Τεύχος 326 - Ενδοοικογενειακή βία

8 Ι ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Ι IOYΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2021 ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ την επιχειρηματική τους δραστηριότητα ή η ένταξη των άνεργων θυμάτων βίας, στο πρόγραμμα απασχόλησης Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων. Τα εργαλεία, λοιπόν, τα έχουμε. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για την συνέχιση του κύκλου της βίας. Όπως δεν υπάρχει άλλωστε ούτε λεπτό για χάσιμο». Ο Δήμαρχος Περιστερίου κ.Ανδρέας Παχατουρίδης καλωσόρισε την ίδρυση του πρώτου πιλοτικού γραφεί- ου της Δυτικής Αττικής στο Περιστέρι και τόνισε ότι ο Δήμος δίνει μεγάλη σημασία στην ισότιμη μεταχείριση των πολιτών. Από την πλευρά του ο Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ, Αντι- στράτηγος Μιχαήλ Καραμαλάκης, αναφέρθηκε στη μεγάλη σημασία της ομαλής συνεργασίας όλων των συναρμόδιων φορέων και υπηρεσιών «για την επι- στέγαση της καθολικής προσπάθειας εναντίον του αρνητικού φαινομένου της ενδοοικογενειακής βίας και τις διαστάσεις, που λαμβάνει σε βάρος των κακοποιημένων ευ- άλωτων θυμάτων. Σήμε- ρα ενώνουμε τις φωνές μας για την αφύπνιση και ευαισθητοποίηση όλων. Για την έξοδο από τον φόβο, για την ανύψωση από τον βυθό του εκφο- βισμού». Ο Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ ανέπτυξε όλες τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η Αστυνομία για την ενίσχυση και στήριξη των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και τόνισε μεταξύ άλλων: «Η Ελληνική Αστυνομία εκ της αποστολής της και των αρμοδιοτήτων της γίνεται αποδέκτης περιπτώσεων ενδοοικογενειακής βίαςκαι σεξουαλικής κακοποίησης, τιςοποίες μέσω του προσωπικού της καλείται να διαχειρι- στεί προανακριτικά, μεριμνώντας παράλληλα τόσο για την άρτια ενημέρωση των θυμάτων όσο και για την ψυχο- λογική υποστήριξή τους από το αρμόδιο εξειδικευμένο προσωπικό μας. Βασική μας προτεραιότητα συνιστά η ανθρωποκεντρική προσέγγιση κάθε περιστατικού και η ενίσχυση του θύματος κακοποίησης....Στρατηγικός μας στόχος αποτέλεσε και αποτελεί η διαχείριση των περιστατικών αυτών με υπευθυνότητα, συστηματι- κότητα καιεπαγγελματισμό.Προς την κατεύθυνση αυτή, στρατηγική μας προτεραιότητα καθορίζεται η διαφύλαξη της οικογενειακής ζωής και θαλπωρής, η ενίσχυση των θυμάτων κακοποίησης και η εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας, μέσω της ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου και της εμφύσησης πνεύματος εμπιστοσύνης». Τέλος, κατέληξε λέγοντας πως «η Ελληνική Αστυνο- μία και το σύνολο του προσωπικού της, μέσω του ορθού χειρισμού περιστατικών ενδοοικογενειακής κακοποί- ησης, παρέχει εχέγγυα εμπιστοσύνης και συμμετέχει στην προσπάθεια ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και πληροφόρησης της κοινωνίας, θωρακίζοντας τα θύματα και συμμετέχοντας στην αναδόμηση και αναδημιουργία της ζωής τους με την προάσπιση των ενδοοικογενειακών δεσμών και συντροφικών σχέσεων». Στη συνέχεια, η επικεφαλής του Τμήματος Αντιμετώ- πισης Ενδοοικογενειακής Βίας της Διεύθυνσης Γενικής

RkJQdWJsaXNoZXIy NDIzNzk3