Τεύχος 313 - Παρουσίαση Αστυνομικής Διεύθυνσης Πελοποννήσου

ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2019 Ι ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Ι 25 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ δίκτυο, καθώς και το πλήθους των πολλών απομακρυσμένων οικισμών καταδεικνύουν την πολυπλοκότητα της αστυνόμευσης στα μέρη αυτά. Επιπλέον, ιδιαίτερη πρόκληση για την αστυνόμευση, ειδικά κατά την θερινή περίοδο και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου βρίσκεται σε απόσταση ανα- πνοής από την Αττική, αποτελούν οι προορισμοί αυξημένης τουριστικής επισκεψιμότητας που σε αυτούς εντάσσονται τόσο τα παράλια και των πέντε (5) νομών (Αργολίδα, Αρκαδία, Κοριν- θία, Λακωνία και Μεσσηνία), όσο και οι αρχαιολογικοί χώροι που υφίστανται στην περιφέρειά μας, με κυριότερο το αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, στο οποίο καθ’ όλη την θερινή περίοδο πραγματοποιούνται πολιτιστικές εκδηλώσεις. Επίσης, πρόκλη- ση αποτελεί και η ασφάλεια του Αεροδρομίου της Καλαμάτας, το οποίο, μετά τη δημιουργία νέων μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων παγκοσμίου εμβέλειας στο Νομό Μεσσηνίας, παρου- σιάζει μεγάλη αύξηση στον αριθμό των πτήσεων εσωτερικού και εξωτερικού. Ποια είναι τα πιο σημαντικά προβλήματα παραβατικότητας που καλείστε να διαχειριστείτε και πώς αυτά αντιμετωπί- ζονται από την Υπηρεσία σας; Οι συχνότερες μορφές εγκληματικότητας που παρουσιάζονται στην περιοχή αρμοδιότητάς μας είναι οι μικροκλοπές – διαρρή- ξεις , ενώ κάποιες φορές συμβαίνουν και πιο σοβαρά περιστατικά , όπως ληστείες και -πολύ σπάνια- ανθρωποκτονίες , οι οποίες στο σύνολό τους έχουν εξιχνιασθεί. Τόσο ο επιχειρησιακός σχεδιασμός όσο και οι δράσεις που εκδηλώθηκαν , όπως η εφαρμογή του σχεδίου για την ενίσχυση της εμφανούς Αστυνόμευσης (Σχέδιο «Π.Ε.Ρ.Σ.Ε.ΑΣ. » ) και η οργάνωση και πραγματοποίηση συνεργείων ελέγχου - αστυ- νομικών επιχειρήσεων, από το σύνολο των Υπηρεσιών μας, κρίνεται ότι είναι επιτυχής , δεδομένου ότι σημειώθηκε μείωση των δεικτών εγκληματικότητας που είχε θέσει το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας στο πλαίσιο της αντεγκληματικής πολιτικής. Ποιο είναι το επίπεδο συνεργασίας με τους κοινωνικούς Φορείς και την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Περιφέρειάς σας; Η Υπηρεσία μας συνεργάζεται καθημερινά, αρμονικά, μέσα σε κλίμα αμοιβαίου σεβασμού, εμπιστοσύνης και διακριτότη- τας των ρόλων, με τους κοινωνικούς Φορείς και την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Διευρύνει τη συνεργασία της με την Εκκλησία, την Περιφέρεια, τους Δήμους, τις Δικαστικές - Εισαγγελικές Αρχές, τις Πρυτανικές Αρχές, αλλά και διάφορους κοινωνικούς Φορείς, όπως το «Χαμόγελο του Παιδιού», ώστε να επιτύχει την επίλυση των προβλημάτων που οδηγούν στην εγκληματικότητα, εφαρμόζοντας από κοινού συντονισμένες δράσεις. Στο πλαίσιο της εξωστρέφειας της Ελληνικής Αστυνομίας, ποιες είναι οι δράσεις που έχει πραγματοποιήσει ή έχει δρομολογήσει η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύ- θυνση Πελοποννήσου; Στο πλαίσιο της εξωστρέφειας της Ελληνικής Αστυνομίας και προκειμένου να ενισχυθεί το κοινωνικό προφίλ των Υπηρεσιών μας, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοπον- νήσου, μέσω των υφιστάμενων της Υπηρεσιών της, έχει λάβει μέρος σε εκδηλώσεις, ενημερωτικές διαλέξεις και ημερίδες με θέματα για την κυκλοφοριακή αγωγή και την οδική ασφάλεια, την ενημέρωση για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο, για το πρόβλημα των ναρκωτικών, τη βία κατά των γυναικών, την παιδική σεξουαλική κακοποίηση και την πρόληψη κλοπών - διαρρήξεων και απατών σε βάρος ατόμων τρίτης ηλικίας. Επίσης, σημαντικό ρόλο στην κατεύθυνση της εξωστρέφει- ας της Ελληνικής Αστυνομίας διαδραματίζει η λειτουργία της ιστοσελίδας της ΓΕ.Π.Α.Δ. Πελοποννήσου στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης «Facebook». Στην ιστοσελίδα αναρτώνται ειδήσεις αστυνομικού ενδιαφέροντος, οι επιτυχίες μας στην καταπολέμη- ση της εγκληματικότητας και, επιπλέον, παρέχονται συμβουλές προς τους πολίτες για την οδική ασφάλεια, την ασφάλεια στο διαδίκτυο, κοινωνικά μηνύματα για την ενδοοικογενειακή βία, τη βία κατά των γυναικών, το bullying καθώς και οδηγίες για την αποφυγή κλοπών - απατών. Ζούμε σε μια κοινωνία, η οποία χαρακτηρίζεται από τη μεγάλη ενασχόληση των πολιτών με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οπότε εκεί πρέπει να βρισκόμαστε και εμείς. Η ιστοσελίδα μας αποτελεί έναν δίαυλο επικοινωνίας με τον πολίτη, με δυνατότητες ανάδρασης και ανατροφοδότησης μηνυμάτων. Αξίζει να επισημανθεί ότι, τη Δευτέρα 6 Μαΐου 2019, δι- οργανώθηκε από την Υπηρεσία μας, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ομοσπονδία ΑμεΑ Πελοποννήσου, Ημερίδα με θέμα: «Ο ρόλος και η συμβολή της Ελληνικής Αστυνομί- ας στην καθημερινή ζωή των ΑμεΑ», στην Τρίπολη Νομού Αρκαδίας. Η Ημερίδα αυτή διοργανώθηκε για πρώτη φορά από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας την 30/10/2018 στην Αθήνα και κρίθηκε αναγκαίο αντίστοιχες εκδηλώσεις να πραγματοποιηθούν και στην Περιφέρεια. Κι αυτό γιατί ο κοινω- νικός ρόλος της Αστυνομίας δεν περιορίζεται στην Αθήνα, αλλά ούτε και τα άτομα με αναπηρία ζουν μόνο στην πρωτεύουσα. Στόχος της Ημερίδας αυτής ήταν να αναδείξει τον ουσιαστικό ρόλο και την οφειλόμενη συμβολή της Ελληνικής Αστυνομίας στην καθημερινή ζωή των συνανθρώπων μας με αναπηρία, με απώτερο σκοπό την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας προς αυτούς. Το κοινωνικό σύνολο αποτελούν όλοι οι άνθρωποι ισότιμα.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDIzNzk3