Τεύχος 328 - 25η Νοεμβρίου - Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών

NΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021 Ι ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Ι 7 ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ κες όσο και άνδρες, από αξιωματικούς εκπαιδευμένους στο να αντιμετωπίζουν τέτοιες καταστάσεις». «Σε συνεργασία με την αυτοδιοίκηση και άλλους κρατι- κούς φορείς κάνουμε αυτό που πρέπει προκειμένου για να υπάρχει ανθρωπιά, να υπάρχει αλληλεγγύη και να υπάρχει σωστή αντιμετώπιση αυτών των καταστάσεων» κατέληξε ο κ. Θεοδωρικάκος. Αντίστοιχα, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Μιχαήλ Καραμαλάκης, στο μήνυμά του για την Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των γυναικών τόνισε: «Η Ελληνική Αστυνομία κατά την εκπλήρωση της απο- στολής της έχει θέσει ως βασική προτεραιότητα την ατομική και κοινωνική κατοχύρωση του αγαθού της ασφάλειας, προστατεύοντας τόσο τους πολιτειακούς θεσμούς όσο και τον ίδιο τον πολίτη, οχυρώνοντας και προασπίζοντας τα δι- καιώματα και τις ελευθερίες του. Στο πλαίσιο της ισότητας και της προστασίας των θε- μελιωδών ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων και με σεβασμό στην αξία της προσωπικότητας κάθε πολίτη, η Ελ- ληνική Αστυνομία σήμερα, την 25η Νοεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των γυναικών, τιμά κάθε γυναίκα, απορρίπτοντας οποιαδήποτε μορφή κακοποίη- σής της, ενώ στέκεται στο πλευρό της σε κάθε περίσταση καταστρατήγησης και υπονόμευσης της ύπαρξης και της ιδιαίτερης φύσης της. Σήμερα ηχηρά υψώνουμε αρραγές μέτωπο ενάντια στον πόνο, τον εξευτελισμό, την κακοποίηση και τη βία κατά των γυναικών. Αναγνωρίζουμε τον πολυδιάστατο ρόλο της γυναίκας σε κάθε έκφανση της κοινωνικής ζωής και με αποφασιστικά βήματα προχωράμε στην προάσπιση των εννόμων δικαιωμάτων της. Ως Ελληνική Αστυνομία, φορέα προάσπισης της έννομης τάξης, απαιτητή είναι η ευαισθητοποίησή μας απέναντι σε κάθε περιστατικό και η ενεργοποίησή μας σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς, ώστε να αντιμετωπιστεί κάθε περιστατικό ως μο- ναδικό και αυθύπαρκτο. Προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση και με σκοπό τόσο την προστασία των γυναικών από φαινόμενα κακοποίησης, όπως η ενδοοικογενειακή βία, όσο και την ενημέρωσή τους, έχουν ιδρυθεί Υπηρεσίες Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας ανά την Επικράτεια, με κυριότερο σκοπό να στηρίξουν το σύνολο των θυμάτων με υπευθυνότητα, συνέπεια και επαγγελματισμό. Χρέος ισχυρό κάθε αστυνομικού είναι να είναι δίπλα σε κάθε γυναίκα, σε κάθε θύμα, να το στηρίζει, να επιδεικνύει την απαραίτητη ευαισθησία και το βέλτιστο ενδιαφέρον. Καταρτισμένα στελέχη παρέχουν συμβουλευ- τική πληροφόρηση και ενημέρωση για τα δικαιώματα των γυναικών θυμάτων κακοποίησης βάσει του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου και μεριμνούν με ανθρωπιστικό και κοι- νωνικό ενδιαφέρον για την περίθαλψή τους και τη λήψη οποιασδήποτε μορφής μέριμνας. Η Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των γυ- ναικών είναι αναγκαίο να αποτελέσει την αφετηρία για την ανάληψη δράσεων, δυναμικών και αποφασιστικών, με σκο- πό την ενημέρωση και την πληροφόρηση των πολιτών. Όλοι χρειάζεται να στεκόμαστε δίπλα σε κάθε γυναίκα-θύ- μα κακοποίησης, να τη στηρίζουμε και να την ενισχύουμε, ώστε να μην αισθάνεται μόνη της, να σπάσει τη σιωπή της και να επανακτήσει την αξιοπρέπειά της, ορθώνοντας τεί- χος άρνησης, τείχος θάρρους, τείχος υπερηφάνειας, τείχος ελευθερίας». Σημειώνεται ότι παρόμοιες δράσεις – ενημερώσεις πραγματοποιήθηκαν σε όλη την επικράτεια και μέσω των επίσημων λογαριασμών της Ελληνικής Αστυνομίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο Facebook και στο Twitter.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDIzNzk3