Τεύχος 320 - Μεταπτυχιακά Διπλώματα

10 Ι ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Ι ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020 ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ενώ θωρακίζει την ανθρωποκεντρική διαχείριση ζητημάτων διεθνούς και εσωτερικού δικαίου σε μια προσπάθεια ολοκλη- ρωμένης προσέγγισης αυτών. Γνώμονα των αποφοιτούντων στελεχών της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας είναι αναγκαίο να συνιστά η οριοθέτηση ενός κοινού πλαισίου αντίληψης μεταξύ των αρμόδιων φορέων και η κατά συνέπεια ύπαρξη γόνιμων συνεργειών, για τη στρατηγική και επιχειρησιακή αντιμετώπιση ανακυπτόντων δυσχερειών και φυσικά την επίτευξη υψηλού επιπέδου συντονισμού. Η συνολική σας εμπειρία στο διπλωματικό διεθνές πεδίο επιφέρει αναγκα- στικά θετικές εκβάσεις στο γεωστρατηγικό σκηνικό της Μέ- σης Ανατολής, Ευρώπης και Αφρικής, καθώς η Χώρα μας καθίσταται σταθμός ισορροπίας και σταθερότητας στη Νότια και Ανατολική Μεσόγειο με καθοριστικό ρυθμιστικό ρόλο. Η σταθερή εξωτερική πολιτική δημιουργεί και ανάλογη σταθερότητα στην εσωτερική ασφάλεια της Χώρας μας με τα Σώματα Ασφαλείας να ασκούν αποτελεσματικά τις αρμοδιό- τητές τους με πολλαπλό όφελος οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό για όλο το κοινωνικό σύνολο. Επίσης, η ορθή διοίκηση και η εφαρμογή πρακτικών διοικητικής επιστήμης, συνδυαστικά με το διοικητικό δίκαιο χρειάζεται να είναι ενισχυτικά εφόδια των επιτυχημένων δι- οικητικών στελεχών. Η ύπαρξη ηγετικών χαρακτηριστικών και η διοικητική διαχείριση, περιβεβλημένων με επαγγελ- ματισμό και συνέπεια, δημιουργούν εχέγγυα οργανωτικού σχεδιασμού,ενώ, επίσης, αναβαθμίζουν το επίπεδο των Υπηρεσιών και γενικότερα του δημόσιου τομέα. Σας καλώ να εφαρμόζετε εσωτερικά διοικητικά μοντέλα, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτιστοποίηση της διοίκησης και διαχείρισης του προσωπικού μας, την παροχή κινήτρων και την υποστήριξη της παραγωγικότητας αυτών, με σκοπό την ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών. Όλο το προσωπικό οφείλει να συμπεριφέρεται με επαγγελματισμό, συνέπεια, υπευθυνότητα και ανθρωπιστική προσέγγιση ως προς τη διαχείριση εκάστου περιστατικού. Περιστατικά αυθαιρεσίας δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτά, αλλά η απόρριψή τους χρειάζεται να διέπει όλη τη λειτουργία του Σώματος. Το να είμαστε δίπλα στον πολίτη συνιστά αυτοσκοπό μας και χρέος μας. Δεν μπορούμε να αδιαφορούμε μπροστά στην υποχρέ- ωσή μας για θωράκιση της ασφάλειάς του. Όλοι μας είναι αναγκαίο να προστατεύουμε το αγαθό της ασφάλειας και να εγκύπτουμε με σεβασμό σε κάθε περιστατικό εγκληματικότη- τας, ώστε ο πολίτης να αισθάνεται εμπιστοσύνη και σιγουριά. Η αποφοίτησή σας από τη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας μπορεί να χαρακτηριστεί ως άριστη επαγγελματική σταδιοδρομία, ενώ, παράλληλα, προωθεί και αναδεικνύει υψηλού επιπέδου προσωπικό για τη δημόσια διοίκηση. Ως μελλοντικά ηγετικά διοικητικά στελέχη, έχετε χρέος να αξιοποιήσετε στο έπα- κρο όσα διδαχθήκατε και αποκομίσατε για την ενδυνάμωση της Εθνικής Ασφάλειας της Χώρας και είμαι βέβαιος ότι η συγκεκριμένη συνθήκη θα πραγματοποιηθεί με ουσιώδη και αποτελεσματικό τρόπο. Ο διεθνικός χαρακτήρας των συμμετεχόντων στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα εμφαίνεται και από τη συμμετοχή των Κύπριων συναδέλφων, οι οποίοι αποφοιτούν ευδοκίμως σήμερα, ενώ η συμμετοχή τους συνι- στά τιμή για εμάς. Για την άρτια και πλήρη διοργάνωση παρά τη χρονική διακοπή λόγω των ιδιαζουσών συνθηκών,που διαμορφώθηκαν από την πανδημία του κορωνοϊού, της 23 ης εκπαιδευτικής σειράς, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους Διοικητές και το προσωπικό της Αστυνομικής Ακαδημίας και της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας, καθώς και τους εγνωσμένου επιστημονικού και ακαδημαϊκού κύρους καθηγητές. Η εκπαιδευτική σας κατάρτιση και επιμόρφωση είμαι βέβαιος ότι θα αποτελέσει ισχυρό εφόδιο στην επαγγελματική σας πορεία, με το οποίο θα συμβάλλετε στην ενίσχυση της Εθνικής Ασφάλειας και των διακρατικών σχέσεων της Χώ- ρας. Θερμά συγχαρητήρια για την επιτυχή σας αποφοίτηση και σας εύχομαι ευδόκιμη σταδιοδρομία και ανέλιξη στα ανώτερα ιεραρχικά κλιμάκια των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Δημοσίου. Σας ευχαριστώ! » Στην τελετή χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπο- λίτης Ιλίου Αχαρνών και Πετρουπόλεως, κ. Αθηναγόρας,

RkJQdWJsaXNoZXIy NDIzNzk3