Τεύχος 313 - Παρουσίαση Αστυνομικής Διεύθυνσης Πελοποννήσου

24 Ι ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Ι ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2019 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Ποιες είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζετε στο ρόλο σας ως Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Πελοποννήσου; Η ανάληψη των καθηκόντων μου, ως Γενικού Περιφερει- ακού Αστυνομικού Διευθυντή Πελοποννήσου αποτελούσε από μόνη της μία πρόκληση αλλά όχι την πιο δύσκολη καθότι είχα ήδη διατελέσει και Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευ- θυντής Δυτικής Ελλάδας. Η μεγαλύτερη πρόκληση που θεωρώ ότι αντιμετωπίζω είναι να μπορέσω να μεταλαμπαδεύσω στους υφισταμένους μου την εμπειρία που έχω αποκομίσει και τις γνώσεις που έχω αποκτήσει κατά την θητεία μου σε διάφορες Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας γενικά και ειδικότερα ως Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Δυτικής Ελλάδος, προκειμένου, έχοντας αυτές ως εφόδια, μέσα από Ειδικά Σχέδια Δράσης, όπως το Σχέδιο Εμφανούς Αστυνό- μευσης «Π.Ε.Ρ.Σ.Ε.ΑΣ .», να καταπολεμήσουν την εγκληματι- κότητα, να εμπεδώσουν το αίσθημα ασφάλειας στους πολίτες και να διασφαλίσουν την κοινωνική ειρήνη. Πέραν όμως της προαναφερθείσας πρόκλησης, υφίστανται και οι μικρότερες προκλήσεις που εστιάζουν στα καθημερινά προβλήματα που ανακύπτουν, για τα οποία μέσα από την άψογη συνεργασία μου με τους Διευθυντές των υφιστάμενων Διευθύνσεων Αστυνομίας επιλύονται αποτελεσματικά. Ποιοι είναι οι στόχοι που θέτετε; Βασικός στόχος της Ελληνικής Αστυνομίας ήταν, είναι και θα είναι η ασφάλεια των πολιτών. Για να υφίσταται όμως αυτή, τίθενται κάποιοι μικρότεροι και ειδικότεροι στόχοι. Για τη Γε- νική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου, οι βασικότεροι εξ αυτών είναι η αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, η καταπολέμηση της μάστιγας των ναρκωτικών, η αντιμετώπιση της μικροεγκληματικότητας και γενικότερα η βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη. Επιπλέον, η οδική ασφάλεια και ειδικότερα η πρόληψη και μείωση των τροχαίων ατυχημάτων είναι εξίσου σημαντικός στόχος. Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Περιφέρειας Πελοποννήσου που αποτελούν πρόκληση για την αστυνό- μευση της περιοχής; Η Περιφέρεια Πελοποννήσου αποτελείται γεωγραφικά κυ- ρίως από ορεινό όγκο και αρκετές παράκτιες περιοχές, ενώ οι πεδινές περιοχές αποτελούν ένα σχετικά μικρό ποσοστό του συνόλου της έκτασής της. Αυτή η γεωμορφολογία, σε συνδυα- σμό με το εκτενές και σε αρκετές περιπτώσεις επικίνδυνο οδικό ΣΥΝΈΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΌ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΌ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΌ ΔΙΕΥΘΥΝΤΉ ΠΕΛΟΠΟΝΝΉΣΟΥ, ΥΠΟΣΤΡΆΤΗΓΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟ ΣΤΕΦΑΝΌΠΟΥΛΟ Ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Πελοποννήσου Υποστράτηγος Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

RkJQdWJsaXNoZXIy NDIzNzk3