Πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του Πληροφοριακού Κέντρου της Ελληνικής Αστυνομίας στην 19η Διεθνή Έκθεση Αλεξανδρούπολης - ALEXPO 2023

22 | ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2023 ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ. Τ ο Πληροφοριακό Κέντρο της Ελληνικής Αστυνομίας άνοιξε την 12-5-2023 το απόγευμα τις πόρτες του, στις εγκαταστάσεις της 19ης Διε- θνούς Έκθεσης Αλεξανδρούπολης - ALEXPO 2023. Για ακόμη μία φορά η Διεύθυνση Αστυ- νομίας Αλεξανδρούπολης συμμετείχε στην Διεθνή Έκθεση Αλεξανδρούπολης με περίπτερο, το οποίο ήταν ανοιχτό για τους επισκέπτες της έκθεσης καθ’ όλη της διάρκεια λειτουργίας της, δη- λαδή έως και την 16 Μαΐου. Η δράση αυτή εντάσσεται στο πλέγμα των ειδικών δράσεων που αναπτύσ- σουν οι υπηρεσίες της Γενικής Περι- φερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με γνώμονα τον άνθρωπο και ειδικό- τερα την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας, την αμεσότερη εξυπηρέ- τηση των πολιτών και την ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης με τις τοπικές κοινωνίες. Οι επισκέπτες είχαν την δυνατότητα με τη βοήθεια έντυπου και ψηφιακού υλι- κού, αλλά και μέσα από διαπροσωπική επικοινωνία με τα στελέχη της Ελληνι- Πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του Πληροφοριακού Κέντρου της Ελληνικής Αστυνομίας στην 19 η Διεθνή Έκθεση Αλεξανδρούπολης - ALEXPO 2023

RkJQdWJsaXNoZXIy NDIzNzk3