Τεύχος 338 - Εγκαίνια του Πληροφοριακού Κέντρου της Ελληνικής Αστυνομίας, στο πλαίσιο της 1ης Πολυκλαδικής Έκθεσης LAMIA EXPO 2023

24 | ΙOYΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2023 ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ. Εγκαίνια του Πληροφοριακού Κέντρου της Ελληνικής Αστυνομίας, στο πλαίσιο της 1 ης Πολυκλαδικής Έκθεσης LAMIA EXPO 2023 H Ελληνική Αστυνομία συμμετεί- χε στην 1η Πολυκλαδική Έκθεση « LAMIA EXPO CENTRAL GREECE TRADE EVENT », με τη λειτουργία Πληρο- φοριακού Κέντρου (περιπτέρου) της Διεύθυνσης Αστυνομίας Φθιώτιδας, κατά το χρονικό διάστημα από 14/06/2023 έως και 18/06/2023, στο οποίο παρουσιάστη- καν θέματα που αφορούσαν στην ασφα- λή χρήση του διαδικτύου, την προστα- σία των ανηλίκων, την ενδοοικογενεια- κή βία , την οδική ασφάλεια και την κυκλοφοριακή αγωγή . Τα εγκαίνια της έκθεσης πραγματοποι- ήθηκαν την 14/06/2023 από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Δημήτρη Σκάλκο, πα- ρουσία Bουλευτών, επισήμων προ- σώπων του Νομού Φθιώτιδας, εκπρο- σώπων τοπικών Φορέων, καθώς και πλήθους κόσμου. Στα εγκαίνια παρευ- ρέθη, ως εκπρόσωπος του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγου Λάζαρου Μαυρόπουλου, ο Γενικός Πε- ριφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Στερεάς Ελλάδας, Ταξίαρχος Γεώργιος Καραχάλιος. Στο πλαίσιο των εγκαινίων του Πληρο- φοριακού Κέντρου της Ελληνικής Αστυ- νομίας, ο κ. Γενικός, μεταξύ άλλων, ανέ- φερε: «Η Ελληνική Αστυνομία δίνει ενεργά το δικό της «παρών» στις εγκαταστάσεις της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας, στο πλαίσιο της 1ης Πολυκλαδικής Έκθεσης «LAMIA EXPO 2023». Στο χώρο της Έκθεσης λει- τουργεί το Πληροφοριακό μας Κέντρο, όπου οι πολίτες μπορούν να ενημερώνο- νται για το έργο που επιτελεί με συνέπεια το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.  Για μας αποτελεί ξεχωριστή τιμή να επι-

RkJQdWJsaXNoZXIy NDIzNzk3