Τεύχος 325-Μεταπτυχιακά διπλώματα στους σπουδαστές της 24ης εκπαιδευτικής σειράς της σχολής Εθνικής Ασφάλειας της Ελληνικής Αστυνομίας

ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2021 Ι ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Ι 17 ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ γνώσεις διοίκησης. Διαλειτουργικότητα, κοινή αντίληψη και αντιμετώπιση καίριων και κρίσιμων ζητημάτων συνιστούν αξίες του σκοπού ίδρυσης της Σχολής Εθνικής Ασφάλει- ας. Η επιτυχία των στρατηγικών εκπαιδευτικών στόχων της Σχολής θωρακίζει και παρέχει προστιθέμενη αξία στη λειτουργία του δημόσιου τομέα κατά την αντιμετώπιση και διαχείριση κρατικών ζητημάτων… Η γεωστρατηγική θέση της Χώρας μας με τις οικονο- μικές, πολιτικές και διακρατικές παραμέτρους, που αυτή παράγει, απαιτεί,τη διαμόρφωση εικόνας και ενδυνάμωση της παρουσίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, γεγονός που θα προσδώσει ευκαιρίες ανταλλαγής καλών πρακτικών και συνεργασίας σε επίμαχα ζητήματα εθνικής ασφάλειας. Ενώ θα ισχυροποιήσει την εμπιστοσύνη απέναντι στην ικα- νότητα για αποτελεσματική αντιμετώπιση κρίσεων. Γεγονός που έχει αποδειχθεί κατά το παρελθόν με τη διαχείριση κρίσεων, όπως το μεταναστευτικό, και θα συνεχίσει με ισχυροποιημένο κοινό μέτωπο κατά το μέλλον. Ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερίες είναι αναγκαίο να τίθενται ως προτεραιότητα και η ανθρωποκεντρική προσέγγιση όλων των ζητημάτων καθίσταται απαιτητή και σεβαστή, καθώς αναδεικνύει τον ορθό χειρισμό και πιστοποιεί ως βέλτιστο οποιοδήποτε αποτέλεσμα. …Μέριμνά σας, ως απόφοιτοι της Σχολής Εθνικής Ασφά- λειας να συνιστά η επιδίωξη εφαρμογής των γνώσεών σας και των μαθησιακών κεκτημένων προς όφελος των Υπη- ρεσιών σας, της κοινωνίας και του έθνους. Διαρκές σας μέλημα και αυτοσκοπός να καθίσταται η προσφορά σας προς τον πολίτη, τους δημοκρατικούς θεσμούς, το Κράτος και την Πολιτεία. Επιδίωξή σας να συνιστά η εφαρμογή του εθνικού, του ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου απαρέγκλιτα με σεβασμό στους διακρατικούς κανόνες. Κορωνίδα των ενεργειών σας να αποτελεί η συναντίληψη, η ανάπτυξη συ- νεργειών, η συνεργασία, η ανταλλαγή απόψεων και ιδεών επί διϋπηρεσιακών ζητημάτων εθνικής και εσωτερικής ασφάλειας. Ως απόφοιτοι της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας να είστε και πραγματικοί ηγέτες χαρακτηριζόμενοι από αντι- κειμενικότητα, αμεροληψία, διαφάνεια, πρωτοτυπία και καινοτομία σκέψης…» Στην τελετή χοροστάτησε ο Προϊστάμενος της Θρη- σκευτικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας, Πανο- σιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Νεκτάριος Κιούλος, ενώ η Διοικητής της Σχολής, Ταξίαρχος Σοφία Λαμπροπούλου, ανέγνωσε την Ημερήσια Διαταγή. Την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους, ως εκπρό- σωπος του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, ο Αντιστράτηγος Θεμιστοκλής Γρυμπίρης, ως εκπρόσωπος του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Στρατού, ο Υποστράτηγος Γεώργιος Μαυροειδής, ο εκπρόσωπος του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, Υποναύαρχος Ιωάννης Πάττας, ως εκπρόσωπος του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Υποπτέραρχος Κωνσταντίνος Κελλάρης, ως εκπρόσωπος του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, ο Β΄ Υπαρχηγός, Αντι- ναύαρχος (Λ.Σ.) Γεώργιος Αλεξανδράκης και ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος Στέφανος Κολοκούρης. Επίσης, παρέστησαν ο Δήμαρχος Αχαρνών, κ. Σπυρί- δων Βρεττός, ως εκπρόσωπος του Πρέσβη της Κύπρου στην Ελλάδα, ο Αξιωματικός Σύνδεσμος της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα, κ. Γιώργος Γρηγορίου και η Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, κα Παρασκευή Δραμαλιώτη. Από την Ελληνική Αστυνομία παρέστησαν επίσης, ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος, Αντι- στράτηγος Γεώργιος Γιάννινας, ο Προϊστάμενος Κλάδου Τάξης, Υποστράτηγος Ελευθέριος Γκαρίλας, ο Προϊστάμε-

RkJQdWJsaXNoZXIy NDIzNzk3