Τεύχος 322 - Ορκωμοσία

24 Ι ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Ι ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020 ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ και οικογενειακή υγεία και ευτυχία, και να γνωρίζετε ότι ως μέλη της Αστυνομικής Οικογένειας είμαστε δίπλα σας και σας στηρίζουμε συλλογικά. » Υπενθυμίζεται ότι η Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας είναι ισότιμη με τις Σχολές των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Χώρας και τις αντίστοι- χες Παραγωγικές Σχολές των Ενόπλων δυνάμεων. Η φοίτηση των Δοκίμων Υπαστυνόμων στη Σχολή δι- αρκεί οκτώ (8) εξάμηνα και χωρίζεται σε τέσσερα (4) εκπαιδευτικά έτη. Αποστολή της Σχολής είναι η σύγχρονη, επιστημο- νική, θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των Δο- κίμων Υπαστυνόμων, η οποία αποβλέπει στην άρτια επαγγελματική κατάρτιση, τη γενική μόρφωση και την κατάλληλη σωματική και ψυχική προετοιμασία των εκ- παιδευομένων, με στόχο τη μεγιστοποίηση της προσφο- ράς αυτών στην Πολιτεία και στο κοινωνικό σύνολο. ■

RkJQdWJsaXNoZXIy NDIzNzk3