Τεύχος 316-Δράση για εξάλειψη βίας

42 Ι ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Ι ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019 ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΞΑΛΕΙΨΗΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Μ ε πρωτοβουλία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας και µε αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών (25 η Νο- εµβρίου), διοργανώθηκε κοινή ενηµερωτική δράση, σε συνεργασία µε τη Γενική Γραµµατεία Οικογενεια- κής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων και το Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας των Φύλων (Κ.Ε.Θ.Ι.). Στο πλαίσιο της δράσης αυτής, προσωπικό της Ελληνι- κής Αστυνοµίας διένειµε σχετικό έντυπο ενηµερωτικό υλικό, το Σάββατο 23 Νοεµβρίου 2019 κατά τις ώρες 11:00΄ - 13:00΄, σε κεντρικά σηµεία σε 14 πόλεις της Ελλάδας: Κοµοτηνή, Μυτιλήνη, Πάτρα, Κοζάνη, Ιωάν- νινα, Λάρισα, Κέρκυρα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Σύρο, Τρίπολη, Λαµία, Πειραιά και Αθήνα. Σκοπός της κοινής δράσης ήταν η διαµόρφωση ενός πλαισίου ολοκληρωµένης ενηµέρωσης και ευαισθητο- ποίησης των πολιτών, που αποσκοπεί στην πρόληψη, αλλά και την αντιµετώπιση της βίας κατά των γυναικών. Οι πολίτες είχαν, επίσης, την ευκαιρία να ενηµερωθούν σχετικά µε το ρόλο των Υπηρεσιών Αντιµετώπισης της Ενδοοικογενειακής Βίας της Ελληνικής Αστυνοµίας, οι οποίες ξεκίνησαν πρόσφατα τη λειτουργία τους µε στόχο την αρτιότερη και εξειδικευµένη διαχείριση του φαινοµένου. Ειδικότερα, στην Αθήνα το υλικό διανεµήθηκε στο Μετρό του Συντάγµατος. Εκατοντάδες πολίτες φόρε- σαν το πορτοκαλί κορδελάκι της εκστρατείας και είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν, να λάβουν συµβουλές τόσο προφορικά όσο και µέσω του έντυπου υλικού που µοιράστηκε, καθώς επίσης και να ανακαλύψουν τις διαδικτυακές οδηγίες της Ελληνικής Αστυνοµίας µέσω QR code, χρησιµοποιώντας το κινητό τους τη- λέφωνο. Μάλιστα, δεκάδες γυναίκες δε δίστασαν να εκφράσουν την εµπειρία κακοποίησής τους και να συγχαρούν όλους τους παρευρισκόµενους Φορείς για την πρωτοβουλία ενηµέρωσης και ενθάρρυνσης. Η δράση αυτή αποτέλεσε µέρος ευρύτερης εκ- Αθήνα

RkJQdWJsaXNoZXIy NDIzNzk3