Τεύχος 325-Ο αρχηγός της αστυνομίας επισκέφθηκε την Κρήτη, με αφορμή την "80η επέτειο της μάχης της Κρήτης"

8 Ι ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Ι ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2021 ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Αστυνομίας Ρεθύμνου, εκπροσώπους της Ένωσης Αστυ- νομικών Υπαλλήλων Ρεθύμνου, της Ένωσης Ειδικών Φρουρών Κρήτης, της Τοπικής Διοίκησης της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων ΙΡΑ νομού Ρεθύμνου, του Συνδέσμου Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας νο- μού Ρεθύμνου, καθώς και εκπρόσωπο των Πολιτικών Υπαλλήλων νομού Ρεθύμνου. Στη συνέχεια, ο Αρχηγός, συνοδευόμενος από το Γενι- κό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Κρήτης, μετέβη στην έδρα της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Δι- εύθυνσης Κρήτης, όπου τους υποδέχτηκε ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων, Ταξίαρχος Γεώργιος Λυμπινάκης. Πραγματοποιήθηκαν διαδοχικές συναντήσεις με τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων, τους Υπο- διευθυντές της Διεύθυνσης Αστυνομίας, τους Διοικητές Αστυνομικών Υπηρεσιών που εδρεύουν στη Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων, με εκπροσώπους της Ένωσης Αστυ- νομικών Υπαλλήλων Χανίων, της Τοπικής Διοίκησης της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων ΙΡΑ νομού Χανίων, του Συνδέσμου Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας νομού Χανίων, καθώς και εκπρόσωπο του Συλλόγου Πολιτικών Υπαλλήλων Κρήτης. Κατά τη διάρκεια των συσκέψεων ο Αρχηγός είχε τη δυνατότητα να ενημερωθεί διεξοδικά για διάφορα θέματα αστυνομικού και ευρύτερου επαγγελματικού εν- διαφέροντος, να αξιολογήσει προσωπικά την εφαρμογή και τα αποτελέσματα των προγραμμάτων αστυνόμευσης που υλοποιούνται στο νησί και να δώσει τις απαραίτητες οδηγίες και κατευθύνσεις, σε στρατηγικό επίπεδο, για τη βελτιστοποίηση των δράσεων και της αποτελεσματικό- τητας των αστυνομικών Υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, ζήτησε να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στον τρόπο που πρέπει να λειτουργούν και να ανταπο- κρίνονται στα καθήκοντά τους οι αστυνομικοί, ιδίως λόγω της τουριστικής περιόδου και των μέτρων που λαμβάνονται για την πανδημία του κορωνοϊού. Σημείωσε ότι, σκοπός παραμένει η συνεχόμενη αναβάθμιση του παραγόμενου αστυνομικού έργου, ώστε να ενισχυθεί το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών, προς όφελος της γενικότερης κοινωνικής ανάπτυξης. Ιδιαίτερη μνεία έγινε από τον Αρχηγό στο θέμα των κτιριακών υποδομών, καθώς έχουν δρομολογηθεί οι απαραίτητες ενέργειες για την ανέγερση του νέου Αστυ- νομικού Μεγάρου στο Ρέθυμνο και για την ενεργειακή αναβάθμιση του Αστυνομικού Μεγάρου στα Χανιά. Επιπλέον, ο Αρχηγός άκουσε με ενδιαφέρον τα αι- τήματα των συνδικαλιστικών ενώσεων και είχε τη δυ- νατότητα να ανταλλάξει απόψεις και να δεχτεί εισηγήσεις για μια σειρά επαγγελματικών και εργασιακών θεμάτων, επιβεβαιώνοντας παράλληλα τη στήριξή του στο σύνολο του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας. Επεσήμανε το πολυδιάστατο έργο που παράγεται στο νησί και τόνισε τη συνεχή προσπάθεια που καταβάλλεται καθημερινά για τη μείωση του φόρτου εργασίας, μέσω της ποιοτικής αναβάθμισης της εκπαίδευσης των αστυνομικών και τον εφοδιασμό των Υπηρεσιών με νέα μέσα και σύγχρονη τεχνολογία. Επιπρόσθετα, ο Αρχηγός επεσήμανε ότι, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για τη βελτίωση των συνθη- κών εργασίας και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στο προσωπικό. Σημείωσε ακόμα ότι, στο πλαίσιο του προγραμματισμού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, αξιοποιείται κάθε δυνατός διαθέσιμος πόρος, ώστε να βελτιστοποιούνται διαρκώς οι αστυνομικές υπηρεσίες στην Κρήτη και σε ολόκληρη τη Χώρα. Η επίσκεψη του Αρχηγού στην Κρήτη ολοκληρώ- θηκε στο στρατιωτικό αεροδρόμιο του Μάλεμε, όπου παρέστη στην τελετή λήξης των εκδηλώσεων για την «80 ή Επέτειο της Μάχης της Κρήτης».

RkJQdWJsaXNoZXIy NDIzNzk3