Τεύχος 317 - article 3

22 Ι ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Ι ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020 ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ H Άμεση Δράση Αττικής ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 1959, με διαταγή του τότε Διευθυντή της Αστυνομικής Δι- εύθυνσης Αθηνών της Αστυνομίας Πόλεων, συστήνοντας το «Τμήμα Ασυρματοφόρων Οχημάτων Άμεσης Δράσης». Το Ραδιοτηλεφωνικό Κέντρο του Τμήματος το πασίγνωστο έκτοτε «100» εγκαταστάθηκε σε γραφείο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αθηνών στην συμβολή των οδών Πανεπιστη- μίου και Βασιλίσσης Σοφίας. Το Σεπτέμβριο του 1959, άρχισε η κυκλοφορία στην Αθήνα των πρώτων τεσσάρων (4) ασυρματοφόρων αυτο- κινήτων, με πλήρωμα σε κάθε περιπολικό αυτοκίνητο έναν (1) Αρχιφύλακα, ως επικεφαλής, τον οδηγό και έναν (1) συνοδό Αστυφύλακα. Από τότε η Υπηρεσία Άμεσης Δράσης συνέχισε τον εκσυγχρονισμό της και την αύξηση των υπη- ρεσιακών της οχημάτων και, την 19/12/1972, με απόφαση του τότε Υπουργού Δημοσίας Τάξης, κατέστη ανεξάρτητο Τμήμα υπαγόμενο απευθείας στο Επιτελείο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αθηνών. Παράλληλα με την λειτουργία της Άμεσης Δράσης της Αστυνομίας Πόλεων, στον τομέα ευθύνης της Ελληνικής Χωροφυλακής, άρχισε από το 1960 η λειτουργία τηλεπικοι- νωνιακών κέντρων στις έδρες των Ανωτέρων Διοικήσεων Χωροφυλακής. Το καλοκαίρι του 1960 ιδρύθηκε στο Μαρού- σι το Κέντρο Άμεσης Επέμβασης με αριθμό κλήσης «109» και δύναμη τεσσάρων (4) ασυρματοφόρων αυτοκινήτων και οκτώ ασυρματοφόρων μοτοσικλετών, οι οποίες εκτελούσαν καθήκοντα Τροχαίας. Προοδευτικά ιδρύθηκαν Υπηρεσίες Άμεσης Επέμβασης, σε πολλές πόλεις της Χώρας. «Όπου στις ίδιες πόλεις λειτουργούσε ο θεσμός της Ελ- ληνικής Χωροφυλακής και της Αστυνομίας Πόλεων, για την Άμεση Δράση ήταν το “100” για δε την Άμεση Επέμβαση το “109”. Στους λοιπούς Νομούς της Χώρας, όπου υπήρχε μόνο Ελληνική Χωροφυλακή, η Άμεση Επέμβαση είχε το “100”». Τελευταία σημαντική εξέλιξη, πριν την ίδρυση της Ελλη- νικής Αστυνομίας, ήταν την 17/12/1979, οπότε με απόφαση της τότε Ηγεσίας της Αστυνομίας Πόλεων, συστάθηκε η ομάδα δικυκλιστών με τον χαρακτηριστικό τίτλο «ΟΜΑΔΑ Ζ». Με την ίδρυση της Ελληνικής Αστυνομίας, το έτος 1984 συστάθηκε, υπό τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, μια ενιαία Διεύθυνση Άμεσης Δράσης, προερχόμενη από την ενοποίηση της Άμεσης Δράσης της Αστυνομίας Πόλεων και της Άμεσης Επέμβασης της Χωροφυλακής, η οποία στεγάζεται και λειτουργεί από το 1985 έως και σήμερα, στο Αστυνομικό Μέγαρο Αθηνών στη Λ. Αλεξάνδρας, με αριθμό κλήσης «100». Στο δυναμικό της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Αττικής ανήκε, από το έτος 2009 μέχρι το έτος 2015, και η Ομάδα Δ.ΕΛ.Τ.