Τεύχος 320 - Μεταπτυχιακά Διπλώματα

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020 Ι ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Ι 11 ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ μετά του Προϊστάμενου της Θρησκευτικής Υπηρεσίας του Σώματος, Πανοσιολογιώτατου Αρχιμανδρίτη Νεκτάριου Κιούλου. Στην έναρξη της τελετής αποφοίτησης, χαιρετισμό απηύ- θυνε η Διοικητής της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας, Ταξίαρχος Σοφία Λαμπροπούλου. Παρέστησαν ο Αντιναύαρχος (Π.Ν.) Γεώργιος Μπαμπλέ- νης, ως εκπρόσωπος του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και των Αρχηγών των Γενικων Επιτελείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, ο Αρχηγός του Πυρο- σβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος Στέφανος Κολοκούρης, ο Α’ Υπαρχηγός του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτο- φυλακής, Αντιναύαρχος Κωνσταντίνος Πούλης, ως εκπρό- σωπος του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και ο Συνταγματάρχης Φώτιος Ιωακειμίδης, ως εκπρόσωπος του Διοικητή της Σχολής Εθνικής Άμυνας. Παρευρέθηκαν ακόμα, οι Αντιδήμαρχοι Αχαρνών, κ.κ. Νικόλαος Δαμάσκος και Μιχαήλ Βρεττός, ο Αξιωματικός Σύνδεσμος της Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα, κ. Γιώργος Γρηγορίου και ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων, κ. Άγγελος Λυμπέρης. Από την Ελληνική Αστυνομία παρευρέθηκαν ο Προ- ϊστάμενος του Επιτελείου του Αρχηγείου, Αντιστράτηγος Παναγιώτης Ντζιοβάρας, οι Προϊστάμενοι των Κλάδων Τάξης και Διοικητικής Υποστήριξης & Ανθρώπινου Δυναμικού, Υποστράτηγοι Ελευθέριος Γκαρίλας και Χρήστος Κονδύ- λης, αντίστοιχα, ο Διοικητής της Αστυνομικής Ακαδημίας, Υποστράτηγος Αβραάμ Αϊβαζίδης, η Διευθυντής της Διεύ- θυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, Υποστράτηγος Πηνε- λόπη Μανιάτη, Διευθυντές Διευθύνσεων του Αρχηγείου, οι Διοικητές των Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας, στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, διατελέσαντες Διοικητές της Σχο- λής, καθηγητές της Σχολής, εκπρόσωποι Συνδικαλιστικών Ενώσεων και συγγενείς των αποφοίτων. Σημειώνεται, ότι η Σχολή Εθνικής Ασφάλειας λειτουργεί από το 1997 και υπάγεται στην Αστυνομική Ακαδημία της Ελληνικής Αστυνομίας. Αποστολή της είναι η μετεκπαί- δευση σε επίπεδο μεταπτυχιακό των Ανώτερων Στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας, των Ενόπλων Δυνάμεων, του Λιμενικού και του Πυροσβεστικού Σώματος, της Κυπρι- ακής Αστυνομίας, καθώς και υπαλλήλων του ευρύτερου Δημόσιου τομέα, σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη στρατηγική και την πολιτική εθνικής ασφάλειας. Η φοίτηση στη Σχολή είναι ακαδημαϊκή, διάρκειας έως 8 μηνών, και το διδακτικό προσωπικό απαρτίζεται από δι- ακεκριμένους επιστήμονες, πανεπιστημιακούς καθηγητές, ακαδημαϊκούς, υπηρεσιακούς παράγοντες και ειδικούς επιστήμονες του Δημόσιου Τομέα. ■

RkJQdWJsaXNoZXIy NDIzNzk3