Τεύχος 339 - Αποφοίτηση του 24ου Σχολείου Βασικής Εκπαίδευσης των 22 νέων στελεχών της Ε.Κ.Α.Μ.

14 | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2023 ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ. Ο Υπουργός Προστασίας του Πο- λίτη, κ. Γιάννης Οικονόμου, παρευρέθη το πρωί της Δευτέρας 18/09/2023 στην Τελετή Αποφοίτησης των 22 αστυνομικών που ολοκλήρωσαν το 24ο Σχολείο Βασικής Εκπαίδευσης και θα στελεχώσουν την Ειδική Κατασταλτι- κή Αντιτρομοκρατική Μονάδα (Ε.Κ.Α.Μ.). Στην Τελετή παρευρέθησαν και ο Υφυ- πουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Κώστας Κατσαφάδος, ο Γενικός Γραμ- ματέας Δημόσιας Τάξης, κ. Μάνος Λο- γοθέτης, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος Λάζαρος Μαυρόπουλος, ο Υπαρχηγός Αντιστρά- τηγος Γεώργιος Δούβαλης, καθώς και Αξιωματικοί του Σώματος. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη συ- νεχάρη τους 22 νέους άνδρες που θα στε- λεχώσουν την Ε.Κ.Α.Μ., η οποία επιτελεί κρίσιμο και κομβικό ρόλο σε δύσκολες συνθήκες και απαιτητικές καταστάσεις, με μοναδικό γνώμονα το συμφέρον της Πατρίδας και την προστασία των πολι- τών της. Ο κ. Οικονόμου ανέφερε, μεταξύ άλ- λων, στο χαιρετισμό του: «Είναι μια ιδι- αίτερη και σπουδαία μέρα, τόσο για τους άνδρες που θα στελεχώσουν την Ε.Κ.Α.Μ. όσο και την ίδια τη Μονάδα, με όλα αυτά που προσφέρει στην Πατρίδα. Το επίλεκτο τμήμα των ειδικών δυνάμεων της Ελληνικής Αστυνομίας δηλώνει πάντα «παρών», όπου του ζητηθεί και απαιτηθεί, στις πιο αντίξοες συνθήκες, πιο δύσκολες καταστάσεις, πιο απαιτητικές συγκυρίες. Δεν είναι τυχαίο ότι από πολλούς, εντός και εκτός των κόλπων της Ελληνικής Αστυνομί- ας, αποκαλείται το «το διαμάντι του Σώμα- τος». Είμαστε υπερήφανοι για τη σημερινή μέρα. με την ένταξη των νέων στελεχών στην πιο μάχιμη μονάδα. Η εκπαίδευση αποτελεί το καλύτερο εφόδιο προκειμένου τα στελέχη της Μονάδας να ανταπεξέλθουν στις δύσκολες συνθήκες, με τόλμη, αποφασιστικότητα, αυταπάρνηση και πίστη στο καθήκον σε κάθε απρόβλεπτη κατάσταση. Οι άνδρες που διαθέτει η Ε.Κ.Α.Μ. γνωρίζουν ότι η Πατρίδα τους ευ- Αποφοίτηση του 24ου Σχολείου Βασικής Εκπαίδευσης των 22 νέων στελεχών της Ε.Κ.Α.Μ.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDIzNzk3