Εορτασμός της «Ημέρας προς τιμήν των Αποστράτων» παρουσία της Πολιτικής και Φυσικής Ηγεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας

10 | ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2023 ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ. Εορτασμός της «Ημέρας προς τιμήν των Αποστράτων» παρουσία της Πολιτικής και Φυσικής Ηγεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας Π ραγματοποιήθηκε την Κυριακή 11 Ιουνίου 2023, το πρωί, ο εορτα- σμός της «Ημέρας προς τιμήν των Αποστράτων», σε κεντρική εκδήλωση στον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών της πρώην Σχολής Αξιωματικών Ελληνι- κής Αστυνομίας, παρουσία της Πολιτικής και Φυσικής Ηγεσίας του Σώματος. Στη δοξολογία χοροστάτησε ο Σεβασμιό- τατος Μητροπολίτης Σάμου, Ικαρίας και Κορσεών, κ.κ. Ευσέβιος, με συλλειτουργό τον Προϊστάμενο της Θρησκευτικής Υπη- ρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας, Πανο- σιολογιότατο Αρχιμανδρίτη Αστυνόμο Β΄ Αλέξιο Κουρτέση. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Υπουρ- γός Προστασίας του Πολίτη, κ. Χαράλα- μπος Λαλούσης, ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης, κ. Μιχαήλ Καραμαλάκης και ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Λάζαρος Μαυρόπουλος. Παρέστησαν ακόμη, ο Υπαρχηγός της Ελ- ληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Γε- ώργιος Δούβαλης, ο Γενικός Επιθεωρη- τής Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδας, Αντι- στράτηγος Νικόλαος Σπανουδάκης, Προ- ϊστάμενοι των Κλάδων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και Διευ- θυντές των Διευθύνσεων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. Επίσης, παρέστησαν επίτιμοι Αρχηγοί και ανώτατοι αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας, Πρόεδροι και εκπρόσωποι της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αποστρά- των Σωμάτων Ασφαλείας, της Πανελλήνι- ας Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Αστυνομίας Πόλεων καθώς και Ενώσεων και Συλλόγων Αποστράτων νομού Αττι- κής, Πρόεδροι και εκπρόσωποι Συνδικα- λιστικών Οργανώσεων, επίτιμοι και από- στρατοι αστυνομικοί, καθώς και λοιπό αστυνομικό προσωπικό. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κατά την ομιλία του ανέφερε: « …Από την στιγμή που ανέλαβα, κατάλαβα, ήξερα βέβαια αλλά είδα από πολύ κοντύτε- ρα, το σημαντικό έργο της Ελληνικής Αστυ- νομίας πόσο πολυποίκιλο και πόσο σημα- ντικό είναι και υποσχέθηκα από την αρχή την προσπάθεια μου να συνεχιστεί αυτό το έργο και να μην υπάρχει κανένα κενό στα θέματα ασφάλειας, φύλαξης συνόρων και καταπολέμηση εγκληματικότητας… …Εσείς προσφέρατε πάρα πολλά πράγματα

RkJQdWJsaXNoZXIy NDIzNzk3