Τελετή ορκωμοσίας των νέων Υπαστυνόμων Β΄, αποφοίτων των Τμημάτων Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων (Τ.Ε.Μ.Α.)

14 | ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2023 ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ. Τελετή ορκωμοσίας των νέων Υπαστυνόμων Β΄, αποφοίτων των Τμημάτων Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων (Τ.Ε.Μ.Α.) Τ ελετές ορκωμοσίας 66 συνολικά νέων Υπαστυνόμων Β’, αποφοίτων των Τμημάτων Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων (Τ.Ε.Μ.Α.), πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή 9 Ιουνίου 2023, στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελλη- νικής Αστυνομίας, στις Αχαρνές Αττικής και στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επι- μόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας Βόρει- ας Ελλάδας, στη Βέροια Ημαθίας. Στη δοξολογία χοροστάτησε ο Σεβασμιό- τατος Μητροπολίτης Σάμου, Ικαρίας και Κορσεών κ.κ. Ευσέβιος, με συλλειτουργό τον Προϊστάμενο της Θρησκευτικής Υπη- ρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας, Πανο- σιολογιότατο Αρχιμανδρίτη Αστυνόμο Β΄ Αλέξιο Κουρτέση. Στην τελετή που πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης στην Αττική, τα ξίφη στους 37 νέους Υπαστυνόμους Β’ επέδω- σε o Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Χαράλαμπος Λαλούσης, παρουσία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομί- ας, Αντιστρατήγου Λάζαρου Μαυρό- πουλου, του Διοικητή της Αστυνομικής Ακαδημίας, Υποστρατήγου Χαράλαμπου Καλόγηρου και του Διοικητή της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελλη- νικής Αστυνομίας, Αστυνομικού Διευθυ- ντή Ηλία Παλιογιώργου. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη απηύθυνε χαιρετισμό στους αποφοιτού- ντες Αξιωματικούς, ενώ ο Διοικητής της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφω- σης Ελληνικής Αστυνομίας ανέγνωσε την Ημερήσια Διαταγή. Στο πλαίσιο της τελετής ο Υπουργός Προ- στασίας του Πολίτη επέδωσε επίσης ανα- μνηστικές πλακέτες σε 4 στελέχη της Αστυνομίας Κύπρου, που αποφοίτησαν ευδόκιμα από το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφω- σης Ελληνικής Αστυνομίας. Την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους ως εκπρόσωπος του Αρχηγού του Λιμενι- κού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ο Υποναύαρχος Ιάκωβος Γκίζης, ως εκ- πρόσωπος του Αρχηγού του Πυροσβεστι- κού Σώματος, ο Υποστράτηγος Δημήτριος Καλιανιώτης, η Αντιπύραρχος Κυριακή Μπόσινα της Σχολής Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης του Πυροσβεστικού Σώ- ματος, ο Διευθυντής Αστυνομικής Ακαδη- μίας Κύπρου, Αστυνόμος Α΄ Παναγιώτης Κουντουρέσης και ο Αστυνομικός Σύνδε- σμος της Πρεσβείας της Κύπρου στην Ελ- λάδα, κ. Γεώργιος Γρηγορίου.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDIzNzk3