• ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε επιμορφωτικό σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε το διήμερο 3 και 4 Οκτωβρίου 2018, στις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών (Δ.Ε.Ε.) και παρακολούθησαν δεκαέξι (16) στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Στην έναρξη του σεμιναρίου η Διευθυντής της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών (Δ.Ε.Ε.), Υποστράτηγος (Ε.Κ.) Δρ. Πηνελόπη Μηνιάτη, καλωσόρισε τους συμμετέχοντες και παρουσίασε το έργο της Δ.Ε.Ε., καθώς και τους μελλοντικούς στόχους της Διεύθυνσης.

Στο πλαίσιο του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν από το ειδικά καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό του Τμήματος Εξέτασης Ψηφιακών Πειστηρίων της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών κυρίως σε θέματα που αφορούσαν :

  • στην αναγνώριση ψηφιακών πειστηρίων οικονομικών υποθέσεων,
  • στις συνδεσμολογίες ειδικών φορολογικών μηχανισμών,
  • στα πιθανά ψηφιακά ευρήματα ανά τύπο πειστηρίου καθώς και στην αξία αυτών,
  • στις διεθνείς καλές πρακτικές εγκληματολογικής συλλογής ψηφιακών πειστηρίων – βασικές αρχές άμεσων ανταποκριτών στη σκηνή, καθώς και
  • στη δημιουργία και συλλογή εγκληματολογικών αντιγράφων ψηφιακών πειστηρίων στη σκηνή, ενώ

στη συνέχεια ακολούθησε πρακτική εξάσκηση σε εικονικά περιστατικά.

Επίσης στους συμμετέχοντες χορηγήθηκαν εργαλεία με στόχο την διευκόλυνση των φορολογικών ελέγχων, κάποια εκ των οποίων έχουν αναπτυχθεί από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, ενώ τονίστηκε και από τις δύο πλευρές η μέχρι σήμερα άριστη συνεργασία μεταξύ των Φορέων.

Σημειώνεται ότι, η επιμορφωτική διημερίδα είχε ως στόχο την αναβάθμιση του ελεγκτικού έργου, στο πλαίσιο της διενέργειας φορολογικών ελέγχων για τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος, τη διασφάλιση της ποιότητας των διενεργούμενων ελέγχων και την ουσιαστική αναβάθμιση προσόντων των στελεχών της Α.Α.Δ.Ε,. που δραστηριοποιούνται στην υλοποίηση των ελέγχων αυτών.