Τεύχος 324 - article 2

12 Ι ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Ι ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021 ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ τις καθημερινές δράσεις, ώστε να μπορεί να εφαρμόζει το συμβόλαιο, δηλαδή να προστατεύει τους πολίτες και την Πόλη. Επικαιροποίηση Η Λευκή Βίβλος θα επικαιροποιείται σε χρονικό διά- στημα έως και πέντε ετών. Η διαδικασία επικαιροποίησης θα ενσωματώνει τις νέες προκλήσεις και απειλές για την ασφάλεια, αλλά και τις γενικότερες συνθήκες σε διεθνές και περιφερειακό επίπεδο που επηρεάζουν την εσωτερική ασφάλεια της Ελλάδας. Σε αντιστοιχία με τη Λευκή Βίβλο, θα επικαιροποιούνται και τα επιχειρησιακά σχέδια και ο προγραμματισμός της Ελληνικής Αστυνομίας. Ερωτήσεις και απαντήσεις για τη Λευκή Βίβλο Τι είναι η Λευκή Βίβλος για την προστασία του πολίτη; Η πρόταση για νέο συμβόλαιο ασφάλειας μεταξύ πολι- τών και Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Προδιαγράφει την Αστυνομία του 21 ου αιώνα. Δίνει τις βασικές αρχές με τις οποίες η Αστυνομία απα- ντά στο διευρυμένο αίτημα ασφάλειας και προστασίας των πολιτών. Είχε στο παρελθόν η Ελλάδα κάτι αντίστοιχο με τη Λευκή Βίβλο; Στην Ελλάδα δεν έχει υπάρξει ποτέ ένα κείμενο ανα- φοράς που να παρουσιάζει τις αρχές των πολιτικών ασφά- λειας. Το κοινωνικό συμβόλαιο για την Ασφάλεια δεν είχε πάρει ποτέ γραπτή, δεσμευτική, δημόσια μορφή. Υπάρχει σε άλλες χώρες; Οι περισσότερες χώρες της Ευρώπης έχουν τη δική τους «Λευκή Βίβλο». Δηλαδή δημόσια κείμενα που περιγράφουν την πολιτι- κή εσωτερικής ασφάλειας και τις αρχές της αστυνόμευσης. Γιατί χρειάζεται αυτό το συμβόλαιο ασφάλειας με τους πολίτες ; Η εποχή που η ασφάλεια ήταν απλή, στρατιωτική απει- λή από άλλη χώρα, έχει πλέον περάσει. Τα παραδοσιακά μοντέλα αστυνόμευσης έχουν αγγίξει τα όρια τους. Η πολιτική ασφαλείας, αλλά και τα επιχειρη- σιακά δόγματα δεν μπορούν ναμένουν πίσω από κλειστές πόρτες. Η ασφάλεια είναι υπόθεση όλων μας και πάνδημο αίτημα των πολιτών, καθώς οι απειλές και οι κίνδυνοι βρίσκονται στην καθημερινότητά τους. Χωρίς συνεννόηση δεν μπορεί να υπάρξει αστυνόμευση και χωρίς συνεργασία δεν μπορεί να επιτευχθεί ασφάλεια. Τι θα αλλάξει με τη Λευκή Βίβλο; Σταδιακά, σε βάθος χρόνου θα αλλάξουν τα πάντα. Η Λευκή Βίβλος είναι το πολιτικό πλαίσιο, το οποίο θα οδηγήσει στη συνολική μεταρρύθμιση της αστυνόμευσης. Πρώτο βήμα το αργότερο σε 2 μήνες: γίνονται σχέδιο νόμου το νέο οργανόγραμμα και η νέα εκπαιδευτική πο- λιτική τα οποία προκύπτουν από τη φιλοσοφία της Λευκής Βίβλου. Γιατί τώρα; ¨ Η πανδημία, μετά και την κρίση στον Έβρο, μας έδειξε πως η ασφάλεια είναι καθημερινή άσκηση διαχείρισης κρίσεων. Οι απειλές από τα σύνορα μέχρι τον κυβερνοχώρο θέλουν μία ενιαία απάντηση. Παγκοσμίως, η ανάγκη για προστασία και το διευρυμέ- νο αίτημα για ασφάλεια είναι σήμερα μεγαλύτερο από ποτέ. Η διασφάλιση των δικαιωμάτων των πολιτών και η συνεχής προσπάθεια για την μείωση των περιστατικών αστυνομικής αυθαιρεσίας χρειάζονται νέους θεσμούς και πολιτικές. Οι τρόποι που αντιμετωπίζεται η αστυνομία από μέρος των νέων και οι νέοι από μέρος της αστυνομίας απομα- κρύνει το μέλλον. Η βία ανηλίκων αυξάνεται σημαντικά και οι απαντήσεις δεν μπορεί να είναι μόνο αστυνομικές. Η αλληλεγγύη ως συλλογική αρετή, που αναδείχτηκε από τον τρόπο που διαχειριστήκαμε την πανδημία, πρέπει να ενσωματωθεί στην πολιτική για την ασφάλεια.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDIzNzk3