Εγκαίνια της Έκθεσης Αστυνομικών Κειμηλίων της ΔΑ Μαγνησίας

6 Ι ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Ι ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2018 ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Τ α εγκαίνια της Έκθεσης Αστυνομικών Κειμηλίων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μαγνησίας πραγμα- τοποίησαν την Παρασκευή 20 Απριλίου το πρωί, ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης, κ. Δημήτρης Ανα- γνωστάκης και ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Τσουβάλας. Η Έκθεση στεγάζεται στο Μέγαρο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μαγνησίας, στη Νέα Ιωνία Βόλου, και έχει ως στόχο την προβολή της ιστορίας των Αστυνομικών Σωμάτων στην Ελλάδα και την ανάδειξη της κοινωνικής και εθνικής προσφοράς τους. Μεταξύ των ιστορικών αντικειμένων που εκτίθενται, περιλαμβάνονται στολές, πηλίκια, σήματα, φωτογραφι- κό υλικό, εξοπλισμός, εξαρτύσεις κ.α., έγγραφα, όπως περιοδικά, εφημερίδες, επιστολικά δελτάρια και αστυ- νομικά εγχειρίδια, που χρονολογούνται από τον 19ο αι- ώνα μέχρι σήμερα. Στην τελετή των εγκαινίων χοροστάτησε ο Μητροπο- λίτης Δημητριάδος και Αλμυρού κ.κ. Ιγνάτιος. Στο χαιρετισμό του ο Γενικός Γραμματέας ∆ημόσι- ας Τάξης, κ. ∆ημήτρης Αναγνωστάκης ανέφερε, μεταξύ άλλων: « Μεγάλη μέρα η σημερινή και είναι μεγάλη μέρα όχι επειδή βρεθήκαμε στη διαδικασία εγκαινίων μιας έκ- θεσης. Η έκθεση θα αποτελέσει, έτσι και αλλιώς, σελίδα της τοπικής ιστορίας της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μα- γνησίας. Το σημαντικότερο είναι ότι βρεθήκαμε σήμερα εδώ, γιατί κάποιοι άνθρωποι, έξω από την υποχρέωση τους, έξω από τα καθήκοντα τους τα αστυνομικά, τα αυ- στηρώς επιχειρησιακά, ασχολήθηκαν και δημιούργησαν αυτή την όμορφη έκθεση…. ….Αυτή εδώ λοιπόν η έκθεση μπορεί να λειτουργήσει ως «γέφυρα» ανάμεσα στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνο- μίας και στην μαθητιώσα νεολαία της τοπικής κοινωνίας, και γιατί όχι της Περιφέρειας και ακόμα πιο έξω από την Περιφέρεια…. ….Ξέρετε η ασφάλεια, το δημόσιο αγαθό της ασφά- λειας δεν είναι αποκλειστική, ή μάλλον δεν είναι μονα- δική ευθύνη της Ελληνικής Αστυνομίας, είναι ευθύνη και ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & TΟN ΑΡΧΗΓΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

RkJQdWJsaXNoZXIy NDIzNzk3