Τεύχος 339 - Παρουσίαση Υπηρεσίας ΓΕ.Π.Α.Δ. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

18 | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2023 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και πώς αυτά επηρε- άζουν τις ανάγκες αστυνόμευσης της περιοχής; Ποιοι είναι οι στόχοι που έχουν τεθεί από την ανάληψη των καθηκό- ντων σας; Η Περιφέρειά μας έχει εκατόν ενενήντα δύο (192) χιλιόμετρα σύνορα με την Τουρκία (Έβρος) και τετρακόσια είκοσι (420) χιλιόμετρα σύνορα (Έβρος – Ροδόπη – Ξάνθη – Δράμα) με τη Βουλγαρία. Η διασύνδεση υλοποιείται με δύο οδικά σημεία εισόδου – εξόδου με την Τουρκία (Κήποι – Καστανιές) και πέντε οδικά σημεία εισόδου - εξόδου με την Βουλγαρία (Ορμένιο και Κυπρίνος Ορεστιάδας, Νυμφαία Ροδόπης, Άγιος Κωνσταντίνος Ξάνθης και Εξοχή Δράμας). Ένεκα τούτων η αλληλεπίδραση μεταξύ των πολιτών των τριών χωρών, πραγματοποιείται με ποικίλους τρόπους όπως: ο τουρισμός, οι επισκέψεις εκατέρω- θεν, οι πολιτιστικές εκδηλώσεις και οι οικονομικές - επιχειρη- ματικές συνεργασίες. Αυτό το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της διασυνοριακότητας, δη- μιουργεί πρόσθετες υποχρεώσεις για την ΕΛ.ΑΣ . και απαιτεί ένα πλήθος αστυνομικών δράσεων, με σκοπό από τη μια, τη δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος, που θα συμβάλει στην ανάπτυξη περαιτέρω υγειών οικονομικών σχέσεων, και από την άλλη, θα πατάξει το διασυνοριακό έγκλημα. Οι στόχοι της ΕΛ.ΑΣ. στην περιοχή είναι: ● η εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των ακριτών συμπο- λιτών μας, καθώς στην ΑΜΘ το αίσθημα ασφάλειας λαμβάνει και άλλες διαστάσεις, ● η προστασία των συνόρων και η διαχείριση των μεταναστευ- τικών ροών και ● η συνέχιση και η ενίσχυση της ειρηνικής συνύπαρξης των χριστιανών και των μουσουλμάνων συμπολιτών μας. Ποιες είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζετε καθημερι- νά ως Διευθυντής της ΓΕ.Π.Α.Δ. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης; Η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, από μόνη της αποτελεί μια πρόκληση για όλες τις Υπηρεσίες του Ελληνικού Κράτους που υφίστανται στην περιοχή, αλλά και για τους ίδιους τους κατοί- Συνέντευξη Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Υποστράτηγου Πασχάλη Συριτούδη Παρουσίαση Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Επιμέλεια: Α/Β ΡΟΥΣΣΟΥ Μαγδαληνή Ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Υποστράτηγος Πασχάλης Συριτούδης

RkJQdWJsaXNoZXIy NDIzNzk3