Ταυτότητα Περιοδικού

Περιοδικό «Αστυνομική Ανασκόπηση»
“POLICE REVIEW”
Διμηνιαία έκδοση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας
Bimonthly magazine of the Hellenic Police Headquarters

Εκδότης
Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας
Διεύθυνση Επικοινωνίας
Τμήμα Εκδόσεων

(Σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 9010/1/16-γ΄ από 05-01-2001 απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης (ΦΕΚ Β΄ 20/16-01-2001) όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθ. 9010/1/17-α΄ από 18-09-2002 (ΦΕΚ Β΄ 1244/23-09-2002), την υπ΄ αριθ. 9010/1/16-η΄ από 02-05-2011 (ΦΕΚ Β΄ 745/05-05-2011), την υπ΄ αριθ. 9010/1/16-ιβ΄ από 30-06-2014 (ΦΕΚ Β΄ 1821/03-07-2014), την υπ΄ αριθ. 9010/1/16-ιδ΄ από 16-09-2014 (ΦΕΚ Β΄ 2858/23-10-2014) και την υπ΄ αριθ. 9010/1/16-ζ΄ από 6-8-2015 απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΦΕΚ Β΄ 1688), αντίστοιχα.

 Διευθυντής
Αλέξανδρος Γεροχρήστος
Διευθυντής Δ/νσης Επικοινωνίας/ΑΕΑ
τηλ. 210-6911768

Υπηρεσιακές Φωτογραφίες
Φωτογραφικό Συνεργείο Δ/νσης Επικοινωνίας/ΑΕΑ

Ψηφιοποίηση – Επιμέλεια Ιστοσελίδας
“MAINSYS” ΑΕ

Ετήσιες Συνδρομές
Υπάλληλοι Ελληνικής Αστυνομίας εν ενεργεία : 9 ευρώ
Ιδιώτες : 15 ευρώ
Οργανισμοί, Ο.Τ.Α., Εταιρίες : 25 ευρώ
Συνδρομητές εξωτερικού : 30 ευρώ

Διεύθυνση : Ήρας 2Α, Τ.Κ. 11147 Γαλάτσι Αττικής
τηλ.: 210-2220604
Iras 2A Galatsi, 11147, Attica
e-mail : anaskophsh@yahoo.gr

Κωδ. Γεν. Γραμ. Ενημέρωσης : 1061