Τεύχος 324 - article 1

ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021 Ι ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Ι 9 ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΕΡΉΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΉ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΎ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ ΑΣΤΥΝΟΜΊΑΣ, ΑΝΤΙΣΤΡΆΤΗΓΟΥ ΜΙΧΑΉΛ ΚΑΡΑΜΑΛΆΚΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΈΤΕΙΟ ΕΟΡΤΑΣΜΟΎ ΤΗΣ ΠΑΓΚΌΣΜΙΑΣ ΗΜΈΡΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΊΚΑΣ Το 2021 συναντά την 8 η Μαρτίου υπό ιδιάζουσες κοινωνικές συνθήκες, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί και συνεχίζουν, κατά την πανδημία του κορωνοϊού σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. Σήμερα, κατά την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, είναι εμφανής η ισχυ- ροποίηση του ρόλου των γυναικών και, παράλληλα, αποδεικνύεται διαχρονικά η εμβληματική κοινωνική τους παρουσία. Για την Ελλάδα, αυτή τη χρονιά, αρχικά, η γυναίκα εντάσσεται και θεάται στην ιστορική πραγματικότητα του 1821, παρουσιάζοντας μια άλλη πρωταγωνιστική διάσταση αυτής, όπου 200 χρόνια μετά, η γενναιότητα, η αυτοθυσία, η ανδρεία, η λαχτάρα για λευτεριά και ανεξαρτησία, γίνονται αρετές προτύπων και ιδανικών ηρωισμού. Μπουμπουλίνα, Μαντώ Μαυρογένους, Παπαρήγαινα, Δέσποινα Καΐρη, Σουλτάνα Κασομού- λη, Ψωροκώσταινα και πολλές άλλες αγωνίστριες με ποικίλους τρόπους απέδειξαν την αξία τους, αλλά και το σημαίνοντα ρόλο τους για την απελευθέρωση των Ελλήνων από το ζυγό των Τούρκων. Αυτές οι Ελληνίδες γυναίκες πρότυπα θάρρους και ελευθερίας, διαφύλαξαν αξίες δημοκρατικές και συ- νέβαλαν στη δημιουργία ενός διαύλου επικοινωνίας με το σήμερα και με την ύπαρξη του δημοκρατικού πολιτεύματος, εκπρόσωπος του οποίου το 2021 είναι η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, μία γυναίκα, για πρώτη φορά, στο ύπατο πολιτειακό αξίωμα. Το ίδιο και στα υπόλοιπα πολιτειακά αξιώματα, οι ηγετικές θέσεις των γυναικών αυξάνονται, αποδεικνύοντας την αποτελεσμα- τικότητα, τις ηγετικές τους ικανότητες και την επιτυχή τους συνδρομή διαχρονικά στη δημόσια ζωή. Κατά την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, ο Ο.Η.Ε. θέτει ως θεματολογία έτους 2021 «Οι γυναίκες στην ηγεσία: Υλοποιώντας ένα μέλλον ισότητας κατά την πανδημία του COVID-19». Η ισότητα μεταξύ των δύο φύλων αναδεικνύεται ως προτεραιότητα, καθώς η πανδημία του κορωνοϊού επιβάλλει την ύπαρξη ισορ- ροπίας στην κοινωνική, επαγγελματική, οικογενειακή και προσωπική ζωή. Ενώπιον της σημερινής διαμορφωθείσας πραγ- ματικότητας, η Ελληνική Αστυνομία, συνειδητοποι- ώντας το ρόλο της και με ευαισθησία στέκεται δίπλα στην γυναίκα, αφουγκράζεται τις ανάγκες της και ως προτεραιότητα θέτει τη στήριξή της και την ενδυνάμωσή της ενώπιον φαινομένων βίας και καταπάτησης των δικαιωμάτων της. Η ίδια η γυναίκα αστυνομικός με πολυδιάστατο ρόλο και υποδειγματική υπευθυνότητα καλείται να συνδυάσει επιτυχημένα την επαγγελματική με την οικογενειακή πραγματικότητα. Καλείται υπεύθυνα να ανταποκριθεί σε όποιο ρόλο κληθεί και επιτυχημένα προχωρά με παράλληλη κατάκτηση ηγετικών θέσεων ευθύνης εντός της ιεραρχίας του Σώματος. Επιτελεί αποτελεσματικά και αποδοτικά το έργο της είτε στο δρόμο, δίπλα στον πολίτη, είτε σε επιτελικές θέσεις, με χαρακτηριστικά επικινδυνότητας, αλλά και ηγετικής ευθύνης. Σέβεται την προσωπικότητά της, την αναδεικνύει και παράλληλα με επαγγελματισμό άοκνα, ακόμη και σήμερα στο πλαί- σιο της πανδημίας του κορωνοϊού, είναι δίπλα σε κάθε γυναίκα θύμα, υπενθυμίζοντάς της την αυθύπαρκτη, ιδιαίτερη και μοναδική της προσωπικότητα, την οποία έχει χρέος να περιφρουρεί ενώπιον οποιασδήποτε μορφής ανισότητας. Η 8 η Μαρτίου, για τις 7.770 γυναίκες του Σώματος, είναι Ημέρα ορόσημο επισκόπησης του ιδιαίτερου ρό- λου της και της αξιόλογης προσφοράς της. Όλοι είμαστε δίπλα σε κάθε γυναίκα με σεβασμό προς την προσωπι- κότητά της και τα δικαιώματά της, αλλά και το θεσμικό πλαίσιο που τα διέπει. Η εξισορρόπηση ρόλων από τη γυναίκα του 2021 συνιστά αναγκαιότητα υπό τις παγκόσμιες διαμορφω- θείσες συνθήκες από την πανδημία του κορωνοϊού, και η συμβολή όλων προς αυτή την κατεύθυνση υπο- χρέωση. Ο διττός ρόλος της γυναίκας επαγγελματία αστυνομικού και της γυναίκας αστυνομικού στήριγμα προς κάθε γυναίκα θύμα, διατρανώνει την υποχρέωσή μας να τιμάμε τις γυναίκες και την προσφορά τους.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDIzNzk3