Τεύχος 317 - article 3

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020 Ι ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Ι 19 ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ -συμβάλλει μεθοδικά στην κοινωνική ευημερία. Η επιτυχής διαδρομή των δίκυκλων Ομάδων της Άμεσης Δράσης, ΔΙ.ΑΣ . και ΖΗΤΑ, με πολλαπλές επιτυχίες στο ενερ- γητικό τους, έρχεται ως συνέπεια: -του καταρτισμένου στρατηγικού σχεδιασμού -της ορθής και πλήρους εκπαίδευσης -της σωστής ανταπόκρισης, της ευελιξίας, της άμεσης επεμβατικότητας και -της στιγμιαίας και κριτικά ορθής επέμβασης των έμπει- ρων στελεχών μας. Όλες οι Υπηρεσίες της Άμεσης Δράσης συναποτελούν με τις Υπηρεσίες Ασφαλείας θεμέλιους λίθους για την άμεση και ταχύτατη αντιμετώπιση όλων των μορφών εγκλήματος, ιδίως δε του οργανωμένου εγκλήματος. Στη σημαίνουσα αυτή συμβολή τους καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει το ανθρώπινο δυναμικό της, που ανταποκρίνεται άμεσα και με ετοιμότητα, παραγνωρίζοντας την επικινδυνότητα κάθε συμβάντος και με στόχο πάντα την προστασία και το σεβασμό προς τον πολίτη και την εμπέδωση του αισθήματος δικαίου και ασφάλειας. Σε όλα αυτά τα στελέχη οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Στο προσωπικό της Άμεσης Δράσης ανήκουν και οι συνά- δελφοι, που όλα αυτά τα χρόνια χάθηκαν εν ώρα καθήκοντος και τους οποίους οφείλουμε να θυμόμαστε και να τιμάμε. Αυτά τα 60 χρόνια όλοι στηρίζουμε την Υπηρεσία της Άμεσης Δράσης. Η κοινωνική αποδοχή, που απολαμβάνει, εμφαί- νεται και από τους χορηγούς – δωρητές που την ενισχύουν, πιστεύοντας στο ρόλο και στο κοινωνικό έργο που επιτελεί. Ενώ, η αγαστή συνεργασία με τις τοπικές Αρχές και Φορείς, που υπάρχει σε όλη την Επικράτεια και ο πρωταγωνιστικός ρόλος που διαδραματίζει η Άμεση Δράση και συνολικότερα όλες οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας στον τομέα της ασφάλειας, ιδιαιτέρως στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, αποδεικνύει ότι είναι Υπηρεσία θεσμός για την άρρηκτη κοινωνική ομαλότητα και συνοχή. Και αυτός είναι ακριβώς ο στόχος μας, που πραγματώνεται με την καθοριστική συμβολή όλων των στελεχών μας και την επαγγελματική συνέπεια και υπευθυνότητα, που επιδεικνύουν καθημερινά. Σας ευχαριστώ!»

RkJQdWJsaXNoZXIy NDIzNzk3