Τεύχος 315 - Παρουσίαση Υ.Δ.Ε.Α.Π

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019 Ι ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Ι 27 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Ενδεικτικά έργα περιλαμβάνουν κοινά σχέδια επανέντα- ξης, κοινές πρωτοβουλίες επανένταξης για ευάλωτες ομάδες και στήριξη προ-αναχωρησιακών δράσεων στις περιπτώσεις εθελούσιων επιστροφών. “ΕRIN Action Plan 2016”: Το έργο «ΕRIN AP 2016» Κοινές Διαδικασίες Επανέντα- ξης-Σχέδιο Δράσης 2016» θα εφαρμοστεί συμπληρωματικά με τη δράση «Υποβοηθούμενες εθελούσιες επιστροφές και μέτρα επανένταξης» του Εθνικού Προγράμματος του Τ.Α.Μ.Ε .. Τα συμμετέχοντα κράτη-μέλη είναι η Ολλανδία (επικεφαλής κράτος-μέλος), η Ελλάδα και η Γερμανία , που αντιμετωπίζουν υψηλές μεταναστευτικές ροές. Στόχος της δράσης είναι η υλοποίηση πεντακοσίων (500) σχεδίων επανένταξης (βοήθεια μετά την άφιξη) στις χώρες Πακιστάν, Μαρόκο και Ινδία έως την 31-12-2020. Η βοήθεια επανένταξης μπορεί να χορηγηθεί τόσο σε αιτούντες εθελούσιας επιστροφής όσο και επιστρέφοντες με αναγκαστική επιστροφή. Προϋπολογισμός: 2.777.777,78 € . Η Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων στελεχώνεται με αστυνομικό προσωπικό, γε- νικών και ειδικών καθηκόντων, ενώ παράλληλα δύναται να αποσπάται και προσωπικό του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και προσωπικό του Υπουργείου Εξωτερικών , με κοινή απόφαση των αρμοδίων Υπουργών. Η Υ.Δ.Ε.Α.Π. διαχειρίζεται συνολικά περίπου 400.000.000,00€ με δικαιούχους την Ελληνική Αστυνομία, το Λιμενικό Σώ- μα-Ελληνική Ακτοφυλακή, το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας, το Υπουργείο Εξωτερικών, το Γραφείο Εθνικού Εισηγητή για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων του Υπουργεί- ου Εξωτερικών, την Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας του Υπουργείου Υγείας, τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, την Ανεξάρτητη Αρχή του Συνηγόρου του Πολίτη, τη Βουλή των Ελλήνων, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Ελέγχου Συνόρων, Μετανάστευσης και Ασύλου, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας, την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, την Υπηρεσία Ασύλου & Προσφυγών και τις κεντρικές Υπηρεσίες του πρώην Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. Όλες οι ανωτέρω πληροφορίες, καθώς επίσης και αναλυτι- κές περιγραφές, δημοσιευμένες Αποφάσεις κ.ά. αναφέρονται στον ιστότοπο της Υπηρεσίας: www.ydeap.gr . ■

RkJQdWJsaXNoZXIy NDIzNzk3