Επέκταση του θεσμού της εμφανούς αστυνόμευσης με ποδήλατα

18 Ι ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Ι ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2018 ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Τ ην επέκταση του επιτυχημένου θεσμού της εμφα- νούς αστυνόμευσης με ποδήλατα ανακοίνωσε στις 09/05/2018 η Πολιτική και Φυσική Ηγεσία της Ελ- ληνικής Αστυνομίας σε εκδήλωση που πραγματοποιήθη- κε στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Παρόντες ήταν ο Αναπληρωτής Υπουργός Προστασί- ας του Πολίτη, κ. Νίκος Τόσκας, ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης, κ. Δημήτρης Αναγνωστάκης, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Τσουβάλας, ο Υπαρχηγός του Σώματος, Αντιστράτηγος Αριστείδης Ανδρικόπουλος, ο Προϊστάμενος του Επιτε- λείου, Αντιστράτηγος Μιχαήλ Καραμαλάκης και ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος, Αντιστράτη- γος Χρήστος Δραγατάκης. Την εκδήλωση πλαισίωσαν δέκα αστυνομικοί ποδη- λάτες του Τμήματος Τουριστικής Αστυνομίας Αθηνών, οι οποίοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην ευρύτε- ρη περιοχή του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης. Ο θεσμός της εμφανούς αστυνόμευσης με ποδήλα- τα ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2015 στη Θεσσαλονίκη και τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς στην Αθήνα, στην ευρύτερη περιοχή του αρχαιολογικού χώρου της Ακρό- πολης. Τον Ιανου- άριο του 2016 επε- κτάθηκε στα Χα- νιά και τον Απρί- λιο της ίδιας χρο- νιάς στην Κέρκυ- ρα, τη Ρόδο και το Ναύπλιο, ενώ από τον Ιούνιο του 2017 επεκτά- θηκε στην πόλη της Κατερίνης. Με την νέα ρύθμιση, ο θεσμός επεκτείνεται σε άλλες 10 περιοχές και συγκεκρι- μένα σε Ύδρα, Σπέτσες, Καστοριά, Χαλκίδα, Μυτιλήνη, Χίο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λευκάδα και Τρίκαλα και πλέον καλύπτει συνολικά 17 περιοχές της χώρας μας. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Νίκος Τόσκας στη ομιλία του, μεταξύ άλλων, επισή- μανε: « Η αστυνόμευση με ποδήλατα έρχεται να λειτουρ- γήσει συμπληρωματικά στην πολιτική κατεύθυνση που έχει δοθεί προς την Φυσική Ηγεσία της Αστυνομίας για να βγουν περισσότεροι αστυνομικοί στο δρόμο. Και αυτό γίνεται πράξη ». Ο ίδιος σημείωσε ότι: « η δράση είναι πε- τυχημένη και εντάσσεται στις δράσεις εμφανούς αστυ- νόμευσης και στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλει- ας των πολιτών. Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στις εμφανή αστυνόμευση, θέλουμε να βγουν όσο το δυνατόν περισ- σότεροι αστυνομικοί στο δρόμο και θέλουμε η Αστυνο- μία να βρίσκεται δίπλα στον πολίτη και να υπηρετεί τον πολίτη. Γιατί πέρα από τις μεγάλες επιτυχίες τις Αστυνο- μίας και την εξάρθρωση εγκληματικών ομάδων, πρέπει η Αστυνομία να δίνει καθημερινά μάχες απέναντι στα προ- βλήματα, δίπλα στους πολίτες, στο δρόμο ». Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνοµίας, Αντιστράτη- γος Κωνσταντίνος Τσουβάλας , στην ομιλία του επεσή- μανε την αποδοχή του θεσμού από την κοινωνία, ανα- φέροντας ότι: « η αποδοχή από την κοινωνία της ήπιας, εμφανούς, προληπτικής αστυνόμευσης με τη χρήση πο- δηλάτου, επικυρώνει αμετάκλητα την ορθότητα των επι- λογών της Πολιτικής και Φυσικής Ηγεσίας της Ελληνι- κής Αστυνομίας. Επιβεβαιώνει την άποψη πως οι πολίτες επιθυμούν την παρουσία του αστυνομικού, όχι μόνον στις κρίσιμες στιγμές που είναι απολύτως απαραίτητη η κα- τασταλτική του παρέμβαση, αλλά, πρωτίστως, στην κα- θημερινότητά τους ». ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ Ο ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΣ ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ ΜΕ ΠΟ∆ΗΛΑΤΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΚΕ ΠΡΟΣΦΑΤΑ 64 ΝΕΑ ΠΟ∆ΗΛΑΤΑ, 52 ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ & 12 ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ

RkJQdWJsaXNoZXIy NDIzNzk3