Τεύχος 319 - Μάχη της Κρήτης

38 Ι ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Ι ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2020 ΑΦΙΕΡΩΜΑ Ταγµατάρχη Ιάκωβο Χανιώτη υπήρξε ηρωική, η οποία προξένησε θαυμασμό και στους Βρετανούς συµµάχους µας. Ο Βρετανός Ταξί- αρχος Βέιζι µε τηλεγράφημά του προς τον Στρατηγό Φράυµπεργκ, την 25 η Μαΐου 1941, ανέφερε ότι είναι υπερήφανος μαχόμενος παρά το πλευρόν των ηρωικών Ελλήνων στρατιωτικών και πολιτών. Η τιμή αυτή κατά το µέγιστον μέρος ανήκει εις τους ηρωικούς άνδρας του Τάγµατος της Σχολής Χωροφυλακής ». ∆ιεύθυνση Ιστορίας Στρατού για τις μάχες της Χωροφυλακής πέριξ της πόλης του Ρεθύμνου: « Το Τάγµα της Χωροφυλακής είχε τον κύριον όγκον αυτού παρά την ανατολικήν παρυφήν της πόλεως, ένα Λόχον στο Ατσιπόπουλο και ένα στο Πάνορµο. Λόχοι της Χωρο- φυλακής, εξορµήσαντες εκ των προχείρως οργανωµένων θέσεών των, καθήλωσαν τους επιτιθεµένους προ της ανατολικής παρυφής της πόλεως. ∆ια σειράς αιµατηρών αντεπιθέσεων ηνάγκασαν τούτους να συµπτυχθούν προς περιβόλια …» Επίσης, αναφέρεται ότι: « Το απόγευμα της 21 ης Μαΐου 1941, δια σκληράς επιθέσεως Λόχου της Χωροφυλακής, καταλαµβάνονται τα Καστελλάκια και οι Γερµανοί σπεύδουν να εγκλεισθούν εις τον Άγιον Γεώργιον Περιβολιών. Την 27 η Μαΐου, οι περιχαρακωµένοι Γερµανοί εις τα Περιβόλια, υποστηριζόµενοι υπό της αεροπορίας των, εξώρµησαν κατά των δυνάμεων Λόχου Χωροφυλακής, οι οποίες ευρίσκοντο εις Καστελάκια, δια να καταλάβουν αυτά. Η επίθεσις αύτη απέτυχε, συναντήσασα σθεναρά άμυνα και οι Γερµανοί ηνα- γκάσθησαν να καταφύγουν και πάλιν εις το ορµητήριον των. Κατά την ενέργειαν αυτήν εφονεύθη ένας Αξιωµατικός και ετραυµατίσθησαν πολλοί χωροφύλακες. » Σε άλλο σηµείο, η ∆ιεύθυνση Ιστορίας Στρατού, αναφέρει: « Η πόλις του Ρεθύµνου θα παρεδίδετο εις τον εχθρόν. ∆ια την πα- ράδοσιν της πόλεως και του Τάγµατος της Σχολής Χωροφυλακής, διετάχθη ο Ταγµατάρχης Χανιώτης Ιάκωβος, ∆ιοικητής του Τάγµατος, να προέλθει εις σχετικός συνεννοήσεις µετά των Γερµανών. Ούτος όµως ηρνήθη να εκτελέσει την περί παραδόσεως ∆ιαταγήν. » Ιάκωβος Χανιώτης, Ταγµατάρχης Χωροφυλακής, τότε ∆ιοι- κητής του Τάγµατος της Σχολής Χωροφυλακής: « Τα αµούστακα παιδιά της Σχολής Χωροφυλακής, που έπαιρναν εις τας σκληράς εκείνας µάχας το βάπτισμα του πυρός, ερρίφθησαν εις τον αγώνα µε ορµήν ανδρείων πολεμιστών και µε πρωτοφανή περιφρόνησιν προς τον θάνατον. Είχον πίστιν και ενθουσιασµόν και τα νεανικά των στήθη εφλόγιζεν η αγάπη προς την κινδυνεύουσαν πατρίδα, δια την ελευθερίαν και την τιµήν της οποίας, ήσαν έτοιμοι να θυσιαστούν » Ως προς το χρονικό της Μάχης, η γερμανική επίθεση εκδηλώ- θηκε στις 8 το πρωί της 20 ης Μαΐου 1941, με τη ρίψη αλεξιπτωτιστών σε δύο μέτωπα: στο αεροδρόμιο του Μάλεμε και στην ευρύτερη περιοχή των Χανίων. Αργότερα, το απόγευμα της ίδιας μέρας, το Ρέθυμνο έγινε και αυτό πεδίο πολεμικών συγκρούσεων. Τα πρώτα κύματα των αλεξιπτωτιστών ήταν εύκολη λεία για τους Νεοζηλανδούς και τους Έλληνες αμυνόμενους. Στις μάχες έλαβε μέρος και μεγάλος αριθμός αμάχων με ό,τι όπλο είχε στη διάθεσή του, από μαχαίρια ως όπλα από την εποχή της Κρητικής Επανάστα- σης. Η συμμετοχή χιλιάδων αμάχων στις επιχειρήσεις ήταν ένας παράγοντας, τον οποίο οι Γερμανοί σχεδιαστές της επιχείρησης δεν είχαν υπολογίσει και έπαιξε πρωτεύοντα ρόλο στην αποτροπή μιας «εύκολης νίκης», όπως πίστευαν αρχικά οι επιτιθέμενοι. Η πρώτη μέρα της Μάχης της Κρήτης , λοιπόν, έληξε με μεγάλες απώλειες για τους Γερμανούς και αβέβαια έκβαση. Ωστόσο, το βράδυ της ίδιας μέρας, ο βασιλιάς Γεώργιος Β’ και η εξόριστη ελληνική κυβέρνηση μεταφέρθηκαν για λόγους ασφαλείας με βρετανικό πολεμικό στην Αίγυπτο. Την επομένη, 21 Μαΐου, προς το βράδυ, οι Γερμανοί πέτυχαν την κατάληψη του αεροδρομίου του Μάλεμε. Η κατάληψη του αεροδρομίου ήταν στρατηγικής σημασίας για την εξέλιξη των επιχειρήσεων, αφού μετά την εξέλιξη αυτή οι Γερμανοί άρχισαν να μεταφέρουν μεγάλες δυνάμεις από την ηπειρωτική Ελλάδα και με τον σύγχρονο οπλισμό που διέθεταν, ήταν θέμα χρόνου η κυριαρχία τους στη Μεγαλόνησο. Παρόλα αυτά, οι αμυνόμενοι κράτησαν τις αμυντικές τους θέσεις στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο

RkJQdWJsaXNoZXIy NDIzNzk3