Τεύχος 321 - 23 Αστυνομικοί στο νεοσύστατο τμήμα Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας (Τ.Ε.Κ.Α.Μ.) Κρήτης

18 Ι ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Ι ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020 ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Μ ε είκοσι τρεις (23) αστυνομικούς στελεχώ- νεται πλέον το νεοσύστατο Τμήμα Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας (Τ.Ε.Κ.Α.Μ.) Κρήτης, μια άρτια εκπαιδευμένη μονά- δα, υψηλού επιχειρησιακού επιπέδου. Πρόκειται για έναν Αξιωματικό, τρεις Ανθυπα- στυνόμους και δέκα εννέα κατώτερους αστυνομι- κούς, οι οποίοι ολοκλήρωσαν με επιτυχία το Σχολείο Βασικής Εκπαίδευσης και Επιλογής, μια ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία που διήρκησε περίπου τρεις μήνες. Στην απονομή των πιστοποιητικών σπουδών στους επιτυχόντες αστυνομικούς, που πραγματοποι- ήθηκε την 03/10/2020, στη Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Μιχαήλ Καραμαλάκης, στο χαιρετι- σμό του, μέσω διαδικτύου, επεσήμανε ότι: «Με την επιτυχή ολοκλήρωση του συγκεκριμένου Σχολείου Βασικής Εκπαίδευσης, το οποίο συμπίπτει χρονικά με την ίδρυση του Τμήματος Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας Κρήτης, αισθάνομαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος, καθώς η επιθυμία όλων όσων στήριξαν διαχρονικά όλο αυτό το όραμα, γίνεται πραγματικότητα. Νέα στελέχη, κατάλληλα εκπαιδευμένα προστί- θενται στο ήδη έμπειρο στελεχιακό δυναμικό, που επί δώδεκα συναπτά έτη επιδεικνύει ισχυρό παρόν στην αντιμετώπιση σοβαρών και εξαιρετικά επικίν- δυνων καταστάσεων, όπως τα ειδικά εγκλήματα βίας, οι ένοπλες συγκρούσεις, οι οργανωμένες ληστείες, οι απαγωγές προσώπων, αλλά και πλήθος άλλων περιστατικών υψηλής εγκληματικότητας σε όλη την Περιφέρεια της Κρήτης. Η προσφορά της Ομάδας των Ειδικών Αποστολών από το Νοέμβριο του 2008 και του μετέπειτα Τμήματος Ειδικών Αποστολών, από τον Ιούνιο του 2017 μέχρι σήμερα, είναι ιδιαιτέρως αξιόλογη και αξιομνημό- νευτη… … Ο επαγγελματισμός σας και η αξιόλογη παρου- σία σας, συνοδευόμενη από σειρά επιτυχιών κατά την εκτέλεση αστυνομικών επιχειρήσεων υψηλής επικινδυνότητας σε όλη την Περιφέρεια της Μεγαλο- νήσου, αποδεικνύει εναργώς, τόσο την αναγκαιότητα ύπαρξης και ενίσχυσης του συγκεκριμένου Τμήματος, 23 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΟ ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Τ.Ε.Κ.Α.Μ.) ΚΡΗΤΗΣ

RkJQdWJsaXNoZXIy NDIzNzk3