Τεύχος 329 - Ξεκινά η εκπαίδευση των 400 Ειδικών Φρουρών που θα στελεχώσουν τις Ομάδες Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (Ο.Π.Π.Ι.)

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022 Ι ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Ι 15 ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος της για τη δημόσια υγεία και την κοινωνική συνοχή. Είναι και αυτός ένας πρόσθετος λόγος που οφείλουν να σέβονται την ΕΛ.ΑΣ .. Όσο και αν κάποιοι ενοχλούνται, το μήνυμα είναι σαφές: οι νόμοι είναι νόμοι και πρέπει να τους τηρούν όλοι, ιδίως τα μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Για αυτό, ας αφήσουν ήσυχη την ΕΛ.ΑΣ. να κάνει την αποστολή της, μακριά και έξω από κομματικές και προσωπικές ιδιοτέλειες. Σύντομα θα υπηρετείτε τους νόμους σε έναν πολύ σημα- ντικό τομέα: την ασφάλεια των Πανεπιστημίων. Τα Πανεπιστή- μια είναι χώροι γνώσης, έρευνας, επικοινωνίας, ελευθερίας και όλα αυτά έχουν ως προϋπόθεση να είναι χώροι απολύτως ασφαλείς. Η ασφάλεια είναι προϋπόθεση για την αναβάθμιση και την ποιότητα του ελληνικού Πανεπιστημίου. Πάρα πολλοί από εσάς είστε πτυχιούχοι, χθεσινοί συνάδελφοι με τους φοι- τητές και θα κληθείτε να συνδράμετε ακριβώς στην ασφάλεια των χθεσινών συναδέλφων σας και των καθηγητών σας. Τους επόμενους τέσσερις μήνες θα εκπαιδευτείτε ώστε να είστε απολύτως έτοιμοι για να φέρετε σε πέρας αυτή τη σύνθετη αποστολή, να ενταχθείτε στην εφαρμογή των σχεδίων ασφάλειας, που με βάση τον Νόμο οφείλουν οι πρυτανικές αρχές να διαμορφώσουν για όλους τους πανεπιστημιακούς χώρους. Σε συνδυασμό με μια σειρά άλλα μέτρα που αφορούν την ελεγχόμενη είσοδο, την χρήση άλλων τεχνικών μέσων, όπως είναι οι κάμερες στους πανεπιστημιακούς χώρους. Για να είναι η κάθε ελληνική οικογένεια σίγουρη ότι η επένδυσή της στην Παιδεία των παιδιών της πιάνει τόπο. Οφείλουν όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας να συμβάλουν σε αυτή την προσπάθεια, χωρίς φόβο και δισταγ- μό. Πράγματα αυτονόητα σε ολόκληρο τον κόσμο. Εμείς, ως Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ως ΕΛ.ΑΣ . κάνουμε όλα όσα πρέπει για αυτόν τον σκοπό με σχέδιο και αποφασιστι- κότητα. Σας εύχομαι καλή παραμονή, να ανταποκριθείτε όλοι στην εκπαίδευσή σας, να έχετε εξαιρετική σταδιοδρομία και να γνωρίζετε ότι θα είμαστε δίπλα σας σε κάθε στιγμή που θα αισθανθείτε ότι χρειάζεστε τη στήριξη της Πολιτείας. » Ο κ. Αρχηγός στο χαιρετισμό του τόνισε: «Σας καλω- σορίζουμε σήμερα στην Αστυνομική Οικογένεια, καθώς η είσοδός σας σε αυτήν σηματοδοτεί για καθέναν ξεχωριστά από εσάς την έναρξη μιας νέας επαγγελματικής πορείας άμεσα συνδεδεμένης με την κοινωνική ειρήνη και συνοχή. Με την πρόσληψή σας ως Ειδικοί Φρουροί υλοποιείται πλέον μια απαίτηση για την προστασία των ακαδημαϊκών ελευθεριών, της ελεύθερης διακίνησης των ιδεών, την προστασία του δικαιώματος στη γνώση, την μάθηση και την εργασία, και προστίθεστε στο προσωπικό μας, αποτελώντας τους πρωταγωνιστές του νέου επιχειρησιακού σχεδιασμού εντός των πανεπιστημίων. Οι Ομάδες Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (Ο.Π.Π.Ι.), που για πρώτη φορά ιδρύονται, θα συμβάλουν απο- φασιστικά στην περαιτέρω εδραίωση του κλίματος ευνομίας και ασφάλειας στους χώρους των Πανεπιστημίων, γεγονός που σε μεγάλο βαθμό έχει επιτευχθεί το τελευταίο διάστημα και επιδίωξή μας συνιστά η απαρέγκλιτη και αδιάλειπτη ορθή λειτουργία των ακαδημαϊκών χώρων… …Προς την κατεύθυνση αυτή έχει τεθεί πρώτιστος στρα- τηγικός μας σχεδιασμός η ενίσχυση του αγαθού της ασφά- λειας, και συγκεκριμένα στο Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Ελληνικής Αστυνομίας 2021-2025, προτεραι- οποιήθηκε επιχειρησιακά η αστυνόμευση πανεπιστημιακών χώρων προς αποτροπή διάπραξης έκνομων ενεργειών. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, τις Πρυτανικές Αρχές και συναρμόδιους Φορείς θα πραγματο- ποιηθεί ένα ολιστικό σχέδιο διαχείρισης της παραβατικότητας, με παράλληλη αξιοποίηση τεχνολογικού καινοτόμου εξοπλι- σμού προς υποβοήθηση του έργου των Ομάδων Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων… …Ως νέοι Ειδικοί Φρουροί σήμερα ξεκινά η εκπαίδευσή σας εδώ στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυ- λάκων Κομοτηνής με ένα ολιστικό πρόγραμμα εκπαίδευσης, το οποίο θα σας καταστήσει αυτάρκεις επαγγελματικά κατά την επιτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων σας, ενώ θα σας παρέξει και τα εφόδια, για να γίνετε ολοκληρωμένες επαγ- γελματικές προσωπικότητες με υψηλό αίσθημα ευθύνης και δικαίου… …Η φοίτησή σας στα Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της Χώρας σάς καθιστά γνώστες του Πανεπιστημιακού χώρου, ο οποίος είναι πλέον οικείος σε εσάς, αλλά και της επικρατούσας κατάστασης, την οποία θα κληθείτε να αντιμετωπίσετε και με την άτεγκτη και επαγγελματική σας παρουσία να την βελτιώσετε… …Χρέος όλων συνιστά η προστασία των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και σε αυτό είστε αρωγοί μας και πρωταγωνιστές. Καλείστε να επιδείξετε το απαραίτητο θάρρος, συνέπεια και ζήλο. Διανοίγεται μπροστά σας μια νέα επαγγελματική πορεία

RkJQdWJsaXNoZXIy NDIzNzk3