Τεύχος 322 - Ενδοοικογενειακή

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020 Ι ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Ι 19 ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ γαστούν με αυτόν τον εν λόγω φορέα, που εργάζεται εντατικά στον τομέα αυτό. Ευχήθηκε, ακόμη, να μην υπάρχει βία στις οικογένειες κάνοντας ειδική αναφορά στα δικαιώματα των ανθρώπων. Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, με τη σειρά του, ευχαρίστησε τον Αρχιεπίσκοπο για την δραστηρι- οποίησή του στο ζήτημα της αντιμετώπισης του φαινο- μένου της ενδοοικογενειακής βίας και υπογράμμισε ότι η ιδρυτική αυτή πράξη θα αποτελέσει μία ακόμη ευ- καιρία για την οριστική αντιμετώπιση του φαινομένου. Κυρίαρχος σκοπός της «Πρωτοβουλίας» είναι η πρόληψη, αφού, λαμβάνοντας υπ΄ όψιν τις εργασίες ειδικών, την εμπειρία των στελεχών που εργάζονται στις υπηρεσίες των Φορέων, που συνεργάζονται στην «Πρωτοβουλία», αλλά και τις τελευταίες έρευνες, που δημοσιεύτηκαν, με θέμα την επίδραση της πανδη- μίας Covid-19 στις σχέσεις ανδρών και γυναικών, διαπιστώνεται ότι η ενδοοικογενειακή βία έχει λάβει νέες διαστάσεις, οι οποίες ενισχύονται, εκτός από τις άσχημες οικογενειακές ή συντροφικές σχέσεις, και από την αναπαραγωγή των στερεοτύπων για τη σχέση και τους ρόλους των δυο φύλων, αλλά και τις εικόνες και στάσεις ζωής, που προσλαμβάνουν ενήλικες και παιδιά μέσω των ΜΜΕ και της πλοήγησής τους στο Διαδίκτυο. Πεποίθηση όλων των φορέων, που συνυπέγραψαν την ιδρυτική πράξη της «Πρωτοβουλίας», είναι, ότι με τη συνεργασία αυτή μπορεί να προληφθεί η εκδήλωση της ενδοοικογενειακής και έμφυλης βίας, με τη στήρι- ξη των ανθρωπίνων σχέσεων στην οικογένεια, με την προσπάθεια αλλαγής των στερεοτυπικών αντιλήψεων, με την αγωγή των δυο φύλων, με την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών και την επικέντρω- ση στη μηδενική ανοχή της βίας.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDIzNzk3