Τεύχος 2022 10 339

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ Α Ν Α Σ Κ Ο Π Σ Η ΤΕΥΧΟΣ 339 i ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2023 |ΕΤΟΣ 40 ou^ eamauww ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1 Κ Μ ΓΕ.Π.Α.Δ. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ^ __\ Αποφοίτηση του 24ου Σχολείου Βασικής Εκπαίδευσης των 21?νέων στελεχών της Ε.Κ.Α.Μ. ΚΟ ΙΝ Ω Ν ΙΑ · , | p i r ^ ISSN 2241-9721 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ. ΣΤΗΝ 87» Δ.Ε.Θ 9 772241 972101

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΔΡΑ: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 1 Τ.Κ. 54627 - Α.Φ.Μ. 999305489 Α 'ΔΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ 2310-553538 (24ωρη εξυπηρέτηση για σοβαρά θέματα στο 2310-553538) ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ: ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ 60 (έναντι ΓΑΔΑ) Τ.Κ. 11471 ΤΗΛ. 210-6411300 FAX. 210-3007266 ΓΡΑΦΕΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ: ΝΕΟΦΥΤΟΥ 1 ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΛ. 2410-551353 email. Pan.synast@gmail.com Site: www.synetairismos.gr * VODAFONE Δ VODAFONE RED-1 PLUS ΤεΛ. τιμή 22.90C ΒΑΣΙΚΟ Τελική τιμή 6,39€ ^ Απερ. Ενδοεπικοινωνία S 2000 λεπτά προς σταθερά S 300 MB mobile internet MY BUSINESS 2 Τελική τιμή 16.90C "S Απερ. Ενδοεπικοινωνία S 300 λεπτά προς κινητά. S 1500 λεπτά προς σταθερά S 1,4 GB mobile internet M Y B U S I N E S S R E P ^ T Τελ. τιμή 21.64C ■ Απερ. Ενδοεπικοινωνία S 1500’ προς κινητά. S 1500’ προς σταθερό S 1 5 0 0 S M S προς όλα τα δίκτυα S 100’ διεθνή σταθερά (Ε.Ε.) S 30 ’ διεθνή κινητά ( Ε.Ε.) ^ 7 G B mobile internet S Απερ. Ενδοεπικοινωνία S 1500 ’ προς κινητά. S 1500’ προς σταθερά S 1500 SMS ^ 100 ’ προς διεθνή σταθερά (εντός Ε.Ε.) ^ 30 ’ προς διεθνή κινητά (εντός Ε.Ε.) S 12 GB mobile internet RED-1 SUPER PLUS Τελ. τιμή 25.90C ^ Απερ. Ενδοεπικοινωνία S 1500’ προς κινητά. S 1500’ προς σταθερά S 1500 SMS προς όλα τα δίκτυα S 100’ προς διεθνή σταθερά (εντός Ε.Ε.) S 30 ’ προς διεθνή κινητά (εντός Ε.Ε.) S 2 2 G B mobile internet Ν Ε Ο χωρίς υποχρεωτικό χρόνο παραμονής. Οπότε θέλετε αποχωρείτε παίρνοντας κα ι τον αριθμό σας. GIGA BUSINESS UNLIMITED ULTRA Τελ. τιμή 2 7 , 9 0 € S Απεριόριστα προς κινητά S Απεριόριστα προς σταθερά •S Απεριόριστα SMS S Απεριόριστα προς κινητά και σταθερά εντός Ε.Ε. S 500’ προς κινητά και σταθερά στις χώρες: Γεωργία-Αυστραλία-Ελβετία- Η.Π.Α.-Ηνωμένο Βασίλειο- Καναδά-Κίνα-Ν.Ζηλανδία- Ρωσία-Τουρκία ^Απεριόριστο internet για την Ελλάδα και εντός Ε.Ε. με την μέγιστη διαθέσιμη ταχύτητα Στα προγράμματα ΒΑΣΙΚΟ και MY BUSINESS 2 μπορούν να προστεθούν 50 SMS με 1,11€ τελική τιμή ή 100 SMS με 1,95€ τελική τιμή._____________________________________ ΠΑΚΕΤΑ INTERNET ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ: Τελ ικές τιμές 3GB με 5,90€ - 10GB με 9,90€ - 40GB με 19,90€ A .D .S .M .: Τελικές τιμές (10GB - 11,00€) (20GB - 14,00€) (40GB - 23,00€) ελαχ. παραμονή 24 Αποστέλλοντας κενό μήνυμα στο 1284 ενημερώνεστε για το υπόλοιπο του χρόνου σας ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ; Αποστολή λογαριασμών με email. ^ Η εξόφληση των λογαριασμών, είναι δυνατή με e-banking στις Τράπεζες: A L P H A - ΙΒΑΝ: GR 32 0140 7010 7010 0200 2016 616 ΕΘ Ν ΙΚΗ - ΙΒΑΝ: GR 02 0110 2100 0000 2104 8123 950 E U R O B A N K - ΙΒΑΝ: GR 65 0260 1200 0005 9020 0817 092 ΠΕΙΡΑ ΙΩΣ- ΙΒΑΝ: GR 37 0171 4020 0064 0212 6859 379 ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ - ΙΒΑΝ: GR 17 0870 0650 0003 0000 3222 447

