Τεύχος 328 - Τελετή Ορκωμοσίας Πρωτοετών Δοκίμων Υπαστυνόμων

NΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021 Ι ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Ι 17 ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερίες... …Δόκιμοι Αξιωματικοί, νέοι συνάδελφοι, Η Ελληνική Αστυνομία μένοντας πιστή στην εκπλήρω- ση της αποστολής της και του λειτουργήματος που επιτελεί στοχεύει διαρκώς: • Στην εξασφάλιση της κοινωνικής ομαλότητας και ισορ- ροπίας • Στην προστασία και διαφύλαξη του αγαθού της ασφά- λειας • Στη διασφάλιση δημοκρατικών αξιών • Στην προάσπιση των θεμελιωδών ανθρώπινων δικαι- ωμάτων και ελευθεριών • Στην ενδυνάμωση της εμπιστοσύνης του πολίτη προς το παραγόμενο έργο μας • Στην ενίσχυση της σιγουριάς και της προστασίας του πολίτη • Στη δυναμική παρουσία της με σκοπό την αναπτυξιακή πρόοδο και ευημερία του κοινωνικού συνόλου… …Ως Αρχηγός του Σώματος σας καλώ να μένετε πιστοί στον όρκο που δώσατε και να συνταυτίζεστε με το βαθύτερο νόημα που πρεσβεύει και προβάλλει, που είναι η πίστη, η υπακοή, η αφοσίωση και η ευσυνειδησία κατά την επιτέλεση του έργου σας προς όφελος του πολίτη και του κοινωνικού συνόλου… …Σας εύχομαι ολόψυχα καλή σταδιοδρομία, με υγεία και δύναμη για την επίτευξη όλων των στόχων σας, ξεκινώντας με υπερηφάνεια τη νέα σας πορεία έχοντας πάντα υψηλούς στόχους και ιδανικά, ενθυμούμενοι τη ρήση του Θαλή του Μιλήσιου «Τι ήδιστον; Το επιτυγχάνειν», «Τι είναι πιο ευχά- ριστο; Το να επιτυγχάνεις». Καλή αρχή. Σας ευχαριστώ! » Χοροστάτησε ο Μητροπολίτης Αχαρνών - Ιλίου και Πε- τρουπόλεως, κ.κ. Αθηναγόρας, συνεπικουρούμενος από τον Προϊστάμενο της Θρησκευτικής Υπηρεσίας του Σώμα- τος, Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη Αστυνόμο Β΄ Αλέξιο Κουρτέση. Στο πλαίσιο της τελετής οι Δόκιμοι Υπαστυνόμοι έδωσαν τον νενομισμένο όρκο και ο Διοικητής της Σχολής Αξιωματι- κών Ελληνικής Αστυνομίας, Ταξίαρχος Ιωάννης Τζουβάνας ανέγνωσε την Ημερήσια Διαταγή. Στην τελετή παρέστησαν ο Προϊστάμενος Επιτελείου Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Κων- σταντίνος Λαγουδάκης, ο Προϊστάμενος Κλάδου Τάξης, Υποστράτηγος Ελευθέριος Γκαρίλας, ο Προϊστάμενος Κλά- δου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρωπίνου Δυναμικού, Υποστράτηγος Χρήστος Κονδύλης και ο Διοικητής της Αστυ- νομικής Ακαδημίας, Υποστράτηγος Εμμανουήλ Δασκαλάκης. Παρευρέθηκαν επίσης, η Διοικητής της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας, Ταξίαρχος Σοφία Λαμπροπούλου, ο Διοικητής της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης, Αστυνομι- κός Διευθυντής Βασίλειος Σαλούκας, εκπρόσωποι Κλάδων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, εκπρόσωποι του Δήμου Αχαρνών, Συνδικαλιστικών Σωματείων και Φορέων, καθώς και συγγενείς των Δοκίμων Υπαστυνόμων. Υπενθυμίζεται ότι η Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας είναι ισότιμη με τις Σχολές των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Χώρας και τις αντίστοιχες Παραγωγικές Σχολές των Ενόπλων δυνάμεων. Η φοίτηση των Δοκίμων Υπαστυνόμων στη Σχολή δι- αρκεί οκτώ (8) εξάμηνα και χωρίζεται σε τέσσερα (4) εκ- παιδευτικά έτη. Η εισαγωγή των σπουδαστών στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας από το έτος 1995 πραγματοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία των Γενικών εξε- τάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, για την πρόσβαση των κατόχων απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Aποστολή της Σχολής είναι η σύγχρονη, επιστημονική, θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των Δοκίμων Υπα- στυνόμων, η οποία αποβλέπει στην άρτια επαγγελματική κατάρτιση, τη γενική μόρφωση και την κατάλληλη σωματική και ψυχική προετοιμασία των εκπαιδευομένων, με στόχο τη μεγιστοποίηση της προσφοράς αυτών στην Πολιτεία και στο κοινωνικό σύνολο.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDIzNzk3