Τεύχος 329 - Ξεκινά η εκπαίδευση των 400 Ειδικών Φρουρών που θα στελεχώσουν τις Ομάδες Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (Ο.Π.Π.Ι.)

16 Ι ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Ι ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022 ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ και σταδιοδρομία με ευθύνες, υποχρεώσεις και δικαιώματα. Είμαι βέβαιος ως Αρχηγός του Σώματος ότι μπορείτε να ανταποκριθείτε. Ολόκληρη η αστυνομική οικογένεια είναι μαζί σας και σας στηρίζει στη νέα σας πορεία. Καλή σταδιοδρομία! Καλώς ήρθατε! Σας ευχαριστώ πολύ!» Παρέστησαν επίσης, ο Βουλευτής της Νέας Δημοκρα- τίας και επίτιμος Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, κ. Αναστάσιος Δημοσχάκης, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κ. Χρήστος Μέτιος και ο Αντιπε- ριφερειάρχης Ροδόπης, κ. Νικόλαος Τσαλικίδης. Από πλευράς Ελληνικής Αστυνομίας παρέστησαν ο Γενι- κός Επιθεωρητής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, Αντιστρά- τηγος Κωνσταντίνος Σκούμας, ο Διοικητής της Αστυνομικής Ακαδημίας, Υποστράτηγος Εμμανουήλ Δασκαλάκης, ο Γε- νικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Υποστράτηγος Πασχάλης Συρι- τούδης, ο Διοικητής της Σχολής Αστυφυλάκων, Αστυνομι- κός Διευθυντής Κωνσταντίνος Βλάχος και ο Διοικητής του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής, Αστυνομικός Υποδιευθυντής Πέτρος Δεμερτζίδης. Σημειώνεται ότι η εκπαίδευση των Ειδικών Φρουρών που θα στελεχώσουν τις Ο.Π.Π.Ι. θα πραγματοποιηθεί από πανεπιστημιακούς καθηγητές, δικαστικούς λειτουργούς, ειδικά καταρτισμένα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας και θα περιλαμβάνει τόσο θεωρητικό όσο και πρακτικό μέρος. Στο θεωρητικό μέρος, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να εκπαι- δευτούν σε θέματα ουσιαστικού και δι- κονομικού ποινικού δικαίου, συνταγματι- κού δικαίου, ειδικών ποινικών νόμων, ανθρωπίνων δικαι- ωμάτων, συναθροί- σεων - συγκεντρώ- σεων, ανακριτικής - εγκληματολογίας, φρούρησης στόχων, οργανικών νόμων - κανονισμών Ελληνικής Αστυνομίας και κανόνων δεοντο- λογίας. Στο πρακτικό μέρος, θα έχουν τη δυνατότητα να αναπτύ- ξουν δεξιότητες μέσω πρακτικής εξάσκησης σε εξομοιω- μένα σενάρια καθημερινής αστυνομικής πραγματικότητας, στη διαχείριση πλήθους, συναθροίσεων - συγκεντρώσεων, στους ελέγχους ύποπτων ατόμων και στην αστυνομική αυ- τοάμυνα - αυτοπροστασία. Ο κ. Υπουργός συνοδευόμενος από τον κ. Αρχηγό και τον Γενικό Επιθεωρητή Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, πραγμα- τοποίησαν συσκέψεις στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομι- κή Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με τον κ. Χρήστο Μέτιο, Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον κ. Ιωάννη Γκαράνη, Δήμαρχο Κομοτηνής, Αξιωματικούς της Ροδόπης, καθώς και εκπροσώπους συν- δικαλιστικών Φορέων της Ελληνικής Αστυνομίας. Κατά τη διάρκεια των συσκέψεων συζητήθηκαν θέματα που αφορούν το πεδίο αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών και ανταλλάχθηκαν απόψεις και προτάσεις για την περαιτέρω βελτιστοποίηση της ήδη πολύ καλής συνεργασίας σε τοπικό επίπεδο και στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής σε θέματα ασφάλειας των δημοτών της Κομοτηνής. Τον κύκλο των συναντήσεων ολοκλήρωσαν με επίσκε- ψη στην Μητρόπολη Ροδόπης όπου συναντήθηκαν με τον Μητροπολίτη Μαρωνείας και Κομοτηνής κ.κ. Παντελεήμονα.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDIzNzk3