Τεύχος 318

6 Ι ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Ι ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2020 ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Σ την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Αστυνομίας και της Δημοτικής Αστυνομί- ας της Θεσσαλονίκης προχώρησαν ο Υπουργός Προ- στασίας του Πολίτη, κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και ο δήμαρ- χος Θεσσαλονίκης, κ. Κώστας Ζέρβας, την 08/05/2020. Με βάση το ανωτέρω μνημόνιο συνεργασίας δημιουργείται Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο για την καθημερινή λειτουργία της πόλης με σκοπό την ενίσχυση της ασφάλειας των πο- λιτών της Θεσσαλονίκης. Ειδικότερα, στόχος του Κέντρου είναι η συνεργασία μεταξύ της Ελληνικής Αστυνομίας και της Δημοτικής Αστυνομίας της πόλης για την ασφάλεια των δημοτών και των υποδομών της, την επιτήρηση των κοι- νόχρηστων χώρων και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του πολίτη, την αντιμετώπιση της παραβατικότητας και τη διαφύλαξη της ομαλής οικονομικής και εμπορικής δρα- στηριότητας σε αυτή. Η συνεργασία των δύο υπηρεσιών, περιλαμβάνει δρά- σεις όπως: -Η εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας του πολίτη και προστασίας για την πόλη της Θεσσαλονίκης. -Η αμφίπλευρη επικοινωνία – πληροφόρηση για προ- βλήματα κοινού ενδιαφέροντος και η συντονισμένη αντι- μετώπισή τους. -Η διασφάλιση της ομαλής ροής της πόλης. -Η έγκαιρη αντιμετώπιση των καθημερινών προβλη- μάτων που επηρεάζουν την εικόνα της πόλης και τα οποία, όταν δεν αντιμετωπίζονται άμεσα και αποτελεσματικά, κα- θίστανται εγκληματογόνα. -Ο σχεδιασμός και υλοποίηση πολιτικών και δράσεων πρόληψης σε καθημερινό επίπεδο. -Κοινές επιχειρήσεις της Ελληνικής Αστυνομίας, της Δημοτικής Αστυνομίας και άλλων συναρμόδιων υπηρεσιών και φορέων του Δημοσίου για την αντιμετώπιση του παραε- μπορίου, τη διαχείριση της κυκλοφορίας, την αντιμετώπιση παραβάσεων του Κ.Ο.Κ. και τη διασφάλιση της ελεύθερης κίνησης, την ασφάλεια και την προστασία μεγάλων εκδη- λώσεων και τη διαχείριση κατειλημμένων χώρων. -Η ευαισθητοποίηση για την ελαχιστοποίηση του κοινω- νικού αποκλεισμού, την υποστήριξη ευαίσθητων ομάδων και την ενίσχυση του σεβασμού στη διαφορετικότητα. - Ανταλλαγή τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ Ελληνικής Αστυνομίας και Δημοτικής Αστυνομίας. ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛ.ΑΣ . ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

RkJQdWJsaXNoZXIy NDIzNzk3