Τεύχος 320 - Τελετή Ορκωμοσίας

18 Ι ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Ι ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020 ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Κυρίες και Κύριοι, Για την άρτια επιμόρφωση και την επιτυχή αποφοίτηση των στελεχών μας, και φυσικά για τη βέβαιη μελλοντική επιτυχή υπηρεσιακή τους πορεία, θα ήθελα να ευχα- ριστήσω τη Διοίκηση και το προσωπικό της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης και της Αστυνομικής Ακαδημίας. Όπως επίσης, και το σύνολο του διδακτικού προσωπικού για τη μεθοδικότητα και την επιστημονική κα- τάρτισή τους κατά την παρεχόμενη εκπαίδευση. Στη νέα σας επαγγελματική και υπηρεσιακή πορεία και σταδιοδρομία στο Σώμα, αποτελούμενη από τη δυνατότητα ιεραρχικής σας εξέλιξης στα ανώτερα υπηρεσιακά κλιμάκια, σας εύ- χομαι εκ βαθέων η επιτυχία και η ευδοκίμηση των στό- χων σας να σας συνοδεύει. Ενώ, τέλος, επιτρέψτε μου να ευχηθώ υγεία, ευτυχία και ευημερία σε εσάς προσωπικά και στις οικογένειές σας. Σας ευχαριστώ» Στο πλαίσιο της τελετής, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας επέδωσε αναμνηστικές πλακέτες σε τρία στελέχη της Αστυνομίας Κύπρου, που αποφοίτησαν ευ- δόκιμα από το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων. Τα ξίφη επιδόθηκαν στους νέους Αξιωματικούς πα- ρουσία και του Διοικητή της Αστυνομικής Ακαδημίας, Υποστράτηγου Αβραάμ Αϊβαζίδη, του Ταξίαρχου Γεώργι- ου Μπάλλα της Αστυνομικής Ακαδημίας και του Διοικητή της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελλη- νικής Αστυνομίας, Αστυνομικού Διευθυντή Βασίλειου Σαλούκα, ο οποίος ανέγνωσε και την Ημερήσια Διαταγή. Την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους ο Βουλευ- τής Α΄Ανατολικής Αττικής, κ. Βασίλειος Οικονόμου, ο Αστυνομικός Ακόλουθος της Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα, κ. Γεώργιος Γρηγορίου, ως εκπρόσωπος του Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας και ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Πρόνοιας, Ισότητας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αχαρνών, κ. Στάθης Τοπαλίδης. Από πλευράς Ελληνικής Αστυνομίας επίσης, παρέστη- σαν ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος, Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Λαγουδάκης, ο Προϊστάμε- νος Επιτελείου, Αντιστράτηγος Παναγιώτης Ντζιοβάρας, Προϊστάμενοι Κλάδων και Διευθυντές Διευθύνσεων του Αρχηγείου, Διοικητές Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημί- ας, ανώτατοι και ανώτεροι Αξιωματικοί του Σώματος και αστυνομικό προσωπικό, εκπρόσωποι συνδικαλιστικών οργανώσεων, διδάσκοντες καθηγητές της Σχολής, καθώς και εκλεκτοί λοιποί προσκεκλημένοι και συγγενείς των ορκισθέντων Αξιωματικών. Στόχος της μετεκπαίδευσης υπήρξε η συμπλήρωση της επαγγελματικής και νομικής μόρφωσης των μετεκ- παιδευομένων, η συζήτηση και ανάλυση προβλημάτων που ενέκυψαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ως Υπαξιωματικοί και η ενημέρωσή τους σε σύγχρονα ζητήματα και γενικότερα θέματα διοίκησης προσωπικού. Σημειώνεται ότι αποστολή της Σχολής Μετεκπαίδευ- σης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας είναι η μετεκπαίδευση, επιμόρφωση και εξειδίκευση του προ- σωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, με σκοπό τη διαρκή ενημέρωση αυτού στα σύγχρονα αστυνομικά θέματα και προβλήματα γενικού και ειδικού ενδιαφέροντος, ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως στα καθήκοντά του. Στο πλαίσιο αυτό, η Σχολή υλοποιεί κάθε χρόνο πλή- θος εξειδικευμένων σεμιναρίων για την παροχή στοχευ- μένων γνώσεων στο αστυνομικό προσωπικό από έμπει- ρους και καταξιωμένους καθηγητές της Ακαδημαϊκής κοινότητας, ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς, καθώς και από έμπειρους και καταρτισμένους Αξιωματικούς του Σώματος. ■

RkJQdWJsaXNoZXIy NDIzNzk3