφαρμοστική Συμφωνία, η οποία καθορίζει τους όρους της Ενδονοσοκομειακής Περίθαλψης στα Γενικά Στρατιωτικά Νοσοκομεία (ΓΣΝ) του Στρατού Ξηράς, των στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας και των μελών των οικογενειών τους, με σκοπό να εξασφαλιστεί η βέλτιστη παροχή υπηρεσιών υγείας στους δικαιούχους και ταυτόχρονα η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των Γ.Σ.Ν..

Η εν λόγω συμφωνία αναφέρεται σε θέματα που αφορούν στην εισαγωγή και περίθαλψη (ενδονοσοκομειακή - εξωνοσοκομειακή) των δικαιούχων της Ελληνικής Αστυνομίας στα Γ.Ν.Σ.. Το Περιφερειακό Ιατρείο που ιδρύθηκε εντός του 401 Γ.Σ.Ν.Α., θα στεγάζεται σε νέο, παραχωρημένο από το νοσοκομείο χώρο και θα λειτουργεί μόνο εργάσιμες μέρες και ώρες και θα παρέχεται στο εν ενεργεία προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας η δυνατότητα να εξετάζεται χωρίς παραπεμπτικό σημείωμα. Ως δομή, το Ιατρείο στελεχώνεται από επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό της Διεύθυνσης Υγειονομικού της Ελληνικής Αστυνομίας.
Με τη λειτουργία του Περιφερειακού Ιατρείου αναβαθμίζεται η υγειονομική κάλυψη του προσωπικού του Σώματος και επιτυγχάνεται καλύτερη εξυπηρέτηση και αμεσότερη παροχή ιατρικών υπηρεσιών.