Τεύχος 322 - Ορκωμοσία

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020 Ι ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Ι 23 ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ την ανάγκη ορθής επιτέλεσης του έργου μας, αποδεικνύ- ουν τα βασικά χαρακτηριστικά, που είναι αναγκαίο να κοσμούν έναν αξιωματικό και να διέπουν το αστυνομικό του έργο. Αξίες ηθικές και κοινωνικές αδιαμφισβήτητα πρέπει να προσδιορίζουν από την πρώτη στιγμή εισό- δου σας στη Σχολή την οντότητά σας ως Αξιωματικοί. Η ανθρωποκεντρική και πολιτοκεντρική θέαση κάθε ζητήματος, το οποίο σταδιακά μέσα από την εκπαιδευ- τική διαδικασία καθίσταται κτήμα σας, είναι αναγκαίο να κατακτάται και να υπάρχει ως δεδομένη μεταβλητή στη μελλοντική άσκηση των καθηκόντων σας. Πολύπλευρο ακαδημαϊκό και επιστημονικό αντικείμενο θα αποτελέσει την επόμενη τετραετία αντικείμενο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, μέσω της οποίας καλείστε να καταστείτε ολοκληρωμένες επαγγελματικές προσωπικότητες. Το ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων της Σχολής Αξιω- ματικών, το οποίο θα διδαχθείτε, αποδεικνύει το υψηλό της επίπεδο, ενώ διαρκής μέριμνά μου ως Αρχηγού είναι η αναβάθμισή της, ακολουθώντας τις ευρωπαϊκές επιταγές και η διεθνής αναγνώριση του υψηλού επιπέδου των αποφοιτούντων Αξιωματικών. Είναι γεγονός ότι η πανδημία του κορωνοϊού, χαρα- κτήρισε τόσο την προηγούμενη όσο και την παρούσα ακαδημαϊκή χρονιά, αποτελώντας ανασταλτικό παράγοντα για τη δια ζώσης εκπαίδευση, και για το λόγο αυτό με επι- τυχία εντάχθηκε στη γενικότερη εκπαίδευση η μέθοδος της τηλεκπαίδευσης, η οποία εφαρμόζεται με απόλυτη επιτυχία και στην υπόλοιπη δημόσια εκπαίδευση. Προς αυτή την κατεύθυνση, η τήρηση κανόνων υγι- εινής και ασφάλειας εντός των Σχολών της Ελληνικής Αστυνομίας είναι επιβεβλημένο να τίθεται προτεραιότητά μας και να λαμβάνουμε όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα για την προφύλαξη του συνόλου των Δοκίμων από την παρούσα πανδημία του κορωνοϊού. Δόκιμοι Αξιωματικοί, νέοι συνάδελφοι, Η υπεύθυνη στάση μας απέναντι στον πολίτη προϋ- ποθέτει τη δόμηση ολοκληρωμένων αστυνομικών προ- σωπικοτήτων. Εσείς ως μελλοντικοί αξιωματικοί είστε αυτοί, που με την επιτυχημένη μελλοντική σας πορεία θα αποτελείτε την εικόνα της Ελληνικής Αστυνομίας. Το ηθικό βάρος του ρόλου σας είναι πολλαπλό και εί- ναι εναρμονισμένο με την προσήλωση στο καθήκον, τη νομιμότητα και την αρτιότητά σας. Η υποχρέωσή μας να ανταποκρινόμαστε στις επιταγές της Πολιτείας και της Κοινωνίας είναι ένα εμπροσθοβαρές κίνητρο ορθής επιτέλεσης του έργου μας. Η ολιγωρία και η αδιαφορία είναι καταδικαστέα και δε συνάδουν με τον σκοπό και την αποστολή του Σώματος.Η ετοιμότητα, η συνέπεια, η αυτοθυσία και η ολοκλήρωση του οράματος για μια σύγχρονη αστυνομία, που θα στέκεται με αξιοπρέπεια δίπλα σε ασφαλείς πολίτες είναι η φαρέτρα μας για να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη του πολίτη και τη στήριξη της κοινωνίας. Η αποδοτική αξιοποίηση της παρεχόμενης εκπαίδευσης τα χρόνια που έπονται και η πραγματική κτήση γνώσεων και επιστημονικών αντικειμένων θα προσδώσει προστιθέμενη αξία στην προσφορά σας. Όλη η Φυσική Ηγεσία και η Σχολή Αξιωματικών σας δια- βεβαιώνω ότι καθ’ όλη την τετραετή εκπαίδευσή σας θα είναι δίπλα σας και θα συνεισφέρει με όποιο τρόπο είναι δυνατόν, και με την ευκαιρία θα ήθελα να τους ευχαριστήσω εκ των προτέρων για όλη την προσπά- θεια που καταβάλλεται καθημερινώς. Ενώ, επίσης, δεν θα μπορούσα να παραγνωρίσω το αξιόλογο διδακτικό προσωπικό που θα δομήσει άριστα την παρεχόμενη εκ- παίδευση και το οποίο ευχαριστούμε για τη διδακτική υπευθυνότητα και τον υψηλού επιπέδου επαγγελματισμό του. Είμαι βέβαιος ότι σε αυτή σας την πορεία δεν είσαστε μόνοι σας, αλλά η οικογένειά σας, σας στήριζε και σας στηρίζει, ενώ σας παρέδωσε και σας εμπιστεύτηκε σε εμάς και για το λόγο αυτό τους ευχαριστούμε θερμά. Σας εύχομαι να έχετε μια ευδόκιμη φοίτηση με προσωπική

RkJQdWJsaXNoZXIy NDIzNzk3