Α., μία Αστυνομική δύναμη πρόληψης και καταστο- λής. Επίσης, από το έτος 2010 ανήκουν και οι Ομάδες Δίκυ- κλης Αστυνόμευσης, γνωστές στο ευρύ κοινό ως Ομάδες ΔΙ.ΑΣ .. Σκοπός της ίδρυσης της Ομάδας ήταν η ανάγκη να αντιμετωπιστεί η ραγδαία αύξηση των ληστειών σε τράπεζες και καταστήματα, καθώς τα έτη 2009 και 2010 είχε πάρει ανησυχητικές διαστάσεις. Ο σκοπός επιτεύχθηκε καθ’ όσον ο χρόνος ανταπόκρισης των ομάδων σε ληστεία τράπεζας ήταν 45 με 60 δευτερόλεπτα από την αρχή της ιδρύσεώς της. Επίσης, η ανάγκη ταχείας και μαχητικής επέμβασης τόσο για την πρόληψη, όσο και για την καταστολή κάθε εγκλη- ματικής δραστηριότητας καθώς και η διαρκής, στοχευμένη και εμφανής αστυνόμευση, για την τόνωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, οδήγησε στη δημιουργία της. Με την εφαρμογή του π.δ/τος 7/2017, οι αλλαγές στη δομή και στη λειτουργία της Άμεσης Δράσης ήταν δρα- στικές. Σύμφωνα με το άρθρο 29, η Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής έχει ως αποστολή τη συνεχή περιπολία και την άμεση επέμβαση στα συμβάντα αστυνομικής φύ- σεως για την εξασφάλιση της δημόσιας τάξης, την άμεση και συνεχή παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες, καθώς και την παροχή ειδικής υποστήριξης στις λοιπές υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής. Η Άμεση Δράση σήμερα λειτουργεί με τρεις (3) Υπο- διευθύνσεις: Α΄ Υποδιεύθυνση Άμεσης Επέμβασης, Β΄ Υποδιεύθυνση Άμεσης Επέμβασης, Υποδιεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικοτεχνικής Υποστήριξης και το Κέντρο Επιχειρήσεων. Στην Α΄ Υποδιεύθυνση Άμεσης Επέμβασης ανήκει η επιχειρησιακή δράση των πληρωμάτων των περιπολικών οχημάτων, με τοπική αρμοδιότητα ταυτιζόμενη με την αντί- στοιχη περιοχή δικαιοδοσίας της Γ.Α.Δ.Α.. Στη Β΄ Υποδιεύθυνση Άμεσης Επέμβασης ανήκει η επι- χειρησιακή δράση έξι (6) Τμημάτων, με πρώτο το Τμήμα Δικυκλιστών Ομάδας «Ζ» και πέντε (5) τμήματα ΔΙ.ΑΣ. , η δικαιοδοσία των οποίων ταυτίζεται επίσης με την περιοχή δικαιοδοσίας της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής. Η Γ΄ Υποδιεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικοτεχνικής Υποστήριξης διαρθρώνεται σε δύο (2) Τμήματα: της Διοικη- τικής Υποστήριξης και της Οικονομικοτεχνικής Υποστήρι- ξης. Τέλος, το Κέντρο Επιχειρήσεων λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος και είναι αρμόδιο για: α. το τηλεφωνικό κέντρο και τους τηλεφωνητές, β. την κατεύθυνση και το συντονισμό των περιπολικών αυτοκινήτων και δικύκλων και γ. την αξιολόγηση της δραστηριότητας των πληρωμά- των των περιπολικών οχημάτων και των δικύκλων της Υπηρεσίας, τη μελέτη της εγκληματικότητας στις περιοχές δικαιοδοσίας της Γ.Α.Δ.Α. και την εκπόνηση ειδικών επι- χειρησιακών σχεδίων και δράσεων. ■ ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

RkJQdWJsaXNoZXIy NDIzNzk3