Τεύχος 339 - Επίσκεψη του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη στον Έβρο

10 | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2023 ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ. Ε πίσκεψη στον Έβρο πραγματοποίη- σε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Γιάννης Οικονόμου, στο πλαίσιο αποστολής κυβερνητικών στελεχών για αυτοψία στις πληγείσες από τις πυρκαγιές περιοχές. Ο Υπουργός βρέθηκε μεταξύ άλλων στο Συντονιστικό Κέντρο Διαχείρι- σης Κρίσεων της Πολιτικής Προστα- σίας, στην Αλεξανδρούπολη, όπου ενημερώθηκε από την Ελληνική Αστυνομία και τον Ελληνικό Στρα- τό, παρουσία του Αρχηγού Γ.Ε.ΕΘ.Α., Στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου, και του Γενικού Επιθεωρητή Αστυ- νομίας Βορείου Ελλάδος Αντιστρά- τηγου Σπυρίδωνα Σκλάβου, για τις ενέργειες κατά την αντιμετώπιση των πυρκαγιών και την επιτήρηση των συνόρων. Ακολούθησε συνάντηση με τους κατά τόπους Αστυνομικούς Διευθυντές του Έβρου, όπου και ενημερώθηκε για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της Ελληνι- κής Αστυνομίας στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών, αλλά και για τις ανά- γκες και τις προτεραιότητες του Σώμα- τος στην ευρύτερη περιοχή. Ο κ. Οικονόμου μετέβη στα Διόδια Μέ- στης, στην Εγνατία Οδό και μίλησε με αστυνομικούς, οι οποίοι νυχθημερόν αντιμετωπίζουν στο πεδίο φαινόμενα παραβατικότητας, ιδίως την πρακτική των λαθροδιακινητών να χρησιμοποι- ούν την Εθνική Οδό κάνοντας ανα- στροφή και κινούμενοι στην αντίθετη λωρίδα κυκλοφορίας μεταφέροντας παράτυπους μετανάστες και θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια οδηγών και επιβαινόντων. Επισκέφθηκε, επίσης, τον Ίασμο και τις Σάπες και τα Αστυνομικά Τμήματα και Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης των πε- ριοχών. Ο κ. Υπουργός, ανάμεσα σε άλλα, δήλω- σε: «Ο Έβρος και η Θράκη δοκιμάζονται τις τελευταίες μέρες από τις πυρκαγιές και το μεταναστευτικό. Δηλώνουμε ουσιαστι- κά, για μία ακόμη φορά, την προτεραιό- τητά μας να αντιμετωπίσουμε τις προκλή- σεις αυτές, για τη θωράκιση της πρώτης γραμμής, των συνόρων μας. Είχα μια σειρά από συσκέψεις με τους Αξιωματικούς, επικεφαλής της Ελληνικής Αστυνομίας στον Έβρο και στη Θράκη, με τους αστυνομικούς, τους άνδρες και τις γυναίκες της ΕΛ.ΑΣ. , που βρίσκονται στο πεδίο. Τους ευχαρίστησα για την πολύτι- μη συνδρομή τους αυτές τις πολύ δύσκο- λες τελευταίες μέρες, στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών, με τις εκκενώσεις. Από την πλευρά του Υπουργείου Προστα- σίας του Πολίτη και της Ελληνικής Αστυ- νομίας σχεδιάζεται η εντατικοποίηση της παρουσίας μας, η ενίσχυση του ανθρώ- πινου δυναμικού με αύξηση του αριθμού των αποσπάσεων των στελεχών της Ελ- ληνικής Αστυνομίας που θα έρθουν στον Έβρο. Ταυτόχρονα, έχουμε δρομολογήσει και έχουμε εξασφαλίσει για τέσσερα χρό- νια κονδύλια για πρόσληψη συνοριοφυλά- κων. Θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προ- σπάθεια έτσι ώστε με συνοπτικές διαδικα- σίες να ξεκινήσουν το ταχύτερο δυνατό. Είμαστε εδώ για να δείξουμε τη δυναμική μας ανταπόκριση στην εφευρετικότητα των εγκληματικών δικτύων λαθροδιακι- νητών παράτυπων μεταναστών, τα οποία εφαρμόζουν καινούργιες μεθόδους -πιο σκληρές, πιο άγριες, πιο επικίνδυνες για την κοινωνία, όπως αυτές που έχετε βι- ώσει με τραγικό τρόπο εδώ στην Αλεξαν- δρούπολη και στην Εγνατία Οδό- με σα- φείς οδηγίες, με επιχειρησιακό σχέδιο για εκτροπή για καταδίωξη, εφόσον εξασφα- λιστεί ότι μπορεί να είναι αποτελεσματι- κή, χωρίς να εγκυμονούνται ευρύτεροι κίνδυνοι για τον πληθυσμό. Οι διαδικασίες στο φράχτη προχωρούν με γρήγορο ρυθμό. Το χρονοδιάγραμμα που έχουμε υλοποιείται και θα υλοποιηθεί Επίσκεψη του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη στον Έβρο

RkJQdWJsaXNoZXIy NDIzNzk3