Τεύχος 326 - Νέοι Υπαστυνόμοι

IOYΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2021 Ι ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Ι 19 ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ και ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Νομι- κής Υποστήριξης του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, Ταξίαρχος Δημήτριος Μπακόλας, ενώ παρευρέθηκαν ο Διοικητής της Αστυνομικής Ακαδημίας, Υποστράτηγος Εμ- μανουήλ Δασκαλάκης, o Διοικητής της Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, Ταξίαρχος Ιωάννης Τζουβάνας, η Διοικητής της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας, Ταξίαρχος Σοφία Λαμπροπούλου και ο Διοικητής της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας, Αστυνομικός Διευθυντής Βασίλειος Σαλούκας. Σημειώνεται ότι η Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυ- νομίας είναι ισότιμη με τις Σχολές των Ανωτάτων Εκπαι- δευτικών Ιδρυμάτων της Χώρας και τις αντίστοιχες Παρα- γωγικές Σχολές των Ενόπλων δυνάμεων. Η φοίτηση των Δοκίμων Υπαστυνόμων στη Σχολή διαρκεί οκτώ (8) εξάμηνα και χωρίζεται σε τέσσερα (4) εκπαιδευτικά έτη. Οι εξερχόμενοι της Σχολής Υπαστυνόμοι Β’, Αξιωμα- τικοί γενικών καθηκόντων, έχουν τη δυνατότητα εξέλιξης μέχρι την κορυφή της ιεραρχικής πυραμίδας στο βαθμό του Αντιστράτηγου και του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας. Η εισαγωγή των σπουδαστών στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας από το έτος 1995 πραγματοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία των Γενικών εξετά- σεων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά- των, για την πρόσβαση των κατόχων απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αποστολή της Σχολής είναι η σύγχρονη, επιστημονική, θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των Δοκίμων Υπαστυνόμων, η οποία αποβλέπει στην άρτια επαγγελματική κατάρτιση, τη γενική μόρφωση και την κατάλληλη σωματική και ψυχική προετοιμασία των εκπαιδευομένων, με στόχο τη μεγιστοποίηση της προσφοράς τους στην Πολιτεία και στο κοινωνικό σύνολο.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDIzNzk3