Τεύχος 315 - Τελετή λήξης του Σχολείου Βασικής Εκπαίδευσης και Επιλογής Προσωπικού για τη στελέχωση της Ε.Κ.Α.Μ.

18 Ι ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Ι ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019 ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Ο λοκληρώθηκε το 23ο Σχολείο Βασικής Εκπαίδευ- σης και Επιλογής Προσωπικού για τη στελέχωση της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μο- νάδας (Ε.Κ.Α.Μ.), το οποίο πραγματοποιήθηκε με μέριμνα της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας. Συνολικά έντεκα (11) αστυνομικοί (1 Υπαρχι- φύλακας, 9 Αστυφύλακες και 1 Ειδικός Φρουρός), μετά την ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία επιλογής, που διήρκησε τρεις μήνες, εντάσσονται πλέον στο δυναμικό της Ε.Κ.Α.Μ.. Την 3 Σεπτεμβρίου 2019, πραγματοποιήθηκε ειδική τε- λετή στις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Ειδικών Αστυνομι- κών Δυνάμεων στο Μαρκόπουλο Αττικής, για τη λήξη του Σχολείου και την απονομή των πιστοποιητικών σπουδών στους επιτυχόντες αστυνομικούς. Στην τελετή χοροστάτησε ο Πατήρ Σταμάτιος Νικολάκης, ως εκπρόσωπος του Σεβα- σμιότατου Μητροπολίτη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής, κ. Νικολάου Χατζηνικολάου. Στην εκδήλωση παρέστη ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Μιχαήλ Καραμαλάκης, ο οποί- ος στον χαιρετισμό του ανέφερε: «Με τη σημερινή εκδήλωση ολοκληρώνεται επιτυχώς το Σχολείο Βασικής Εκπαίδευσης προσωπικού για τη στελέχωση της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας και 11 νέα στελέχη εντάσσο- νται στην οικογένεια της Ε.Κ.Α.Μ., μετά από μία επιτυχημένη τρίμηνη εκπαίδευση με πολλαπλές εκπαιδευτικές και επαγ- γελματικές διαστάσεις, που ως στόχο έχει την ανάδειξη των καλύτερων στελεχών από τους συμμετέχοντες. Η Ειδική Κατασταλτική Αντιτρομοκρατική Μονάδα, μία Ειδική Μονάδα της Ελληνικής Αστυνομίας, ως αποστολή της έχει την αντιμετώπιση σοβαρών και επικίνδυνων περι- στατικών, όπου η αποτελεσματικότητα, η εξειδίκευση και η πολύπλευρη εκπαίδευση των στελεχών της αποδεικνύουν την ετοιμότητα και τη άμεση ενεργοποίησή τους. Στο πλαίσιο ενδυνάμωσης της εσωτερικής ασφάλειας και ενίσχυσης της προστασίας του πολίτη καθίσταται αναγκαίο ειδικές ομάδες αποτελεσματικής επεμβατικότητας, όπως η ΕΚΑΜ, να ενισχύονται με δυναμικό εξαίρετων σωματικών και τεχνικών ικανοτήτων, αλλά και ψυχικής και πνευματικής εγρήγορσης, και να λειτουργούν πάντα με γνώμονα τις αρχές του ανθρωπισμού. Η πλήρης σωματική και ψυχική δόμηση των νέων στε- λεχών επέρχεται μέσα από μια απαιτητική και ιδιαιτέρως εξειδικευμένη εκπαίδευση, η οποία περιλαμβάνει την εν- δελεχή κατάρτιση τόσο σε πρακτικό, όσο και σε θεωρητικό επίπεδο, σε θέματα όπως η αυτοάμυνα, η οπλοτεχνική, η ατομική τακτική μάχης και τακτικές επεμβάσεων σε διάφορα επιχειρησιακά περιστατικά. Μία εκπαίδευση, που η περάτωσή της απαιτεί από τους εκπαιδευόμενους να ενεργούν συντονισμένα, με ακριβή σχε- διασμό, απόλυτη πειθαρχία, αποτελεσματικότητα και φυσικά ισχυρή θέληση για το βέλτιστο ποιοτικά αποτέλεσμα. Ωστόσο, η Ε.Κ.Α.Μ. από τη φύση της είναι μια ομάδα και λειτουργεί ως ένα σύνολο ατόμων, που η επιτυχία του αναδει- ΤΕΛΕΤΉ ΛΉΞΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΊΟΥ ΒΑΣΙΚΉΣ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΉΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΈΧΩΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΉΣ ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΉΣ ΑΝΤΙΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΉΣ ΜΟΝΆΔΑΣ (Ε.Κ.Α.Μ.)

RkJQdWJsaXNoZXIy NDIzNzk3