EDITORIAL Μήνυμα του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγου Λάζαρου Μαυρόπουλου για την ετήσια Έκθεση Έργου 2022 Η Ελληνική Αστυνομία αποτελεί ένα ιδιαίτερο ένοπλο ένστολο σώμα ασφαλείας, το προσωπικό της οποίας δίνει ένα διαρκή και άοκνο αγώνα για την επιβολή του νόμου και την εφαρμογή του δικαίου. Λόγω της ευρύτητας του αντικειμένου της, που ξεπερνά την εγκληματοπροληπτική και την εγκληματοκατασταλτική της λειτουργία, η Ελληνική Αστυνομία ανταποκρίνεται σε πάσης φύσεως έκτακτα περιστατικά, ως αρωγός της κοινωνίας και της απρόσκοπτης διαβίωσης των πολιτών, επιδιώκοντας παράλληλα την ενίσχυση της κοινωνικής ειρήνης και συνοχής στους κόλπους της ελληνικής κοινωνίας. Σε απόλυτη συμμετρία με την αποτελεσματικότητα του παραχθέντος έργου προγενέστερων ετών, το έργο που επιτελέσθηκε από τις Υπηρεσίες μας το 2022 ήταν εξίσου σημαντικό. Η συνέπεια του αστυνομικού προσωπικού στην προσπάθεια κατάκτησηςτων στόχων που τέθηκαν στο «Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ελληνικής Αστυνομίας 2021-2025» και στο «Πρόγραμμα Αντεγκληματικής Πολιτικής Ελληνικής Αστυνομίας 2020- 2024», απέδειξε για ακόμη μία φορά την υπευθυνότητα, τον επαγγελματισμό και το αίσθημα του καθήκοντος που το διακρίνει και μας δίνει ώθηση να συνεχίσουμε να ελπίζουμε για την υλοποίηση των τιθέμενων στόχων. Στην έκθεση παρουσιάζεται μία συνοπτική αποτίμηση των δράσεων που αναπτύχθηκαν από την Ελληνική Αστυνομία κατά το έτος 2022, ενώ παράλληλα καταγράφονται οι στόχοι που τίθενται για το τρέχον έτος. Τα στοιχεία που παρατίθενται θα πρέπει να αποτελέσουν σημείο αναφοράς κατά το στάδιο της ανάλυσης και του σχεδιασμού των μελλοντικών δράσεων του Σώματος, με απώτερο στόχο την αποκατάσταση των κακώς κειμένων, που αποτελούν τροχοπέδη στην επίτευξη των στόχων και την αποπεράτωση της αποστολής μας. Η Ελληνική Αστυνομία, ως φορέας προστασίας των εννόμων αγαθών και των δικαιωμάτων του ανθρώπου, οφείλει να αντιμετωπίζει την ανομία και την εγκληματικότητα, σεβόμενη παράλληλα τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το Αρχηγείο του Σώματος αξιώνει την ανάγκη της άμεσης ανταπόκρισης και της δυναμικής αντίδρασης του προσωπικού των αστυνομικών Υπηρεσιών σε κάθε πράξη/ενέργεια, η οποία αντίκειται στους θεσμοθετημένους κανόνες δικαίου, θίγει τα ανθρώπινα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια. Χρέος όλων μας είναι η διασφάλιση της έννομης τάξης, η προάσπιση της κοινωνικής ευρυθμί- ας, η προστασία των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας στους πολίτες. Η Ελληνική Αστυνομία ανταποκρίνεται σε πάσης φύσεως έκτακτα περιστατικά, ως αρωγός της κοινωνίας και της απρόσκοπτης διαβίωσης των πολιτών, επιδιώκοντας παράλληλα την ενίσχυση της κοινωνικής ειρήνης και συνοχής στους κόλπους της ελληνικής κοινωνίας. Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Λάζαρος Μαυρόπουλος ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ | 3

περιεχόμενα 6 I O 12 14 18 73 74 126 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ του Πληροφοριακού Κέντρου ΜΟΝΙΜΕΣ ΣΤΗΛΕΣ της Ελληνικής Αστυνομίας στην 87η Διεθνή Έκθεση 40 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Θεσσαλονίκης 56 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗ του Υπουργού 62 ΑΦΑΝΕΙΣ ΗΡΩΕΣ Προστασίας του Πολίτη στον Έβρο 64 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΝΕΑ 78 ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΥΣΤΗΡΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ των συνόρων: 92 ΠΕΝΘΗ Αδιάκοπος αγώνας ενάντια στα εγκληματικά 94 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ κυκλώματα 102 ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ του 112 ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 24ου Σχολείου Βασικής Εκπαίδευσης 118 ΔΙΕΘΝΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΝΕΑ των 22 νέων στελεχών της Ε.Κ.Α.Μ. 122 ΓΙΑΤΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΩΡΕΣ d t S i N ® I i j l j 1*ώi ErW*· -.π 1$ρ·:ΐί' i * M* _ J - _ m m a =“ * 2 1 ■ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ID.GOV.GR Άνοιξε η πλατφόρμα για τον προγραμματισμό των ραντεβού των πολιτών για την έκδοση ή αντικατάσταση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας Η ΕΜΦΥΛΗ διάσταση της βίας κατά γυναικών και κοριτσιών: Το πρόβλημα, η διαχείριση και οι προκλήσεις στο έργο των αστυνομικών ΤΕΚΝΑ αστυνομικών που πέτυχαν σε ΑΕΙ και ΑΤΕΙ 4 |ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΟΒΡΙΟΣ 2023

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιοδικό «Αστυνομική Ανασκόπηση» Δψηνιαία έκδοση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας Bimonthly magazine of the Hellenic Police Headquarters Εκδότης Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας Διεύθυνση Επικοινωνίας - Τμήμα Εκδόσεων (Σύμφωνα με την υπ ' αριθ. 9010/1/16-γ' από 05-01-2001 απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης (ΦΕΚ Β ' 20/16-01 -2001) όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υ π ' αριθ. 9010/1 /17-α' από 18-09-2002 (ΦΕΚ Β Ί 244/23-09-2002), την υ π ' αριθ. 9010/1/16-η' από 02-05-2011 (ΦΕΚ Β ' 745/05-05-2011), την υ π ' αριθ. 9010/1/16 -ιβ ' από 30-06-2014 (ΦΕΚ Β Ί 821/03-07-2014), την υ π ' αριθ. 9010/1 /16-ιδ ’ από 16-09-2014 (ΦΕΚ Β ' 2858/23-10-2014) και την υ π ' αριθ. 9010/1/16-ζ' από 6-8-2015 απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών 8i Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΦΕΚ Β ' 1688), αντίστοιχα. Διευθυντής Αλέξανδρος Γεροχρήστος Διευθυντής Δ/νσης Επικοινωνίας/ΑΕΑ τηλ. 210 6911768 Αρχισυντάκτης Αστυνόμος Β’ Μαγδαληνή Ρούσσου τηλ. 210 2220604 Συντάκτες Αρχ/κας Καρατζά Αρετή Υπαρχ/κας Βρυώνης Θεόφιλος Αστ/κας Παντιώρας Ανδρέας ΠΕ/Α' Τσίτζηρας Νικόλαος τηλ. 210 2220604 Υπηρεσιακές Φωτογραφίες Φωτογραφικό Συνεργείο Δ/νσης Επικοινωνίας/ΑΕΑ Διαχείριση - Διανομή - Υπεύθυνος Διαφημίσεων Π.Υ./Π.Ε.-Α' Βασαρμίδου Μαρίνα, τηλ. 210 2220825 Παραγωγή - Εκτύπωση ΝΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Θέση Νήσιζα Καρελάς Κορωπίου, 194 00 Κορωπί, τηλ. 210 2580100 Ετήσιες Συνδρομές - Υπάλληλοι Ελληνικής Αστυνομίας εν ενεργεία: 9 ευρώ - Ιδιώτες: 15 ευρώ - Οργανισμοί, Ο.Τ.Α., Εταιρίες: 25 ευρώ - Συνδρομητές εξωτερικού: 30 ευρώ Επικοινωνία Ήρας 2Α, Τ.Κ. 11147 Γαλάτσι Αττικής Τηλ.: 210 2220604 Iras 2Α Galatsi, 1 7747, Attica e-mail: anaskophsh@yahoo.gr Κωδ. Γεν. Γραμ. Ενημέρωσης: 1061 Τα κείμενα των συντακτών και συνεργατών απηχούν τις δικές τους απόψεις και όχι απαραίτητα εκείνες του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ | 5

ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ. Λειτουργία του Πληροφοριακού Κέντρου της Ελληνικής Αστυνομίας στην 87η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης >εηόμί*° Επόμενο I n IK ^ppfcl ΕΛΑΣ η Β . Ί 'W ! t -l· Λ β ή μ α 0 Β ■<! _ 1 Γ ’ ' jJ jP ’,·:’' m . w I l · i Η Ελληνική Αστυνομία συμμετείχε στην 87η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με τη λειτουργία Πληροφοριακού Κέντρου (περίπτερο), κατά το χρονικό διάστημα από 9 έως 17 Σεπτεμβρίου 2023.TO περίπτερο επισκέφθηκαν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Γιάννης Οικονόμου, ο Υφυπουργός κ. Κωνσταντίνος Κατσαφάδος και ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Λάζαρος Μαυρόπου- λος. Τους υποδέχθηκε ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, Αντιστράτηγος Σπυρίδων Σκλάβος. Το πληροφοριακό κέντρο περιελάμβανε την παρουσία των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας τόσο στον εσωτερικό όσο και στον περιβάλλοντα εξωτερικό χώρο. Προβάλλονταν σποτ σε οθόνες για τη δράση και δραστηριότητα των Υπηρεσιών του Σώματος, με ποικίλη θεματολογία. Αναλυτικά: για τη συμβολή της Ελληνικής Αστυνομίας στην αντιμετώπιση της βίας και του εγκλήματος σε όλα τα μέτωπα, στη μείωση της εγκληματικότητας, στην ασφάλεια απέναντι σε κάθε απειλή, στη θωράκιση των συνόρων, στην αντιμετώπιση της ενδοοικο- γενειακής βίας, στην εξάλειψη της οπα- δικής βίας, στον περιορισμό των φαινομένων του χουλιγκανισμού, στην προστασία των ζώων, στην εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, στη σημασία και ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών και του ψηφιακού περιβάλλοντος στην Ελληνική Αστυνομία, καθώς και στην οδική ασφάλεια και ασφάλεια στο διαδίκτυο. Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, με στόχο την ευαισθητο- ποίηση του κοινού αναφορικά με επ ισφαλείς διαδικτυακές συμπεριφορές στον κυβερνοχώρο, παρουσίασε από κατάλληλα εκπαιδευμένο αστυνομικό προσωπικό, το «Cyber Protection Virtual School». Πρόκειται για μία εκπαιδευτική καινοτομία η οποία αναπτύσσεται σε συνεργασία με το Θεσμοθετημένο Ερευνητικό Εργαστήριο Προηγμένων Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών και Εφαρμογών Κινητών Συσκευών του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, με στόχο τη διαδραστική εκπαίδευση των μαθητών σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια με χρήση τεχνολογιών Μεικτής Πραγματικότητας (Επαυξημένης και Εικονικής - Augmented & Virtual Reality). Επίσης, πραγματοποίησε ενημερωτικές δράσεις σε στελέχη και εκπροσώπους της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Ν. Θεσσαλονίκης. Κατά την επίσκεψη των πολιτών στο περίπτερο, δόθηκε αναμνηστικό σχετικό με τα κινητά τηλέφωνα, στα οποία βρίσκεται το μεγαλύτερο μέρος της δια6 |ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2023

ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ. δικτυακής τους δραστηριότητας. Η Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας/ Α.Ε.Α. και η Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας, ενημέρωσαν το κοινό για την διαδικασία έκδοσης των νέων Δελτίων Ταυτότητας διανέμοντας επιπλέον σχετικό ενημερωτικό υλικό. ΗΔιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών παρουσίασε: • τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης, συνθετικών βίντεο "DeepFakeVideo" και καινοτόμων τεχνολογιών εξαγωγής ψηφιακών δεδομένων από κατεστραμμένες συσκευές, κ.ά. (Τμήμα Εξέτασης Ψηφιακών Πειστηρίων). • καινοτόμες τεχνολογίες εξαγωγής ψηφιακών δεδομένων από κινητό τηλέφωνο που υπέστη σκόπιμα φυσική φθορά (Σπάσιμο) από το δράστη. • γλωσσικά μοντέλα αλληλεπίδρασης (Chat-Bot) τεχνητής νοημοσύνης και ανάλυση της εγκληματολογικής τους αξίας. • συγκεκαλυμμένα ψηφιακά αποθηκευτικά μέσα, καθώς και ψηφιακά πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων (hardware- cryptowallets). • εξοπλισμό έρευνας σκηνής εγκλήματος σε περιβάλλον με ΧΒΡΠ-Ε παράγοντες (Τμήμα Χημικών και Φυσικών Εξετάσεων & Τμήμα Εξερευνήσεων). • προστατευτικό εξοπλισμό προσωπικού που επιλαμβάνεται σε περιστατικά ΧΒΡΠ-Ε,(ειδική στολή ενεργού άνθρακα, αναπνευστική συσκευή κλειστού κυκλώματος, αναπνευστική συσκευή με φίλτρα, ατομικό δοσίμετρο μέτρησης ακτινοβολίας, ατομικό ανιχνευτής αερίων). ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ |7

ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ. • φορητό εξοπλισμό ανίχνευσης παραγόντων ΧΒΡΠ-Ε (Σύστημα φασματοσκοπίας RAMAN). • βαλιτσάκι με υλικά συλλογής πειστηρίων επιμολυσμένων με ΧΒΡΠ-Ε παράγοντες. ΗΥπηρεσία Αντιμετώπισης Ενδοοικο- γενειακής Βίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, κατά το χρονικό διάστημα λειτουργίας της εν θέματι Έκθεσης, ενημέρωσε τους επισκέπτες και διαμοίρασε έντυπο υλικό, για ζητήματα ενδοοικογενειακής βίας, το οποίο περιείχε πληροφορίες, σχετικές με τη Νομοθεσία, τους τρόπους υποβολής καταγγελιών και ιδιαίτερα την έννομη προστασία των δικαιωμάτων των θυμάτων ενδοοι- κογενειακής βίας. Επιπλέον οι επισκέπτες ενημερώθηκαν για την πιλοτική λειτουργία του Προγράμματος «Κομβίον Πανικού» (Panic Button) ως πρόσθετη δυνατότητα ειδοποίησης της Αστυνομίας από τους πολίτες-θύματα ενδοοικογε- νειακής βίας, σε περιπτώσεις σχετικών περιστατικών που συνδέονται με απειλή ή κίνδυνο της ζωής ή της σωματικής ακεραιότητάς τους. Η Υπηρεσία Προστασίας Ζώων της Ελληνικής Αστυνομίας ενημέρωσε τους επισκέπτες για την προστασία των ζώων και για τις κακοποιητικές συμπεριφορές απέναντι σε αυτά. Πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση της ερευνητικής δράσης «NESTOR» του προγράμματος «HORIZON 2020» και συγκεκριμένα μία κάμερα 360° (θερμικό ραντάρ) και το όχημα ειδικού τύπου DAVID ΗΧ5 με προσαρμοσμένη κάμερα στην οροφή και χειρισμό από το εσωτερικό του οχήματος. ΗΔιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, έδωσε την δυνατότητα στο κοινό να δοκιμάσει προσομοιωτές σε μορφή γυαλιών, όπου αποτυπώνεται η οδήγηση υπό την επήρεια μέθης, κόπωσης και ναρκωτικών ουσιών. Επίσης, μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, ενημέρωσε τους επισκέπτες για 8 1ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΙ - ΟΚΤΟΒΡΙΟΣ 2023

ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ. την οδική ασφάλεια και τους κανόνες κυκλοφορίας που ισχύουν για την κίνηση με ηλεκτρικό πατίνι, ενώ συγχρόνως διε- νεμήθη ενημερωτικό υλικό κυκλοφορια- κής αγωγής, καθώς και μικροδώρα στα παιδιά, με τη συμμετοχή τους σε ηλεκτρονικό παιχνίδι. Στόχος ήταν μέσα από την διάδραση, τα παιχνίδια και τις δραστηριότητες, να εμπεδωθεί το αίσθημα της οδικής ασφάλειας και οι βασικοί κανόνες κυκλοφοριακής αγωγής. Επιπλέον, η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Βίας σε Αθλητικούς Χώρους της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, ενημέρωσε το κοινό προωθώντας το μήνυμα της πρόληψης και της εξάλειψης της οπαδικής βίας και διένεμε στους μικρούς επισκέπτες αναμνηστικά δώρα και συγκεκριμένα μικρές μπάλες με συμβολικό μήνυμα. Εξωτερικά του περιπτέρου καθημερινά βρίσκονταν με το ανάλογο πλήρωμα της Γ.Α.Δ.Θ. δύο δίκυκλες μοτοσυκλέτες της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., μία δίκυκλη μοτοσυκλέτα της ομάδας ΖΗΤΑ, δύο ποδήλατα καθώς και ένα CITROEN AMI της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δωδεκανήσου. Καθημερινά διανέμονταν, σε όλους τους επισκέπτες του περιπτέρου, φυλλάδια αστυνομικού ενδιαφέροντος και έντυπο υλικό ενημερωτικού και συμβουλευτικού χαρακτήρα, από όλες τις προαναφερόμε- νες εμπλεκόμενες Υπηρεσίες, καθώς και άλλων Υπηρεσιών, τα οποία αποτυπώνουν και προβάλλουν το έργο και τις δράσεις των Υπηρεσιών του Σώματος. Το περίπτερο της Ελληνικής Αστυνομίας τίμησε με την παρουσία της η α.ε. Πρόεδρος της Δημοκρατίας κα Αικατερίνη Σακελλαροπούλου, συνοδευόμενη από τον Υφυπουργό Εσωτερικών (Μακεδονίας - Θράκης) κ. Ευστάθιο Κωυσταντι- νίδη και του Πρόεδρο της Δ.Ε.Θ. κ. Αναστάσιο Τζήκα, τους οποίους υποδέχθηκε ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Θεσσαλονίκης, Υποστράτηγος Χρήστος Μπουλούμπασης. Με τη συμμετοχή της Ελληνικής Αστυνομίας στην 87η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, επετεύχθη με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η προβολή του έργου και των δράσεων των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και η αξιοπρεπής παρουσία του Σώματος κατά τη διάρκεια αυτής. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 19

ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ. Επίσκεψη του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη στον Έβρο Επίσκεψη στον Έβρο πραγματοποίησε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Γιάννης Οικονόμου, στο πλαίσιο αποστολής κυβερνητικών στελεχών για αυτοψία στις πληγείσες από τις πυρκαγιές περιοχές. Ο Υπουργός βρέθηκε μεταξύ άλλων στο Συντονιστικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας, στην Αλεξανδρούπολη, όπου ενημερώθηκε από την Ελληνική Αστυνομία και τον Ελληνικό Στρατό, παρουσία του Αρχηγού Γ.Ε.Ε0.Α., Στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου, και του Γενικού Επιθεωρητή Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος Αντιστράτηγου Σπυρίδωνα Σκλάβου, για τις ενέργειες κατά την αντιμετώπιση των πυρκαγιών και την επιτήρηση των συνόρων. Ακολούθησε συνάντηση με τους κατά τόπους Αστυνομικούς Διευθυντές του Έβρου, όπου και ενημερώθηκε για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της Ελληνικής Αστυνομίας στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών, αλλά και για τις ανάγκες και τις προτεραιότητες του Σώματος στην ευρύτερη περιοχή. Ο κ. Οικονόμου μετέβη στα Διόδια Μέ- στης, στην Εγνατία Οδό και μίλησε με αστυνομικούς, οι οποίοι νυχθημερόν αντιμετωπίζουν στο πεδίο φαινόμενα παραβατικότητας, ιδίως την πρακτική των λαθροδιακινητών να χρησιμοποιούν την Εθνική Οδό κάνοντας αναστροφή και κινούμενοι στην αντίθετη λωρίδα κυκλοφορίας μεταφέροντας παράτυπους μετανάστες και θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια οδηγών και επιβαινόντων. Επισκέφθηκε, επίσης, τον Ίασμο και τις Σάπες και τα Αστυνομικά Τμήματα και Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης των περιοχών. Ο κ. Υπουργός, ανάμεσα σε άλλα, δήλωσε: «Ο Έβρος και η Θράκη δοκιμάζονται τις τελευταίες μέρες από τις πυρκαγιές και το μεταναστευτικό. Δηλώνουμε ουσιαστικά, για μία ακόμη φορά, την προτεραιό- τητά μας να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις αυτές, για τη θωράκιση της πρώτης γραμμής, των συνόρων μας. Είχα μια σειρά από συσκέψεις με τους Αξιωματικούς, επικεφαλής της Ελληνικής Αστυνομίας στον Έβρο και στη Θράκη, με τους αστυνομικούς, τους άνδρες και τις γυναίκες της ΕΛ.ΑΣ., που βρίσκονται στο πεδίο. Τους ευχαρίστησα για την πολύτιμη συνδρομή τους αυτές τις πολύ δύσκολες τελευταίες μέρες, στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών, με τις εκκενώσεις. Από την πλευρά του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της Ελληνικής Αστυνομίας σχεδιάζεται η εντατικοποίηση της παρουσίας μας, η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού με αύξηση του αριθμού των αποσπάσεων των στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας που θα έρθουν στον Έβρο. Ταυτόχρονα, έχουμε δρομολογήσει και έχουμε εξασφαλίσει για τέσσερα χρόνια κονδύλια για πρόσληψη συνοριοφυλά- κων. Θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε με συνοπτικές διαδικασίες να ξεκινήσουν το ταχύτερο δυνατό. Είμαστε εδώ για να δείξουμε τη δυναμική μας ανταπόκριση στην εφευρετικότητα των εγκληματικών δικτύων λαθροδιακι- νητών παράτυπων μεταναστών, τα οποία εφαρμόζουν καινούργιες μεθόδους -πιο σκληρές, πιο άγριες, πιο επικίνδυνες για την κοινωνία, όπως αυτές που έχετε βι- ώσει με τραγικό τρόπο εδώ στην Αλεξανδρούπολη και στην Εγνατία Οδό- με σαφείς οδηγίες, με επιχειρησιακό σχέδιο για εκτροπή για καταδίωξη, εφόσον εξασφαλιστεί ότι μπορεί να είναι αποτελεσματική, χωρίς να εγκυμονούνται ευρύτεροι κίνδυνοι για τον πληθυσμό. Οι διαδικασίες στο φράχτη προχωρούν με γρήγορο ρυθμό. Το χρονοδιάγραμμα που έχουμε υλοποιείται και θα υλοποιηθεί IO |ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΙ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2023

ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ. σύμφωνα με τον προγραμματισμό. Η Ελληνική Πολιτεία είναι αποφασισμένη να τηρήσει το λόγο καί τη δέσμευσή της για τη συνολική επιτήρηση των συνόρων μας στον Έβρο. Παράλληλα, δεδομένων των δυναμικών χαρακτηριστικών, υπάρχει σε εφαρμογή καί θα ενταηκοποίηθεί ένα δίακλαδίκό σχέδιο των υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας. Είναι ανεπίτρεπτο καί απαράδεκτο κάποιοι να θεωρούν ότι μπορούν να υποκαταστήσουν το Κράτος. Δίαπράττουν μεγάλη ζημιά απέναντι στην Πατρίδα καί έχω πλήρη επίγνωση αυτού που λέω. Η Ελλάδα είναι ένα ευρωπαϊκό Κράτος Δικαίου, είναι μια συντεταγμένη πολιτεία και στις συντεταγμένες πολιτείες, δεν έχει σημασία μόνο το γιατί αντιδράς και τί κάνεις για να αντιδράσεις, αλλά και το πώς. Και το πώς στις δημοκρατίες το καθορίζει το Κράτος με τα όργανά του, η συντεταγμένη πολιτεία με τις διαδικασίες και τις λειτουργίες της. Η Ελληνική Αστυνομία, οι ελληνικές Αρχές ασφαλείας, έχουν ως προτεραιότητα τη θωράκιση του Έβρου. Κατανοούμε την αγωνία των πολιτών, αλλά είμαστε εδώ συντεταγμένα -χωρίς απαξίωση, χωρίς μηδενισμό, όλο το προηγούμενο διάστημα- εντατικοποιώντας την παρουσία μας, εφαρμόζοντας τους νόμους της συντεταγμένης πολιτείας, να θωρακίσουμε πλήρως την περιοχή και να σταθούμε στο πλευρό της κοινωνίας. Να εμπνεύσουμε ξανά το αίσθημα ασφαλείας και προστασίας, το οποίο έχουν ανάγκη η περιοχή και οι πολίτες». Δελτίο εγγραφής Συνδρομητή / Συνδρομήτριας ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ: ΙΔΙΩΤΕΣ: 15€ | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ-Ο.Τ.Α.-ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ: 25€ | ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ: 30€ Επιθυμώ να με εγγράφετε συνδρομητή/συνδρομήτρια στο διμηνιαίο περιοδικό "Αστυνομική Ανασκόπηση" (Ήρας 2Α, 111 47, Γαλάτσι, τηλ.: 2102220825), για έναν χρόνο (6 τεύχη). 1. Έστειλα το ποσό τω ν ...............ευρώ, με την υπ' αριθμ.......................ταχυδρομική επιταγή και σας αποστέλλω σε Φ/Α το σχετικό παραστατικό. 2. Κατέθεσα στον υπ ' αριθμ. GR44 0171 0340 0060 3403 0020 778 λογαριασμό ΙΒΑΝ της Τράπεζας Πειραιώς, το ποσό τω ν .......... ευρώ και σας αποστέλλω σε Φ/Α το σχετικό παραστατικό αναγράφοντας τα πλήρη στοιχεία: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ......................................................................................... .......................................... ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ....................................... .................. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: .......................... ........... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:............................... ΤΗΛ.:........................................ Παρακαλούνται οι παλιοί/παλιές συνδρομητές/συνδρομήτριες του περιοδικού μας να αποστείλουν τη συνδρομή τους με τον ανωτέρω τρόπο καθώς η είσπραξη της συνδρομής για το περιοδικό δε γίνεται μέσω των Υπηρεσιών μας. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 111

ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ. Αυστηρή επιτήρηση των συνόρων: Αδιάκοπος αγώνας ενάντια στα εγκληματικά κυκλώματα 0 Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Γιάννης Οικονόμου, επισκέφθηκε, την Τρίτη 29 Αυγούστου 2023, τον Φράχτη στον Έβρο, την περιοχή επέκτασης του Φράχτη και τμήματα συνοριακής φύλαξης. Αρχικά, επισκέφθηκε με πλωτό μέσο την περιοχή του Δέλτα του ποταμού Έβρου, ενημερωμένος από Ανώτατους Αξιωματικούς, στελέχη, άνδρες και γυναίκες, της Ελληνικής Αστυνομίας για τ ις μεταναστευτικές ροές και τον τρόπο αντιμετώπισης των εγκληματικών οργανώσεων των λαθροδιακινητών. Ο κ. Υπουργός, στη συνέχεια, επιθεώρησε το Φράχτη, σε περιοχή αρμοδιότητας του Τ.Σ.Φ. Φερών, συνομιλώντας με υπηρετούντες αστυνομικούς, αλλά και μέλη της FRONTEX. Σχετικά δήλωσε: «Στον Έβρο συντελείται από την Ελληνική Αστυνομία μία τεράστια, πολύ αποτελεσματική καί σημαντική προσπάθεια επιτήρησης των συνόρων μας. Όχι μόνο των ελληνικών συνόρων, αλλά ταυτόχρονα καί των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είχα την ευκαιρία καί τη δυνατότητα να συνομιλήσω με στελέχη, αξιωματικούς, άντρες καί γυναίκες της Ελληνικής Αστυνομίας καί της Frontex, που έχουν μια πολύ αγαστή καί ουσιαστική συνεργασία. Η χώρα μας εφαρμόζει μία αυστηρή, αλλά απολύτως δίκαιη μεταναστευτίκή πολιτική, σεβόμενη απόλυτα τις διεθνείς συμβάσεις καί υποχρεώσεις μας, αλλά και την ανθρωπιστική μας παράδοση: πάντοτε δίπλα σε αυτούς που έχουν ανάγκη, πάντοτε υπέρ της νόμιμης μετανάστευσης, αλλά αδιαπραγμάτευτα απέναντι σε κάθε εγκληματική δραστηριότητα, σε κάθε προσπάθεια παράνομης εισόδου. Σε διαρκές ανοιχτό μέτωπο με τους λα- θροδιακινητές και όσους δε σέβονται τα 12 I ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΙ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2023

ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ. σύνορά μας, -τα σύνορα της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης- και όσους δεν σέβονται ούτε την ανθρώπινη ζωή, υποβάλλοντας ανθρώπους σε πολύ μεγάλους κινδύνους. Η Ελληνική Πολιτεία ήταν -και θα εξακολουθεί να είναι με κάθε πρόσφορο τρόπο- δίπλα στην Ελληνική Αστυνομία για να ενισχύουμε την παρουσία της, να προσαρμόζουμε την επιχειρησιακή της δράση, να αναβαθμίζουμε τα τεχνολογικά της μέσα και τις τεχνολογικές της υποδομές. Έτσι ανταποκρινόμαστε στην πολιτική μας ευθύνη και στο πατριωτικό μας καθήκον, που επιβάλλουν να φυλάμε ουσιαστικά τα σύνορά μας, να είμαστε απέναντι στις εγκληματικές οργανώσεις των λαθροδιακινητών, να εμπεδώνουμε ένα υψηλό αίσθημα ασφάλειας για τη χώρα μας, αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση». Ακολούθως, ο κ. Υπουργός βρέθηκε σε σημείο κατόπτευσης-παρατήρησης συνόρων, αρμοδιότητας Τ.Σ.Φ. Τυχερού, ενώ έπειτα επισκέφθηκε την περιοχή επέκτασης του Φράχτη, αρμοδιότητας Τ.Σ.Φ. Σουφλίου, όπου δήλωσε: «Βρίσκομαι στην περιοχή του Σουφλίου, στο σημείο όπου συνεχίζονται με γρήγορο ρυθμό οι χωματουργικές πρόδρομες εργασίες για την επέκταση του Φράχτη στον Έβρο, ο οποίος είναι εργαλείο που συμβάλλει ουσιαστικά στη φύλαξη των συνόρων μας, ένα πολύ σημαντικό εργαλείο στην προσπάθεια αντιμετώπισης της παράνομης μετανάστευσης και των δικτύων των λαθροδιακινητών». Ο κ. Οικονόμου στη συνέχεια επισκέ- φθηκε το Ε.Φ. 126 του Ε.Σ και την περιοχή της Μάνδρας, αρμοδιότητας Τ.Σ.Φ. Σουφλίου, το ΤΕΚ Ν. Βύσσας και το Ε.Φ. 1 στις Καστανιές -όπου το 2020 κερδήθηκε μια μεγάλη, ουσιαστικά και συμβολικά, μάχη- συνομιλώντας με το κατά τόπους προσωπικό. Στη συνοριακή γραμμή του Έβρου και γενικότερα στη Θράκη, η Ελλάδα δ ίνει καθημερινά μάχη γ ια την τήρηση της νομιμότητας και την προστασία της κυριαρχίας μας, απέναντι σε οργανωμένα εγκληματικά κυκλώματα που δε σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και επιβουλεύονται την Πατρίδα μας. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 113

ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ. Αποφοίτηση ίου 24ου Σχολείου Βασικής Εκπαίδευσης των 22 νέων στελεχών της Ε.Κ.Α.Μ. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Γιάννης Οικονόμου, παρευρέθη το πρωί της Δευτέρας 18/09/2023 στην Τελετή Αποφοίτησης των 22 αστυνομικών που ολοκλήρωσαν το 24ο Σχολείο Βασικής Εκπαίδευσης και θα στελεχώσουν την Ειδική Κατασταλτική Αντιτρομοκρατική Μονάδα (Ε.Κ.Α.Μ.). Στην Τελετή παρευρέθησαν και ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Κώστας Κατσαφάδος, ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης, κ. Μάνος Λογοθέτης, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος Λάζαρος Μαυρόπουλος, ο Υπαρχηγός Αντιστράτηγος Γεώργιος Δούβαλης, καθώς και Αξιωματικοί του Σώματος. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη συ- νεχάρη τους 22 νέους άνδρες που θα στελεχώσουν την Ε.Κ.Α.Μ., η οποία επιτελεί κρίσιμο και κομβικό ρόλο σε δύσκολες συνθήκες και απαιτητικές καταστάσεις, με μοναδικό γνώμονα το συμφέρον της Πατρίδας και την προστασία των πολ ιτών της. Ο κ. Οικονόμου ανέφερε, μεταξύ άλλων, στο χαιρετισμό του: «Είναι μια ιδιαίτερη και σπουδαία μέρα, τόσο για τους άνδρες που θα στελεχώσουν την Ε.Κ.Α.Μ. όσο και την ίδια τη Μονάδα, με όλα αυτά που προσφέρει στην Πατρίδα. Το επίλεκτο τμήμα των ειδικών δυνάμεων της Ελληνικής Αστυνομίας δηλώνει πάντα «παρών», όπου του ζητηθεί και απαιτηθεί, στις πιο αντίξοες συνθήκες, πιο δύσκολες καταστάσεις, πιο απαιτητικές συγκυρίες. Δεν είναι τυχαίο ότι από πολλούς, εντός και εκτός των κόλπων της Ελληνικής Αστυνομίας, αποκαλείται το «το διαμάντι του Σώματος». Είμαστε υπερήφανοι για τη σημερινή μέρα, με την ένταξη των νέων στελεχών στην πιο μάχιμη μονάδα. Η εκπαίδευση αποτελεί το καλύτερο εφόδιο προκειμένου τα στελέχη της Μονάδας να ανταπεξέλθουν στις δύσκολες συνθήκες, με τόλμη, αποφασιστικότητα, αυταπάρνηση και πίστη στο καθήκον σε κάθε απρόβλεπτη κατάσταση. Οι άνδρες που διαθέτει η Ε.Κ.Α.Μ. γνωρίζουν ότι η Πατρίδα τους ευ1 4 1ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2023

ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ. γνωμονεί για την προσφορά τους, η Πολιτεία τιμά και αναγνωρίζει το έργο τους, την αυταπάρνηση που δείχνουν στην ιδιαίτερα δύσκολη αποστολή που καλούνται να φέρουν εις πέρας». Στη συνέχεια, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Λάζαρος Μαυρόπουλος, στην ομιλία του ανέφερε τα εξής: «Η σημερινή ημέρα με καθιστά πολύ χαρούμενο και περήφανο, καθώς είκοσι δύο στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας στελεχώνουν από σήμερα την Ειδική Κατασταλτική Αντιτρομοκρατική Μονάδα Αττικής, μετά από επιτυχή ολοκλήρωση ενός ιδιαιτέρως απαιτητικού Σχολείου. Σας τονίζω ότι είστε αξιέπαινοι που βρίσκεστε σήμερα εδώ, έχοντας πετύχει το μεγαλε- πήβολο στόχο σας, να ενταχθείτε στη μονάδα που όπως γνωρίζετε «έχουμε για τα δύσκολα». Στόχο που τον πετύχατε, έχοντας ως βέλη στη φαρέτρα σας τη σωματική ευρωστία, το μυαλό, την αυτοπειθαρχία, το ήθος και την επιμονή. Τα προαναφερθένταχαρακτηριστικά, σε συνδυασμό με σκληρή δουλειά και εκπαίδευση, σας έφεραν στη σημερινή ιδιαίτερη περίσταση. Ως Αρχηγός του Σώματος, αυτό που θέλω να σας υπενθυμίσω, είναι ότι στηρίζομαι στις ικανότητές σας, ώστε να εκπληρώσουμε το στόχο μας, που δεν είναι άλλος από τη διασφάλιση του αγαθού της ασφάλειας του πολίτη και την εξασφάλιση συνθηκών ευταξίας και ηρεμίας στην κοινωνία μας. Θέλω να θυμάστε ότι, κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας σας, θα κληθείτε συχνά να αντιμετωπίσετε δύσκολες καταστάσεις, που εμπεριέχουν ρίσκο και επικινδυνότητα, όπου θα πρέπει να ανταποκριθείτε με αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα και τόλμη. Πάντοτε, ωστόσο, θέλω να είστε προσεκτικοί και να φροντίζετε τους εαυτούς σας, καθώς η ύπαρξή σας είναι ανεκτίμητης αξίας, πρωτίστως για τις βιολογικές σας οικογένειες και ακολούθως για την οικογένεια της Ελληνικής Αστυνομίας και την κοινωνία. Με βεβαιότητα αποτελείτε έναν πολύ βασικό πυλώνα του Σώματος, προκειμένου να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία της κοινωνίας και η διασφάλιση του δημοκρατικού πολιτεύματος. Στο σημείο αυτό, νιώθω την ανάγκη να σας δώσω για άλλη μια φορά συγχαρητήρια για την ικανότητά σας να καταστείλετε τις συναισθηματικές σας παρορμήσεις, προκειμένου να πετύχετε το στόχο σας, λειτουργώντας με γνώμονα την ομαδικότητα και την ισχυρή θέληση. Να έχετε πάντοτε στο μυαλό σας, ότι αποτελείτε υγιή πρότυπα, τόσο για τους συναδέλφους μας, όσο και για τα λοιπά μέλη της κοινωνίας. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω θερμά τη διοίκηση της Διεύθυνσης Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων για τη σημερινή εκδήλωση, καθώς και την προσφορά της μέσω της ποικιλίας των απαιτητικών καθηκόντων της, στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας. Τέλος, νιώθω απέραντη ευγνωμοσύνη προς τους εκπαιδευτές των νέων στελεχών της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας, οι οποίοι τους μεταλαμπάδευσαν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους, μέσω μιας απαιτητικής και υπό αντίξοες συνθήκες τρίμηνης διάρκειας εκπαίδευσης. Σας ευχαριστώ!» ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ |15

RkJQdWJsaXNoZXIy NDIzNzk3