Τεύχος 325-Τελετή ορκωμοσίας των νέων Υπαστυνόμων Β', αποφοίτων του Τμήματος Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων

ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2021 Ι ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Ι 13 ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ στο κοινωνικό σύνολο. …Η έξοδός σας ως Υπαστυνόμοι Β’, έρχεται ως γόνιμο απότοκο της διαρκούς και πλήρους μετεκπαίδευσης, που παρέχεται από τη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης και εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια, που πραγμα- τοποιείται στους κόλπους της Ελληνικής Αστυνομίας, με στόχο την προώθηση και ενίσχυση της δια βίου μάθησης ως βεβαιωτικής της εξειδικευμένης επαγγελματικής ολο- κλήρωσης των στελεχών μας. …Αντικειμενικότητα, αποφασιστικότητα, ικανότητα εκπλήρωσης των καθηκόντων και η αξιοπιστία κατά την επιτέλεση αυτών ενισχύουν την ποιότητα του παραγόμενου έργου, καθώς και την εμπιστοσύνη του πολίτη προς την Ελληνική Αστυνομία. Δημιουργείται έτσι μια επικοινωνιακή εικόνα εξωστρέφειας που αναβαθμίζει αισθητά το έργο μας. Σας καλώ, λοιπόν, κατά την ανάληψη των νέων σας καθη- κόντων: - Να οικοδομείτε ένα μέλλον ατομικής και κοινωνι- κής ασφάλειας - Να ανταποκρίνεστε στα καθήκοντά σας με ευσυνειδησία - Να διοικείτε οργανωτικά, παραγωγικά και πάντα με κατανόηση προς το συνάδελφο και τα προσωπικά ή εργασιακά του προβλήματα - Να προσφέρετε ανιδιοτελώς, αόκνως, με γνώμονα πρωτοτυπίας και με συνέπεια - Η καινοτομία σε συνάρτηση με την τεχνολογική εξέλιξη να χαρακτηρίζει το έργο σας - Να σέβεστε τον πολίτη και τις ανάγκες του - Να τιμάτε και να προάγετε τις αξίες και τις αρχές του Σώματος». Τα ξίφη επιδόθηκαν στους νέους Αξιωματικούς πα- ρουσία και του Διοικητή της Αστυνομικής Ακαδημίας, Υποστράτηγου Εμμανουήλ Δασκαλάκη και του Διοικητή της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελλη- νικής Αστυνομίας, Αστυνομικού Διευθυντή Βασίλειου Σαλούκα, ο οποίος ανέγνωσε και την Ημερήσια Διαταγή. Την τελετή τίμησε με την παρουσία του ο Πρόξενος της Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα, κ. Ιωάννης Αδάμου, ως εκπρόσωπος του Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Από πλευράς Ελληνικής Αστυνομίας, παρέστησαν, επίσης, ο Προϊστάμενος Επιτελείου Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Λαγουδάκης, ο Προϊστάμενος Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Αν- θρώπινου Δυναμικού, Υποστράτηγος Χρήστος Κονδύλης, ο Προϊστάμενος Κλάδου Διαχειριστικής - Τεχνικής Υποστή- ριξης και Πληροφορικής, Ταξίαρχος Δημήτριος Παντελής, η Διοικητής της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας, Ταξίαρχος Σοφία Λαμπροπούλου, ο Διοικητής της Σχολής Αξιωμα-

RkJQdWJsaXNoZXIy NDIzNzk3